Välisõhu kvaliteet ja seire

Välisõhu kvaliteet


Välisõhk on oluline komponent meie elukeskkonnas. Välisõhu kvaliteediks peetakse välisõhu puhtust - seda, kuivõrd madal on saasteainete sisaldus õhus.

Meid ümbritseva õhu kaitseks on atmosfääriõhu kaitse seadus, mis on aluseks määruste ja teiste õigusaktide koostamisel. Atmosfääriõhu kaitse seaduse eesmärk on tagada õhu kvaliteedi säilitamine ja parandamine. Seadus reguleerib tegevusi, millega võib kaasneda välisõhu mõjutamine. Vastavalt keskkonnaministri määrusele "Õhukvaliteedi piir- ja sihtväärtused, õhukvaliteedi muud piirnormid ning õhukvaliteedi hindamispiirid" kehtestatakse ka piirnormid.

 

 

 

 

 

 

 

Välisõhu seire


Eestis toimub välisõhu kvaliteedi seire riiklikul tasandil 3 taustajaamas ja 4 linnajaamas. Olemasolev seire tagab seadusandluses esitatud minimaalsed seirenõuded.


Õhukvaliteedi mõõtmised piirkondades


Vastavalt õhukvaliteedi raamdirektiivile nõuetele ja keskkonnaministri 19. oktoobri 2004. a määrusele nr 128 "Riigi territooriumi jaotus erinevate saasteainete sisalduse järgi välisõhus" on Eesti territoorium jagatud kaheks piirkonnaks – Põhja-Eesti ja Lõuna-Eesti.

Pidevat õhuseiret tuleb teostada nendes piirkondades, kus õhusaaste tase ületab välisõhu raamdirektiivis 96/62/EC toodud saasteainete saastetasemeid. Kõigist ületamistest tuleb teavitada Euroopa Komisjoni ning liikmesriik peab välja töötama tegevuskava meetmetest, mis tagavad nõutava õhu kvaliteedi.

Vastavalt 2002. ja 2004. aastal läbi viidud pisteliste mõõtmiste kampaaniatele tuleks nimetatud piirkondades määrata vähemalt lämmastikdioksiidi ja peente osakeste kontsentratsioon. Raamdirektiivi nõuete kohaselt tuleb tsoonis mõõtmisi teostada kõrgeima saastetasemega punktis. Põhja-Eestis on selleks Narva linna ja Lõuna-Eesti tsoonis kas Pärnu või Tartu linn.

 

 

Viimati uuendatud: 15. oktoober 2018

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.