Sa oled siin

Mereuuringulubade menetlusprotsess on alates 1. oktoobrist 2019 muutunud

17.10.2019

Teavitame, et 1. oktoobrist 2019.a muutus Eesti territoriaalmeres või majandusvööndis tehtavate mereteaduslike uuringute kohta väljaantavate mereuuringulubade menetlusprotsess välismaistele uurijatele.

1. oktoobril 2019 jõustus veeseaduse uus redaktsioon (https://www.riigiteataja.ee/akt/122022019001), mille § 244-249 kohaselt hakkab välismaistele uurimisasutustele teaduslike mereuuringute lube välja andma Keskkonnaministeerium. Ühtlasi muutusid kehtetuks majandusvööndi seaduse (https://www.riigiteataja.ee/akt/13318641?leiaKehtiv) §8-10, mille alusel menetles ja andis seni teaduslikeks mereuuringuteks nõusoleku Välisministeerium.

Uue veeseaduse kohaselt saavad välismaised mereteaduslike uuringute läbiviijad  uuringuloa taotluse esitada otse Keskkonnaministeeriumile (keskkonnaministeerium@envir.ee). Erandkorras võib  uuringuloa taotluse  esitada ka Välisministeeriumi kaudu, kes edastab selle Keskkonnaministeeriumile, kuid uuringuloa menetlejaks ja väljaandjaks on Keskkonnaministeerium.

Keskkonnaministeerium korraldab laekunud mereuuringuloa taotluse menetlemise ning  väljastab  uuringuloa teaduslike mereuuringute läbiviimiseks Eesti merealal või jätab loa andmata, kui esineb veeseaduse §-s 246 loetletud põhjuseid. Keskkonnaministeerium otsustab uuringuloa andmise või andmata jätmise nelja kuu jooksul alates  nõuetekohase taotluse saamisest. Mereuuringuloa taotlused tuleb esitada vähemalt 6 kuud enne plaanitud uuringutähtaja algust.

Kui teaduslike mereuuringute läbiviimiseks on vaja siseneda Eesti sisemerre, on Vabariigi Valitsuse määruse nr 237 „Välisriigi laevale laevaloa taotlemise ja andmise kord“ kohaselt endiselt vajalik taotleda ka laevaluba, mille väljaandjaks on Välisministeerium. Välisministeerium menetleb ja otsustab laevaloa väljastamise.

Kui uuringuloa ja laevaloa taotlused esitatakse koos kas Keskkonnaministeeriumile või Välisministeeriumile, korraldavad nimetatud asutused taotluse edastamise otsustamiseks pädevale asutusele (uuringuloa osas Keskkonnaministeerium, laevaloa osas Välisministeerium).  

Taotlejale vastab asutus, kuhu taotlus esitati.
Mereuuringuloa ja laevaloa taotlusvormid ei muutu. Mereuuringuloa taotluse näidisvorm on lisatud.
Täpsem info: KeM merekeskkonna osakond, Eda Andresmaa, eda.andresmaa@envir.ee

Veel uudiseid samal teemal

30.06.2020|Keskkonnaministeerium

Eesti ja Läti ühtlustavad kvaliteedinõuded merre jõudva jõgede vee puhtusele

Eesti-Läti ametiasutused ja teadlased algatasid ühisprojekti merre jõudvate jõgede vee kvaliteedinõuete ühtlustamiseks.

11.06.2020|Keskkonnaministeerium

Uuring: Saaremaast läände jääv mereala sobib tuulepargiks

Saaremaast läände jääv mereala sobib tuuleenergeetika arendamiseks. Sellisele järeldusele jõudsid TÜ Eesti Mereinstituudi teadlased, kes uurisid sealset merepõhja elustikku ja elupaikasid.

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.