Sa oled siin

Mida teha Nabalaga?

11.03.2010

Jaanus Tamkivi, keskkonnaminister

 

Kümned tuhanded inimesed on andud allkirja Tuhala nõiakaevu kaitseks. Ühtlasi tähendavad need allkirjad vastuseisu Harjumaal Nabalas paikneva lubjakivivaru kaevandamisele. See on kiiduväärt algatus Eestimaa kauni ning omapärase looduse kaitseks.

 

Eksperdid hindavad keskkonnamõju

Nabala lubjakivimaardla paikneb 860 hektari suurusel maa-alal. Tegu on üleriigilise tähtsusega maardlaga, kus ehituslubjakivi aktiivse tarbevaru suurus on veidi üle 52 miljoni kuupmeetri. Kuna Nabala asukoht on soodne (pealinna lähedus, hea teedevõrk) ja maapõues peituv lubjakivi valdavalt hea kvaliteediga, siis on loomulik, et ettevõtjad huvituvad seal kaevandamisest. Nii ongi Nabalas nelja karjääri avamiseks Keskkonnaministeeriumile taotluse esitanud kolm ettevõtet: AS Riverito, AS Kiirkandur ja Paekivitoodete Tehase OÜ.

 

Praegu toimub keskkonnamõjude hindamine. Seda tehakse eraldi Nõmmevälja, Nõmmküla, Tammiku ja Tagadi aladel. Kuid ministeeriumi nõudel tuleb ekspertidel hinnata ka neid nelja piirkonda koos, et selgitada välja taotletava kaevandamise kumulatiivne ehk ühismõju. Ühegi Nabala piirkonda puudutava keskkonnamõju hindamisega pole veel lõpuni jõutud. Küll aga on toimunud mitmeid arutelusid kohalike elanike, arendajate ja keskkonnamõjusid hindavate ekspertide vahel. Samuti on toimunud kolme keskkonnamõju hindamise programmi ja ühe aruande avalik arutelu. Ministeeriumi soov on see, et asjaosalistel tuleb kohalikele elanikele tutvustada kõiki uuringutulemusi ja aruandeid, koos elanikega tuleb läbi kaaluda kõik üksikasjad.

 

Kaevandamine on praegu liiga riskantne

Absoluutselt kõikide ühine veendumus on praegu see, et Nabalas on tegu äärmiselt keeruliste keskkonnatingimustega. Maavaravaru jääb põhjaveetasemest sügavamale ja just kaevandajatele huvi pakkuva kivikogumi peal lasuv lubjakivi kiht on veerikas. Veerikkus on omakorda tingitud kivimite tugevast karstumisest ehk seda ala iseloomustab laialdane karsti levik. Tänu karstile on Nabalas tekkinud huvitavad maastikuvormid ning loodusnähtused, sealhulgas Nõiakaevuna tuntud atraktiivne tõusuallikas.

 

Teisalt on just karstist tingitud kogu selle ala väga keeruline põhjavee re¾iim, mida ei saa arvestamata jätta ühegi tegevuse puhul. On selge, et kaevandamisega kaasneb ka põhjaveetaseme langus, mis kahtlemata mõjutab oluliselt Nabala piirkonna keskkonnatingimusi. Mõjude ulatus ei ole veel selge ning loomulikult ei saa keegi seda sajaprotsendilise täpsusega ka ette näha. Nii et risk on väga suur.

 

Eksperdid on parima lahendusena välja pakkunud veealuse kaevandamise, mille puhul mõju põhjavee tasemele oleks minimaalne. Eestis tegeldaksegi sellise tehnoloogia juurutamisega, mis oleks kõige sobivam eelkirjeldatud keskkonnatingimustes töötamiseks. Seega ei tule praegu Nabalas lubjakivikarjääride avamine kõne allagi – keskkonnaministrina ei allkirjasta ma kaevandamisluba enne, kui olen veendunud, et kasutusele võetav kaevandamisviis ei ohusta keskkonda. Ettevõtetel tuleb panustada keskkonnahoidu, võimalusel aitab ka riik. Näiteks SA Keskkonnainvesteeringute Keskus on uute kaevandamistehnoloogiate väljatöötamist juba toetanud miljoni krooniga.

 

Vaja on lõplikku selgust

See, et keskkonnamõju hindamise käigus uurivad eksperdid praegu Nabala erinevaid piirkondi, on minu meelest väga hea, lausa möödapääsmatu ja seda ei tohiks mingil juhul pooleli jätta. Ainult põhjalikud uuringud annavad meile tõepärase ülevaate sellest, kuidas võivad keskkonnatingimuste, eelkõige veere¾iimi muutused mõjutada Nabala omapärast loodust. Mida rohkem on meil andmeid, seda täpsemalt oskame hinnata riske ja neid maandada.

 

MTÜ Tuhala Looduskeskus on Keskkonnaministeeriumile teinud ettepaneku moodustada ulatuslik Nabala maastikukaitseala. Ka seda taotlust hakkavad hindama eksperdid, kelle otsus sõltub samuti sellest, kui palju me üldse sellest piirkonnast teame. On avaldatud ka soovi muuta praegu aktiivsena arvel olev paekivivaru passiivseks, et ühelgi kaevandajal poleks põhjust sellele silma heita. Sedagi otsust saab ja tuleb põhjendada eksperthinnangutega. Nii et las eksperdid teevad oma tööd – Tuhala Nõiakaevule tõuseb sellest ainult kasu.

(Artikkel kirjutatud ajalehele Postimees, ilmus 15.03.2010.)


Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.