Sa oled siin

Täpsustus riigiabi andmise kord saastetasu asendamisel investeerimiskohustusega

24.03.2015

Alates 2006. aastast kehtiv Keskkonnatasude seadus näeb ette võimaluse saastetasu asendamiseks -  maksmise asemel investeerida see puhtamase tehnoloogiasse, millega saastamine väheneks üle 15%. Keskkonnaministeerium täpsustas abi andmise aluseid.

Vähese tähtsusega abi  andmise tingimuste alusel on saastetasu asendamist otstarbekas taotleda pigem väikse ja keskmise suurusega ettevõtetel. Saastetasu asendamise ja energiatõhususe edendamise abikava alusel saab toetust anda suuremas summas, mistõttu on selle abikava alusel mõistlik saastetasu asendamist taotleda ka suurettevõtetel.

Saastetasu asendamine tähendab, et selle tasu maksmise kohustus asendatakse keskkonnakaitsemeetme rahastamise kohustusega, millega peab kaasnema selge saastamise vähemine. Saastetasu asendamist on võimalik edaspidi taotleda kahe abikava alusel, asendada on võimalik kolme aasta jooksul makstav saastetasu, kui selle aja jooksul tehtud keskkonnakaitselised investeeringud vähendavad saastamist üle 15%.

Saastetasu asendamise ja energiatõhususe edendamise abikava alusel on asendamise eesmärk investeerida puhtasse tehnoloogiasse, mille tagajärjel väheneb saastamine vähemalt 15% ning suureneb energiatõhusus. Energiatõhususe tõstmine on nii rahvusvaheline kui ka siseriiklik eesmärk, selle tulemusel kasvab tootmise konkurentsivõime ja vähendatakse ressursside kasutamist. Abikava raames toetatakse terviklikke tehnilisi keskkonnakaitseinvesteeringuid, mis lisaks saastamise vähendamisele tõstavad tootmise energiatõhusust ja vähendavad energeetiliste ressursside kasutamise vajadust. Maksimaalne abi väikese suurusega ettevõtetele on kuni 65% ja suurtele ettevõtetele kuni 45% energiatõhususe suurendamiseks tehtud investeeringust. Abi maksimaalne suurus võib olla vastavalt Euroopa Komisjoni üldise grupierandi määrusele 651/2014 kuni 15 miljonit eurot.

Lisaks eelnevale saab alates 2014. aasta lõpust saastetasu asendamist taotleda ka vähese tähtsusega abina, mille maht on piiratud 200 000 euroga. Saastetasu  on vähese tähtsusega abi andmise tingimuste alusel võimalik asendada kuni 200 000 euro ulatuses kolme aasta jooksul, kusjuures selle hulgast tuleb maha arvata ka teistest riigiasutustest saadud vähese tähtsusega abi. See abiliik on mõeldud pigem väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele ning lisatingimust energiatõhususe suurendamiseks ei ole.

Saastetasu asendamise abikavade raames on võimalik anda saasteasu asendamist  kõigile Eesti ettevõtjatele, kellel on keskkonnaluba, kes maksavad saastetasu ning täidavad keskkonnatasude seaduse §48 lõikes 1 sätestatud tingimusi. Esimese abimeetme puhul tuleb saavutada investeeringu abil ka suurem energiatõhusus.

Väikese ja keskmise suurusega ettevõtjaks loetakse ettevõtja, kes vastab EK määruse I lisas sätestatud kriteeriumitele ning suurettevõtjaks loetakse ettevõtjat, kes ei vasta EK määruse I lisas sätestatud kriteeriumitele. 

Saastetasu makstakse keskkonda saastavate ainete paiskamise eest. Saastetasu eesmärk on suunata kasutama puhtamaid tehnoloogiaid ning saastamist vähendama, kuid ka kompenseerida saastamise negatiivne mõju keskkonnale ja inimtervisele.

Täpsemat infot nii vähese tähtsusega abi kui ka energiatõhususe tõstmiseks ja saastamise vähendamiseks antava abi kohta annavad abikavad, mis on avalikustatud siin ja siin.

Lisaks vajalik teada:

Saastetasu asendamine on enamikul juhtudel riigiabi, st selle meetme kasutamiseks peab olema olemas õiguslik alus riigiabi andmiseks. Ilma vastava aluseta riik sellist abi anda ei tohi, kuna see rikuks konkurentsi. Seega lisaks 15% saastamise vähendamisele on tarvis hinnata, mis kulusid riik võib  toetada ehk kuidas arvutatakse maksimaalne summa saastetasu, mida võib asendada ja missuguseid investeeringuid võib arvestada.

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.