Töörühmad

Eesti-Vene piiriveekogude kaitse ja kasutamise ühiskomisjoni töörühmade põhiülesanded ja koosseisud

 

Veeressursside kompleksse haldamise töörühm


Ülesanded:
1) integreeritud veemajanduse korraldamise, veemajandus- ja veekaitseprogram-mide ning -projektide väljatöötamise ja teostamise küsimused, veemajandus-olukorra analüüs ja hinnang (osavõtt veeressursside kasutamise ja kaitse normatiivide ja reeglite väljatöötamisest, vee kasutamise ja kaitse kompleks-skeemide ning veevarude taastamise ja nende ökoloogilise seisundi paranda-mise programmide väljatöötamise korraldamine);
2) hüdrotehniliste rajatiste ohutuse küsimuste läbivaatamine;
3) vee kasutamise ja kaitse ning vee kahjuliku mõju hoiatuste ja tagajärgede likvideerimise kontrolli korraldamine;
4) vee reostusallikate inventeerimise ja arvestuse korraldamine;
5) koostöökorra väljatöötamine erakorraliste olukordade puhuks ning avariide ja nende tagajärgede kõrvaldamiseks;
6) informatsiooni vahetus veemajandusliku olukorra ning veemajandus- ja vee-kaitsetegevuste kohta;
7) üldsuse ja kohalike omavalitsuste kaasamine veemajandusküsimuste lahenda-misse, omavalitsuste abistamine kohalike programmide ja projektide väljatöötamisel jm.  
Koosseis

Töörühma juht:
Harry Liiv – Keskkonnaministeeriumi asekantsler

Töörühma liikmed:
Rene Reisner – Keskkonnaministeeriumi veeosakonna juhataja
Liivika Näks – Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna peaspetsialist
Ago Jaani – Keskkonnaministeeriumi veeosakonna nõunik, Eesti-Vene piiriveekogude kaitse ja säästliku kasutamise ühiskomisjoni sekretär
Andre Zahharov - Keskkonnaagentuuri keskkonnaseire- ja seisundi asedirektor
Eda Andresmaa - Keskkonnaagentuuri veeosakonna juhataja
Olav Avarsalu - Keskkonnainspektsiooni peadirektori asetäitja
Jaak Jürgenson – Keskkonnaameti Viru regiooni juhataja
Aksel Ers – AS Eesti Energia Narva Elektrijaamad personalijuht
Margit Säre – MTÜ Peipsi Koostöö Keskus juhatuse liige

Töörühma koosseis on kinnitatud Keskkonnaministeeriumi kantsleri 10.06.2014. a käskirrjaga nr 458.
Veeressursside töörühma 2011.-2012. aasta tööplaan.
Töörühma protokoll 13.12.2011 vene keeles

Seire, hinnangu ja rakendusuuringute töörühm

Ülesanded:
1) rahvuslike seireprogrammide kooskõlastamine ja ühiste seiretööde korraldamine;
2) kooskõlastatud seisukohtade väljatöötamine piiriveekogude koormuse, vete kvaliteedi ja seisundi hindamiseks;
3) vete seisundi analüüs ja hinnang;
4) vett kasutavate ettevõtete seire programmide ja meetodite harmoniseerimine;
5) rakendusteaduslike uuringute korraldamine;
6) ühiste ja kooskõlastatud andmebaaside loomine;
7) elanikkonna ja omavalitsuste informeerimine piiriveekogude seisundist keskkonnateadmiste propaganda ja levitamine jm.
Koosseis
Töörühma juht:
Reet Talkop – Keskkonnaministeeriumi analüüsi- ja planeerimisosakonna seirenõunik

Töörühma liikmed:
Ago Jaani – Keskkonnaministeeriumi veeosakonna nõunik, Eesti-Vene piiriveekogude kaitse ja säästliku kasutamise ühiskomisjoni sekretär
Margus Korsjukov – Keskkonnaministeeriumi veeosakonna peaspetsialist
Liivika Näks – Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna peaspetsialist
Peeter Ennet - Keskkonnaagentuuri veeosakonna andmeanalüüsi peaspetsialist
Külli Kangur – Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi vanemteadur
Marina Haldna - Eesti Maaülikooli Põllumajandus- ja keskkonnainstituudi teadur
Hille Allemann – OÜ Eesti Keskkonnauuringud Tartu filiaali juhataja
Rein Perens – OÜ Eesti Geoloogiakeskus hüdrogeoloogia osakonna nõunik
Enn Loigu – Tallinna Tehnikaülikooli Keskkonnatehnika Instituudi direktor

Töörühma koosseis on kinnitatud Keskkonnaministeeriumi kantsleri 10.06.2014. a käskirrjaga nr 458.
Seire töörühma 2011.-2012. aasta tööplaan.
Töörühma koosoleku protokoll 01.12.2011. a eesti keeles ja vene keeles.

 

 

Viimati uuendatud: 22. märts 2018

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.