Sa oled siin

Metsanduse uue arengukavaga jõuti esimesse vahefinišisse

13.09.2018
Foto: Herdis Fridolin

Täna toimus järgmise kümnendi metsanduse arengukava algatamise töörühma viimane kohtumine. Ligi poolsada valdkonna eksperti tutvusid veel sel aastal Vabariigi Valitsusele esitatava arengukava algatamise ettepaneku viimase versiooniga, mis koostati töörühma pooleaastase töö tulemusel püstitatud ja prioriseeritud probleemide põhjal.

 

Metsanduse uue, 2021.-2030. aasta arengukava (MAK2030) algatamise töörühmal oli 13. septembril viimane, kolmas kohtumine. Sellele eelnesid möödunud nädalal toimunud ökoloogia-, kultuuri-, majandus- ja sotsiaalvaldkonna alamtöörühmade koosolekud, kes on probleemide kaardistamiseks alates käesoleva aasta aprillist kohtunud neljal korral.

„Poole aasta jooksul on töörühm ära teinud väga suure ja põhjaliku töö. Metsanduse uue arengukava algatamise ettepaneku koostamiseks on töörühma liikmed kaardistanud 101 Eesti metsandusega seotud probleemi ning toonud neist välja ka prioriteetseimad,“ nimetas Keskkonnaministeeriumi asekantsler Marku Lamp töörühma liikmete suurt panust uue arengukava algatamise ettevalmistamisel. „Kohtumisel esitleti töörühma liikmetele viimast MAK2030 algatamise ettepaneku versiooni, mida oldi juba täiendatud eelmisel nädalal toimunud alamtöörühmade kohtumistelt laekunud ettepanekutega. Küll aga kogunes veel tänagi esitletud ettepanekule täiendavaid mõtteid, mida samuti püüame arvesse võtta.“


Kokkuvõtlikult tuli valdkondadeüleselt nii kehtiva arengukava täitmise kui ka uue arengukava lahendamist vajavate probleemide kaardistuse käigus esile kolm peamist teemat: 


-        vajadus tervikliku plaani järele metsamaa kasutamiseks ühiskonnale vajalike hüvede pakkumiseks. Sealhulgas selguse loomine tulundusmetsade, kaitsemetsade ja rangelt kaitstavate metsade osakaalu ning erinevate piirangutega seotud kompensatsioonimeetmete rakendamise osas. Samuti parema ruumilise planeerimise vajadus, mis võimaldaks inimestel paremini kaasa rääkida oma elukeskkonna kujundamisel;

-        metsade hea tervisliku seisundi, elustiku mitmekesisuse, tootlikkuse ja uuenemisvõime tagamine. Metsade puidulise ja mittepuidulise kasutamise tõhustamine, sh kliimamuutustega kohanemisel ja leevendamisel, ning selleks vajalike investeeringute tagamine metsakasvatusse ja metsamajanduslikku infrastruktuuri;

-        metsa ja metsanduse pakutavate hüvede teadvustamine ja käsitlemine tervikuna. Parima teadmise ja innovatsiooni kasutamine metsade kui elukeskkonna kvaliteedi tagamiseks ja puidu maksimaalseks väärindamiseks. 

Kohtumisel oli päevakavas ka MAK2030 alusuuringu ning sinna lisatud teemade tulemuste tutvustus, mida esitles alusuuringu koordinaator Paavo Kaimre Eesti Maaülikoolist. Viimase punktina arutleti, millised on töörühma liikmete ootused edasisele MAK2030 koostamise protsessile. „Töörühm väljendas ootust avatud ja läbipaistva koostöö jätkumiseks. Samuti peeti ka edaspidi vajalikuks teadlaste kaasamist ning nende toodavat faktipõhist infot. Lisaks nimetati olulisena poliitikute võimalikult varajast protsessis osalemist, nii et nad oleksid juba arengukava koostamise algusfaasis hästi informeeritud ja saaksid selle põhjal paremini oma seisukohti kujundada,“ kirjeldas asekantsler Marku Lamp.


Lõplik MAK2030 algatamise ettepanek koostatakse käesoleva aasta sügisel. Oktoobri lõpus toimuval infopäeval on kavas seda ka laiemale avalikkusele tutvustada. Täpsem teave korraldatava infopäeva kohta on peagi tulemas.

Nimetatud ettepaneku kooskõlastab Keskkonnaministeerium huvirühmade ja teiste ministeeriumidega, misjärel esitab ministeerium selle Vabariigi Valitsusele ning taotleb MAK2030 algatamise heakskiitmist.

Pärast arengukava protsessi algatamist asutakse 2019. aasta alguses vastavalt heakskiidetud ettepanekule kirjeldatud probleemidele lahendusi otsima ja koostatakse koostöös huvigruppidega arengukava terviktekst. Seejärel saadab Keskkonnaministeerium valmiva arengukava seaduseelnõu koos seletuskirjaga kooskõlastamiseks ministeeriumidele ja teistele huvilistele ning lõpuks viib viimistletud eelnõu Vabariigi Valitsusse, kes saadab selle hiljemalt aastal 2020 Riigikogule kinnitamiseks.

Lisainfo keskkonnaministeeriumi kodulehelt: www.envir.ee/et/metsanduse-arengukava-aastateks-2021-2030

Veel uudiseid samal teemal

03.08.2020|Keskkonnaministeerium

Rene Kokk: Riigimaal asuvate kultuurimälestiste korrashoid vajab selget plaani

Reedel käis keskkonnaminister Rene Kokk Tahkuna muinsuskaitsealusel endisel militaarobjektil, mida RMK korrastab. Hetkel suletakse seal ohtlikke luuke ja avasid ning tehakse piirdeid. Minister nentis, et riigimaal asuvate kultuurimälestiste korrastamise rolle on tarvis riigis laiemalt arutada. 

06.07.2020|Keskkonnaministeerium

Kuuse-kooreürask põhjustab probleeme kogu Euroopas

Eesti Keskkonnaministeerium saatis Euroopa Liidu riikidele küsimused, et välja selgitada kuuse-kooreüraski kahjustuste olukord. Kokkuvõtvalt võib öelda, et üraskit leidub igal pool, kus talle toidulauda jagub ehk kuusk kasvab.

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.