Sa oled siin

Keskkonnaministrid arutavad järgmisi samme kliimastrateegia vastuvõtmisel

26.06.2019

Eesti keskkonnaminister Rene Kokk on täna, 26. juunil Luxembourgis Euroopa Keskkonnanõukogu istungil. Keskkonnaministrite kohtumisel jätkub arutelu Euroopa Liidu pikaajalise kliimastrateegia 2050 üle. Päevakorras on ka sihtide seadmine ELi kemikaalipoliitikale, keskkonnapoliitika rakendamine ELi liikmesriikides ning vee taaskasutuse miinimumnõuded.


• Jätkuna eelmisel nädalal toimunud riigijuhtide aruteludele Ülemkogus arutavad keskkonnaministrid Euroopa Liidu pikaajalise kliimastrateegia 2050 vastuvõtmise edasist ajakava. Selle aasta lõpuks peab EL olema oma kliimaambitsioonis kokku leppinud, mille nimel hakkab tööle järgmise EL Nõukogu eesistujana Soome.

Eesti toetab põhimõtet liikuda aastaks 2050 kliimaneutraalse majanduse poole. Samal ajal ei saa aga langetada otsust kiirustades. Kliimaneutraalsuse saavutamine eeldab Eestilt ja teistelt liikmesriikidelt suuri pingutusi nii energiatootmises, transpordis, tööstuses kui ka teistes suure keskkonnamõjuga sektorites. 2019. aasta sügiseks valmib Keskkonnaministeeriumi algatusel Riigikantselei tellitud täpne analüüs ning ettepanekud kliimaneutraalsele majandusele ülemineku võimaluste ja lahenduste kohta Eestis. Uuringutulemusi esitletakse sügisel ka Vabariigi Valitsusele.

• Euroopa Liidu keskkonnaministrid ootavad Euroopa Komisjonilt ELi mitte-toksilise keskkonna strateegia väljatöötamist, et seada selged pikaajalised eesmärgid ELi kemikaalipoliitikale.

Komisjonile ja Euroopa Kemikaaliametile esitab nõukogu üleskutse vähendada ravimite keskkonda sattumise negatiivseid mõjusid ning tõhustada nanomaterjalide ja endokriinfunktsiooni kahjustavate kemikaalide riskihindamist.

• Enamikel ELi riikidel on probleeme jäätmetega, selgub ELi keskkonnapoliitika rakendamise ülevaatest.

Euroopa Komisjon vaatab (alates 2016. aastast) iga kahe aasta tagant üle liikmesriikide keskkonnapoliitika ja õigusaktide rakendamise olukorra ning teeb kindlaks puuduste põhjused. Euroopa Komisjoni hinnangul võib ELi keskkonnaalaste õigusaktide igakülgne rakendamine aidata ELi majandusel säästa tervishoiu- ja keskkonnakuludelt ligi 55 miljard eurot aastas.

2019. aasta aruannetest selgub, et jäätmetekke vältimine on kõigis liikmesriikides jätkuvalt suur probleem. 14 liikmesriigi, sh Eesti puhul on oht, et 2020. aastaks seatud olmejäätmete ringlussevõtu eesmärki ei saavutata.

Eesti puhul tuuakse positiivsena välja, et Keskkonnainvesteeringute Keskus pakub häid võimalusi keskkonnaprojektidesse investeerimiseks ning Eestil on ühed ELi kõige terviklikumad tegevuskavad Natura 2000 alade rahastamise tagamiseks.

Euroopa Komisjon soovitab Eestil kiirendada kõigi majandussektorite üleminekut ringmajandusele, investeerida liigiti kogumise ja ringlussevõtu võimekusse, vähendada energeetikasektori ning kodulinnu- ja seakasvatuse vee- ja õhusaastet ning nitraadireostust.

• Vee taaskasutuse miinimumnõuete määruse eelnõu eesmärk on tagada, et veenappuse tõttu põllumajanduses kastmiseks kasutatav heitvesi on ohutu. Eelnõuga sätestatakse taaskasutatavale heitveele kvaliteedi miinimumnõuded. Eesti tootjad kasutavad kastmisveena pinna- või põhjavett, sestap Eestit määrus otseselt ei puuduta. Küll aga on Eesti jaoks oluline, et sisseostetavatel põllumajandustoodetel oleks tagatud toiduohutuse nõuded.

Veel uudiseid samal teemal

15.12.2019|Keskkonnaministeerium

Madridi kliimakonverentsil rõhutati vajadust kiirelt tegutseda

Täna lõppenud Madridi kliimakõnelusetel COP 25 tunnistasid riigid, et kliimamuutuste ohjamiseks on vaja astuda kiiremaid samme ning riikide senised kliimakavad tuleb viia kooskõlla Pariisi kokkuleppega. Kasvuhoonegaaside kvoodikaubanduse reeglid jäid riikide erimeelsuste tõttu siiski kokku leppimata.

11.12.2019|Keskkonnaministeerium

Elektrisõidukite toetusmeede avanebki detsembris

Täna, 11. detsembril allkirjastas keskkonnaminister Rene Kokk elektrisõidukite toetusmeetme määruse. Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) saab taotlusvooru välja kuulutada pärast seda, kui määrus on jõustunud ehk kolm päeva pärast selle Riigi Teatajas ilmumist.

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.