Sa oled siin

Metsanduse uue arengukava koostamine on hoogsalt käima läinud

22.05.2019

Keskkonnaministeerium kutsus metsanduse järgmise kümnendi arengukava koostamiseks ühise laua taha metsanduse valdkonna huvirühmade esindajad. Maikuus toimunud kuuel kohtumispäeval astusid huvirühmad esimesi samme metsandusprobleemide lahenduste kirjapanemisel.
 

„Järgmise kümnendi metsanduse arengukava puhul on olnud algusest peale selgesti näha, et metsaküsimustes on üsna paljudel valdkonnaga seotud inimestel erinevad nägemused, milline siis peaks olema metsanduse arengusuund,“ tõdes keskkonnaministeeriumi asekantsler Marku Lamp. „Seda enam on olnud tähtis pidada ühiskondliku kokkuleppe saavutamiseks huvirühmadega võimalikult avatud ja põhjalikke läbirääkimisi. Maikuus toimunud huvirühmade kohtumised just seda võimalust pakkusid. Nägime taas, kuidas üheskoos toimuvad arutelud on kõige produktiivsemad, leides ka mõningase ühisosa,“ hindas asekantsler Marku Lamp.

Huvirühmade arutelusid peeti 6.-7., 16.-17. ja 20.-21. mail. Kuuel arutelupäeval otsiti lahendusi kolmeteistkümnele probleemide rühmale, mis käsitlesid kõiki arengukava koostamise ettepanekus välja toodud probleeme ja alusuuringus kirja saanud vajadusi. Seega hõlmasid arutelud paljusid erinevaid metsadega seotud aspekte. Alates detailsematest metsa majandamisvõtteid puudutavatest teemadest, kuni laiemate - planeerimist, kaasa rääkimist ja metsa rolli puudutavate küsimusteni. Arutelude käigus otsiti vastuseid kõigi nelja valdkonna – sotsiaalse, majandusliku, ökoloogia ja kultuuri – probleemide lahendamiseks ning astuti samme ka olulisemate arengukavas käsitlemist vajavate teemade välja sõelumiseks.

„Aruteludesse panustamine võttis osalejatelt arvestava ajakulu ning nõudis nii kannatlikkust kui ka kuulamis- ja veenmisoskust. Samas tõid arutelude rahulolu küsitluses tervelt kolmveerand vastanutest välja, et selline formaat suurendas nende valmisolekut konsensuse leidmiseks ja seda ka kergemates teemades tehti,“ tunnustas asekantsler Marku Lamp huvirühmade esindajate suurt panust ja kaasa mõtlemist.

Huvirühmade arutelud aitasid ka mõista, millised on kitsaskohad edasise konsensuse leidmiseks. Üheks keerulisemaks teemaks osutus küsimus, mis peaks olema aluseks metsakasutuse viisi ja mahu kokkuleppimiseks. Selles arutelude etapis siin ühise tulemuseni ei jõutudki.

Samuti ei saavutatud arutelu käigus konsensust, kas kõigepealt tuleks täita kliimapoliitika, elurikkuse säilitamise või sotsiaalmajanduslikke eesmärke. Kokkuleppele ei jõutud ka selles, mida on kliimamuutuste leevendamiseks vaja teha – kas aktiivselt metsa majandada või hoopis vähem raiuda.

Pikemat arutelu vajab küsimus, kuidas säilitada metsade elurikkus, sh. millises mahus peaks metsi kaitsma, arvestades ka sotsiaal-majanduslikku mõju riigis tervikuna. Samuti vajab täiendavat käsitlemist, kuidas tagada vajalikud kompensatsioonimehhanismid erametsaomanikele, arvestades riigi võimekust neid teostada.

Samas leiti palju ühist meelt näiteks metsa tootlike funktsioonide, tervisliku seisundi ja elujõulisuse säilitamiseks vajalike lahenduste leidmisel; metsandussektori lisandväärtuse potentsiaali tõstmisel ning veel viimasel päeval arutatud metsandusteabe kogumise ja kasutamise teemal.

Järgmisena toimub juuni keskpaigas huvirühmadest, riigi- ja uurimisasutustest koosneva juhtkogu kohtumine, kus vaadatakse läbi huvirühmade aruteludes kirja saanud nii üksmeelsed kui ka erimeelsed ettepanekud. Arutatakse võimalikke suundi, mida erinevate metsanduse arengustsenaariumite koostamisel aluseks võtta.

Seejärel koostatakse ettepanekute põhjal võimalikud metsanduse arengustsenaariumid ja hinnatakse nende mõju. Novembris valib juhtkogu arengustsenaariumi, millega edasi minnakse. Metsanduse 2021.-2030. aasta arengukava eelnõu esitatakse Riigikogule kinnitamiseks 2020. aasta kevadel.

Kogu info metsanduse uue arengukava koostamise kohta on leitav keskkonnaministeeriumi kodulehelt siit: www.envir.ee/et/metsanduse-arengukava-aastateks-2021-2030

Veel uudiseid samal teemal

14.01.2021|Keskkonnaministeerium

Keskkonnaministri määrus muudab riigimetsa majandamise selgemaks

Keskkonnaminister Rain Epler otsustas muuta määrust, millega määratakse riigimetsa uuendusraiete optimaalne pindala järgmiseks viieks aastaks , nii et selles pindalas kajastuvad ka erakorralised – näiteks tormikahjustuste likvideerimiseks küpses metsas tehtud raied.

07.12.2020|Keskkonnaministeerium

Keskkonnaminister Rain Epler saadab laiali metsanduse arengukava juhtkogu

Keskkonnaminister Rain Epler otsustas täna allkirjastatud käskkirjaga laiali saata metsanduse arengukava koostamiseks moodustatud juhtkogu. Juhtkogu töö lõpetamise põhjuseks on fakt, et juhtkogu ei tulnud toime neile seatud peamise ülesandega - esitada keskkonnaministrile metsanduse arengukava aastani 2030 eelnõu hiljemalt septembris 2020.

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.