Sa oled siin

Uuring: Suletud kaevandamisjäätmehoidlate keskkonnaseisund pole halvenenud

13.04.2021

OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus hindas Keskkonnaministeeriumi tellimusel suletud kaevandamisjäätmehoidlate keskkonnaseisundit. Inventeeriti Käva, Kukruse, Sompa, Edise ja Rutiku põlevkivikaevanduste vanu aherainepuistanguid ning Maardu kunagist fosforiidikarjääri aheraineladestut.

Keskkonnaministeeriumi keskkonnatehnoloogia osakonna nõuniku Helena Gailani sõnul jälgitakse korrapäraste ülevaatustega kaevandamisjäätmehoidlates toimuvaid muutusi ning hinnatakse, kas mõni puistang võiks põhjustada ohtu inimeste tervisele või keskkonnale. Eelmine inventuur tehti aastatel 2011-2012.

Kaevandamisjäätmehoidlate stabiilsust ohustavaid muutusi inventuuriga ei täheldatud. Ka olid välisõhku eralduvate saasteainete heitkogused kõikjal lubatud piirnormist kordades madalamad. Küll aga on Kukruse aheraineladestus ja Sompa neljast puistangust kahel jätkuvalt kuumenemiskoldeid. Sompa puistangute juures leiti ka vähesel määral reostunud pinnast, ent tegemist on lokaalse jääkreostusega.

Põhjavee ohtlike ainete sisaldus ei ületanud enamikes puistangutes tööstusmaale seatud piirarve. Vaid Kukruse aheraineladestu vahetus läheduses avastati mõõdukas põhjaveesaaste. Lähimaid elamute kaeve see siiski ei ohusta, kuna need asuvad aheraineladestu suhtes ülesvoolu, kinnitas põhjaveeuuringut läbi viinud Eesti Geoloogiateenistus.

Kuna Kukruse aherainepuistangu seisukord pole halvenenud, soovitas eksperthinnang liigitada see praeguse A-kategooria asemel B-kategooriasse. Gailani sõnul liigitatakse kaevandamisjäätmehoidlad kategooriatesse A ja B lähtuvalt nende seisukorrast ja ohtlikkusest. „A-kategooria alla kuuluvad sellised kaevandamisjäätmehoidlad, mis võivad oma struktuuri muutuse tõttu või ebaõigel käitamisel põhjustada tõsist ohtu inimeste tervisele või keskkonnale,“ selgitas ta. Kukruse jäätmehoidlat tuleks eksperthinnangu põhjal vaadelda pigem jääkreostusobjektina, mida peab võimaliku keskkonnaohu vältimiseks jätkuvalt korrapäraselt seirama. 

Uuring on kättesaadav Keskkonnaministeeriumi kodulehel: https://www.envir.ee/et/eesmargid-tegevused/maapou/uuringud-ja-aruanded

Veel uudiseid samal teemal

20.05.2020|Keskkonnaministeerium

Algavad arutelud Harjumaa maavarade teemaplaneeringu algatamiseks

Täna, 20. mail tutvustab Keskkonnaministeerium Harjumaa Omavalitsuste Liidu volikogul Harju maakonna maavarade teemaplaneeringu algatamise protsessi. Juuni kolmandal nädalal korraldab Keskkonnaministeerium ühise arutelu kohalike omavalitsuste ja erialaliitudega.

09.04.2020|Keskkonnaministeerium

Valitsus toetas Harju maakonna maavarade teemaplaneeringu algatamise kavatsust

Valitsus toetas täna plaani algatada Harju maakonna maavarade teemaplaneering. Keskkonnaministeerium esitab sellekohase algatuse Rahandusministeeriumile 1. juuliks.

Keskkonnaminister Rene Koka sõnul on seni maakonna- ja üldplaneeringutes kajastunud vaid olemasolevad registrisse kantud maardlad, kuid uued võimalikud kaevandamisalad ja perspektiivalad mitte.

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.