Töörühmad

Piiriveekogude kaitse ja säästliku kasutamise Eesti-Vene ühiskomisjoni töörühmade põhiülesanded ja koosseisud

 

Veeressursside kompleksse haldamise töörühm


Ülesanded:
1) integreeritud veemajanduse korraldamise, veemajandus- ja veekaitseprogrammide ning -projektide väljatöötamise ja teostamise küsimused, veemajandus olukorra analüüs ja hinnang (osavõtt veeressursside kasutamise ja kaitse normatiivide ja reeglite väljatöötamisest, vee kasutamise ja kaitse kompleksskeemide ning veevarude taastamise ja nende ökoloogilise seisundi parandamise programmide väljatöötamise korraldamine);
2) hüdrotehniliste rajatiste ohutuse küsimuste läbivaatamine;
3) vee kasutamise ja kaitse ning vee kahjuliku mõju hoiatuste ja tagajärgede likvideerimise kontrolli korraldamine;
4) vee reostusallikate inventeerimise ja arvestuse korraldamine;
5) koostöökorra väljatöötamine erakorraliste olukordade puhuks ning avariide ja nende tagajärgede kõrvaldamiseks;
6) informatsiooni vahetus veemajandusliku olukorra ning veemajandus- ja veekaitsetegevuste kohta;
7) üldsuse ja kohalike omavalitsuste kaasamine veemajandusküsimuste lahendamisse, omavalitsuste abistamine kohalike programmide ja projektide väljatöötamisel jm.

Koosseis

Töörühma juht:

Harry Liiv – Keskkonnaministeeriumi asekantsler

Töörühma liikmed:

Karin Kroon – Keskkonnaministeeriumi veeosakonna juhataja
Liivika Näks – Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna nõunik
Katrina Lang – Keskkonnaagentuuri andmehaldusosakonna peaspetsialist
Kristiina Kebbinau – Keskkonnaagentuuri keskkonnaanalüüsi osakonna juhtivspetsialist
Olav Avarsalu – Keskkonnainspektsiooni peadirektori asetäitja
Jaak Jürgenson – Keskkonnaameti Põhja regiooni juhataja
Aksel Ers – AS Enefit Energiatootmine personalipartner

Töörühma koosseis on kinnitatud Keskkonnaministeeriumi kantsleri 02.05.2018. a käskkirjaga nr1-2/18/337.


Seire, hinnangu ja rakendusuuringute töörühm

Ülesanded:

1) rahvuslike seireprogrammide kooskõlastamine ja ühiste seiretööde korraldamine;
2) kooskõlastatud seisukohtade väljatöötamine piiriveekogude koormuse, vete kvaliteedi ja seisundi hindamiseks;
3) vete seisundi analüüs ja hinnang;
4) vett kasutavate ettevõtete seire programmide ja meetodite harmoniseerimine;
5) rakendusteaduslike uuringute korraldamine;
6) ühiste ja kooskõlastatud andmebaaside loomine;
7) elanikkonna ja omavalitsuste informeerimine piiriveekogude seisundist keskkonnateadmiste propaganda ja levitamine jm.

Koosseis
Töörühma juht:

Reet Talkop – Keskkonnaministeeriumi analüüsi- ja planeerimisosakonna seirenõunik

Töörühma liikmed:

Margus Korsjukov – Keskkonnaministeeriumi veeosakonna peaspetsialist
Liivika Näks – Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna nõunik
Peeter Ennet – Keskkonnaagentuuri andmehaldusosakonna peaspetsialist
Anna Põrh – Keskkonnaagentuuri hüdroloogiaosakonna peaspetsialist
Lea Tuvikene – Eesti Maaülikooli teadur
Olga Tammeorg – Eesti Maaülikooli teadur
Hille Allemann – OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskuse Tartu osakonna juhataja
Enn Loigu – Tallinna Tehnikaülikooli Ehituse ja Arhitektuuri Instituudi professor
Irja Truumaa – Keskkonnaministeeriumi veeosakonna peaspetsialist
Kersti Türk – Keskkonnaministeeriumi veeosakonna peaspetsialist

Töörühma koosseis on kinnitatud Keskkonnaministeeriumi kantsleri 02.05.2018. a käskkirjaga nr 1-2/18/337.


Partnerid

 

 

Viimati uuendatud: 6. detsember 2019

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.