Sa oled siin

Algavad arutelud Harjumaa maavarade teemaplaneeringu algatamiseks

20.05.2020

Täna, 20. mail tutvustab Keskkonnaministeerium Harjumaa Omavalitsuste Liidu volikogul Harju maakonna maavarade teemaplaneeringu algatamise protsessi. Juuni kolmandal nädalal korraldab Keskkonnaministeerium ühise arutelu kohalike omavalitsuste ja erialaliitudega.

Seni on maakonna- ja üldplaneeringutes kajastunud vaid olemasolevad registrisse kantud maardlad, kuid uued võimalikud kaevandamisalad ja perspektiivalad mitte. Sestap otsustas valitsus aprillis toetada plaani algatada Harju maakonna maavarade teemaplaneering ning sellekohase taotluse esitab Keskkonnaministeerium Rahandusministeeriumile 1. juuliks.

Maakonna maavarade teemaplaneeringu eesmärk on määratleda perspektiivsete ehitusmaavarade ja turba karjääride ning uuringualade paiknemine, samuti ka olemasolevate karjääride laiendamine. Alad määratakse lähtuvalt riigi huvist ja koostöös kohalike omavalitsuste ning kogukondadega. Arvestada tuleb nii majanduslikke, kultuurilisi, sotsiaalseid kui looduskeskkonnale avalduvaid mõjusid. Plaane pikalt ette teades saavad inimesed nendega arvestada.

Keskkonnaministeeriumi keskkonnatehnoloogia osakonna juhataja Birgit Parmase sõnul arutatakse teemat esmalt omavalitsuste ja mäetööstusettevõtteid koondavate liitudega, kuid pärast maakonnaplaneeringu algatamist kaasatakse selle ettevalmistamisse kõik isikud, kes soovi avaldavad või kelle huve võib planeering puudutada. „Ootame huvirühmadelt teemaplaneeringu koostamise kohta arvamusi ning konstruktiivset tagasisidet,“ lausus Parmas.

Harjumaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektori Joel Jesse sõnul peab Harjumaa Omavalitsuste Liit maavarade teema käsitlust maakonnas väga oluliseks ja soovib olla teemaplaneeringu koostamise protsessi kaasatud. „Oleme korduvalt väljendanud muret, et kaevandusalad lähevad tihedalt asustatud maakonnas konflikti elamualadega, kaevandusalad laienevad asustusele väga lähedale ning ei arvestata kohalike omavalitsuste üldplaneeringutega kavandatud arengualadega. Loodame, et teemaplaneeringu raames arvestatakse kohalike omavalitsuste argumenteeritud seisukohtadega ja analüüsitakse ka alternatiivseid võimalusi maavarade kaevandamiseks. Ehk saaks sama maavara kaevandada piisava reserviga mõnes teises kaevanduses või uues asukohas, et välistada konflikte olemasolevate ja perspektiivsete elamualadega. Harju maakonna elanike arv kasvab ja me peame seda arvestama,“ selgitas Jesse.

Eesti Geoloogiateenistus on 2018. aastast hakanud kaardistama maakondade kaupa ehitusmaavarade levikut, analüüsima maavarade andmestikku ja hindama maavarade kasutamise ning kaevandamise võimalikkust. 2018. aastal valmis Harju maakonna kaardistus, mis on Harju maakonna maavarade teemaplaneeringu aluseks.

Veel uudiseid samal teemal

09.04.2020|Keskkonnaministeerium

Valitsus toetas Harju maakonna maavarade teemaplaneeringu algatamise kavatsust

Valitsus toetas täna plaani algatada Harju maakonna maavarade teemaplaneering. Keskkonnaministeerium esitab sellekohase algatuse Rahandusministeeriumile 1. juuliks.

Keskkonnaminister Rene Koka sõnul on seni maakonna- ja üldplaneeringutes kajastunud vaid olemasolevad registrisse kantud maardlad, kuid uued võimalikud kaevandamisalad ja perspektiivalad mitte.

26.03.2020|Keskkonnaministeerium

Valitsus muutis põlevkivi kaevandusõiguse tasusüsteemi paindlikumaks

Valitsus kiitis täna heaks määruse, millega muudetakse energeetilise maavara turuhinnast sõltuvat kaevandamisõiguse tasumäärade arvutamise süsteemi sidusamaks ja kiiremini reageerivaks. Peamine erinevus senisega on kaevandamisõiguse tasu arvestamise aluseks võetava perioodi muutmine varasemaks.

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.