Sa oled siin

KOTKAS lendab nullbürokraatia poole

08.08.2019

Valitsus kiitis tänasel istungil heaks eelnõu, millega käivitub keskkonnaotsuste infosüsteemi KOTKASe teine etapp. Sellega korrastatakse keskkonnalubade süsteemi, muutes selle lihtsamaks ja kasutajasõbralikumaks.

„Keskkonnalubade rägastikus paistab valgus, sest uus infosüsteem teeb loategevused oluliselt lihtsamaks ja kiiremaks. Liigume visalt nullbürokraatia suunas,“ ütles keskkonnaminister Rene Kokk. Ta lisas, et ühtlasi vähendab uus infosüsteem Keskkonnaministeeriumi valitsusala töö- ja ressursikulu.

Teisisõnu põimitakse senised valdkondlikud load (jäätmeluba, õhusaasteluba, vee erikasutusluba, kaevandamisluba, keskkonnakompleksluba, ohtlike jäätmete käitluslitsents, kasvuhoonegaaside heitkoguste luba) üheks tervikuks. „Kui seni pidi keskmine vee-ettevõtja taotlema vee erikasutusloa ja jäätmeloa eraldi, siis nüüd saab taotleda ühe keskkonnaloa. See tähendab vähem asjaajamist ja kiiremat loaotsustki,“ selgitas keskkonnaminister.

Muudatusega ajakohastatakse keskkonnalubade riigilõivumäärasid, mille tulemusena kehtestatakse lõiv samadel alustel kõikidele keskkonnaloa kohustusega tegevustele. Kehtivas riigilõivuseaduses ei ole keskkonnalubadele tehtud erisusi ning kõik menetlused on lõivustatud samaväärselt. Eelnõuga on riigilõivud aga õiglasemad, samuti on sisse kavandatud erijuhtudel vabastused ja muud erisused.

Eestis on kompleksluba omavaid ettevõtteid ligi 200 ja kompleksloa taotlusi koostavaid konsultatsiooniettevõtteid kümmekond. Nn valdkondlikke keskkonnalube (nt vee erikasutusload, jäätmeload, välisõhu saasteload) on Eestis kokku üle 4000, lisaks ka muud keskkonnavaldkondlikud load, neist arvuliselt on kõige rohkem jahitunnistusi (üle paarikümne tuhande).

KOTKAS on keskkonnaotsuste infosüsteem. KOTKAS kuulub riigi infosüsteemi ning selle eesmärk on lihtsustada keskkonnalubade taotlemist ja menetlemist, loaga seotud seiret, aruandlust ning muude loaga seotud kohustuste täitmist, samuti kogutud andmete säilitamist, kasutamist ja kättesaadavust.

KOTKAS Infosüsteemi haldajaks on Keskkonnaministeerium, tehnilise toimimise tagab Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnoloogiakeskus. Oma igapäevatöös kasutavad KOTKASt Keskkonnaamet ja Keskkonnaagentuur.

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmine, mis läheb nüüd Riigikogule vastuvõtmiseks, oli osa valitsuse 100 päeva plaanist.

Keskkonnaministeerium on valitsuse saja päeva plaani ka muus osas täitnud. Tänasel istungil sai heakskiidu ka atmosfääriõhu kaitse seaduse muutmine. Riigikogus on vastu võetud jäätmeseaduse muudatus, millega sai tagatud elektroonikaromude direktiivi ülevõtmine.
 

Veel uudiseid samal teemal

27.02.2021|Keskkonnaministeerium

Keskkonnaministeerium: pakendijäätmete eraldi kogumine on mõistlik ja vajalik

Viimastel päevadel on meedia tähelepanu all pakendijäätmete eraldi kogumise mõttekus. Mitmed artiklid on seadnud kahtluse alla pakendite kogumise süsteemi tervikuna. Keskkonnaministeerium kinnitab, et ilmunud artiklid ei peegelda asjade täielikku sisu ning pakendite liigiti kogumine on jätkuvalt mõistlik ja vajalik.

27.02.2021|Keskkonnaministeerium

Keskkonnaministeerium: pakendijäätmete eraldi kogumine on mõistlik ja vajalik

Viimastel päevadel on meedia tähelepanu all pakendijäätmete eraldi kogumise mõttekus. Mitmed artiklid on seadnud kahtluse alla pakendite kogumise süsteemi tervikuna. Keskkonnaministeerium kinnitab, et ilmunud artiklid ei peegelda asjade täielikku sisu ning pakendite liigiti kogumine on jätkuvalt mõistlik ja vajalik.

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.