Sa oled siin

Keskkonnaministeerium tahab kehtestada kaitsealadel linnurahu ja vähendada lageraielankide suurust

22.04.2020

Keskkonnaministeerium soovib keelata kaitsealadel raietööd 15. aprillist 15. juulini ning vähendada lageraielankide maksimumsuurust. Looduskaitse- ning metsaseaduse selleks vajalikud muudatused saatis keskkonnaminister juba kooskõlastusringile.

„Raietööde keelamine on tarvilik, et meie metsalinnud saaksid rahulikult pesitseda,“ ütles keskkonnaminister Rene Kokk looduskaitseseaduse plaanitavat muudatusi kommenteerides. „On igati loogiline, et looduskaitsealadel linnurahu peetakse. Lisasin seadusse ka võimaluse, et minister saab linnurahu aega vastavalt kevade varasemale või hilisemale saabumisele nihutada.“  Minister selgitas, et väljaspool kaitstavaid alasid saab kaitsealuste liikide elupaikades raiet vajadusel edaspidigi piirata metsateatise menetlemisel, seades piiranguid näiteks raie ajale. Lisaks jätkab Keskkonnaministeerium erametsaomanike informeerimist ja harimist raierahu pidamise vajalikkuse teemal. Samuti jätkub linnurahu traditsioon riigile kuuluvas majandusmetsas, välja arvatud erandjuhtudel, nagu näiteks praegused kuuse-kooreüraski tõrjumiseks vajalikud tööd.

Lindude heaolu huvides on looduskaitseseadusse tehtud veel üks muudatusettepanek. See täpsustab linnukaitse sätteid puiduraidmete tõstmisel, veol ja kasutamisel. Seejuures tuleb arvestada, et mitmed linnuliigid ehitavad pesi oksahunnikutesse ja näiteks hakkpuidu tegemisel need pesad hävivad.

Looduskaitseseaduse veel ühe kaaluka muudatusena on kavas juriidiliste isikute karistusmäärade oluline suurendamine: maksimumkaristusmäär peaks tõusma üle kümne korra – 32 000 eurolt 400 000 eurole. Lisaks täpsustatakse väärteokoosseise: senise üheksa väärteo asemel on eraldatud 34 väärteokoosseisu. Samuti korrastatakse loodusele tekitatud kahju hüvitamise sätteid, oluliselt tõstetakse I kaitsekategooria liikide ja suurkiskjate hävitamise ja/või kahjustamisega tekkivat keskkonnakahju määra. „Läinud nädalal leppisime sise- ja justiitsministriga kokku, et keskkonnakuritegudega võitlemine on väga oluline ja selle nimel tuleb üheskoos pingutada,“ nentis keskkonnaminister Rene Kokk. „Üks samm selle nimel on karistuste karmistamine.“

Keskkonnaminister saatis kooskõlastusringile ka metsaseaduse muudatused, millega vähendatakse lageraielankide pindala. Praegu on mitme metsaeraldise piires lubatud kuni seitsme hektari suurune lageraielank, seadusemuudatuse jõustumine vähendab seda viiele hektarile. Erandiks on ühe metsaeraldise piiresse jääv raielank, mis võib olla ka üle viie hektari. Kehtima jäävad olemasolevad veelgi rangemad piirangud olenevalt kasvukohatüübist, näiteks üle kahe hektarilist lageraielanki loo ja sambliku kasvukohatüüpides teha ei tohi. Rene Koka kinnitusel aitab lageraielangi maksimaalse pindala vähendamine leevendada pingeid metsanduse järgmise kümnendi arengukava arutamisel. Nimelt on metsandusega seotud rahulolu-uuringud välja toonud, et lageraie ning lageraiealade suured pindalad on inimeste jaoks üks olulisemaid probleeme.

Veel uudiseid samal teemal

03.08.2020|Keskkonnaministeerium

Rene Kokk: Riigimaal asuvate kultuurimälestiste korrashoid vajab selget plaani

Reedel käis keskkonnaminister Rene Kokk Tahkuna muinsuskaitsealusel endisel militaarobjektil, mida RMK korrastab. Hetkel suletakse seal ohtlikke luuke ja avasid ning tehakse piirdeid. Minister nentis, et riigimaal asuvate kultuurimälestiste korrastamise rolle on tarvis riigis laiemalt arutada. 

Pikati allikas Kavilda ürgorus
09.07.2020|Keskkonnaministeerium

Üheksateist Jõgeva- ja Võrumaa parki minetavad riikliku kaitse ning Kavilda ürgorg saab uue kaitse-eeskirja

Keskkonnaministeeriumi ettepanekul arvas valitsus kaitse alt välja Võru maakonnas asuvad kolm  hääbunud mõisaparki ja ühe looduskaitseväärtuse minetanud puistu, ning ühe endise mõisapargi, mille kaitse on edaspidi tagatud teise kaitseala koosseisus.

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.