Üleujutusohuga seotud riskide esialgne hinnang

Üleujutusohuga seotud riskide esialgne hinnang tuvastab Eestis asetleidnud üleujutused, eristab neist olulise kahjuliku mõjuga üleujutused ning määrab üleujutusohuga seotud olulisemad riskipiirkonnad.

Varasemate üleujutuste tuvastamiseks kasutati peamiselt omavalitsustes olevaid andmeid ja satelliitidelt 2010. a kevadel tehtud üleujutusfotosid, kuid abiks oli ka ajakirjanduses ilmunud, Keskkonnaministeeriumi kodulehele ja EELIS-es (Eesti looduse infosüsteemi keskkonnaregister) olev informatsioon.

Varasemate looduslike üleujutuste olulise kahjuliku mõju väljaselgitamiseks defineeriti olulise üleujutusohuga seotud risk.

Üleujutusohuga seotud risk on oluline, kui see vastab vähemalt ühele järgmistest tingimustest:

  • takistab operatiivteenuste, haiglate, lasteaedade, koolide ja avalike-õiguslike hoonete tööd;
  • ohustab keskkonnakompleksloa kohustlast käitist või üle 2000 IE puhastit;
  • vähendab I või II kaitsekategooria liigi levikut tuvastatud elukohal, avaldab olulist negatiivset mõju Natura 2000 alale;
  • hävitab või kahjustab kulutuuriväärtust;
  • esineb planeeringuga määratud tiheasustusalal;
  • seab realsesse ohtu inimese elu;
  • takistab liiklemist põhimaanteedel või tugimaanteedel.

 

Üleujutusohuga seotud oluliseks riskipiirkonnaks määrati alad, mis asuvad tiheasutusalal ja varem toimunud üleujutuste kahjulik mõju vastab vähemalt ühele olulise üleujutusohuga seotud riski definitsioonile.


Esialgse hinnangu tulemusena määrati kakskümmend olulist riskipiirkonda, millest pooli ohustab rannikumere veetaseme tõusust põhjustatud üleujutused. Üleujutusohuga seotud olulisemaks riskipiirkonnaks määrati tiheasustusalad, kuna tihedama asustusega piirkondades võib korraga üleujutuse mõju alla sattuda suur hulk inimesi. Hajaasustatud aladel on mõju piisavalt väikse ulatusega, et nende osas ei teki toimetuleku riski.

 

 

 

 

 

Viimati uuendatud: 22. märts 2018

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.