Sa oled siin

Ülemaailmne säästva arengu koostöö

Süvenev loodusvarade nappus, kasvav vaesus ja riikide konkurentsivõime vähenemine on probleemid, mille lahendamiseks peavad aktiivset koostööd tegema kõik maailma riigid. ÜRO maailmakonverentsil 2012. aastal kinnitasid riigipead ja valitsusjuhid ühised poliitilised suunad deklaratsioonis "Tulevik, mida me soovime" ("The Future We Want").

Loodi valitsuste vaheline kõrgetasemeline foorum, mis annab säästvale arengule parema poliitilise nähtavuse, muudab juhtimise sujuvamaks ja hakkab hindama uute eesmärkide täitmist. 

Keskkonnateemade paremaks sidumiseks teiste valdkondadega ning teaduse ja poliitika seoste arendamiseks tugevdati ÜRO keskkonnaprogrammi.

2015. aasta lõpuks lepitakse kokku uued ülemaailmsed pikaajalised arengueesmärgid, mis seovad omavahel säästva arengu, vaesuse vähendamise ning rohemajanduse tegevused ning arvestavad varasemaid aastatuhande eesmärke. Eesmärkide täitmiseks valmistatakse ette terviklik rahastamisstrateegia

ÜRO säästva arengu teabeplatvorm hõlbustab ülemaailmsete säästva arengu tegevuste koordineerimist ja infovahetust ning annab jooksvalt ülevaate maailmas selles vallas toimuvast.

ÜRO keskkonnaprogramm koordineerib säästva tarbimise ja tootmise teemasid ning on juhtrollis keskkonnainfo jagamisel. Portaalis UNEP Live  saab jagada ja võrrelda riikidele olulist keskkonnainfot.

 

Varasemad ülemaailmsed tähised

 
2002. aasta Johannesburgi ÜRO säästva arengu maailmakonverentsil (Rio+10) hinnati riikide ja regioonide tegevusaruannete alusel säästva arengu tulemusi ning määratleti edasised tegevused.
 
1) Johannesburgi poliitiline deklaratsioon kinnitas riikide soovi säästva arengu jätkamiseks  

2) Johannesburgi tegevuskava määratles  tegevuste tähtajad, mõned olulisemad:
2005. aastaks riiklike säästva arengu strateegiate rakendamine;
2010. aastaks aeglustunud bioloogilise mitmekesisuse kadu;
2015. aastaks poole võrra vähem kanalisatsiooniga liitumata majapidamisi;
2015. aastaks kalavarude ohutu ja tasakaalustatud kasutamine;
2020. aastaks kemikaalide ohutu käitlemise skeemid;
Säästva tarbimise ja tootmise raamistik;
Kyoto protokolli ratifitseerimine.
 
Aastatel 1992-2011 juhtis ülemaailmset säästva arengu tegevust Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) säästva arengu komisjon. Iga-aastastel istungitel anti poliitilised suunad säästva arengu tegevusteks ülemaailmsel, regionaalsel ja riiklikul tasandil.
 
1992. aastal ÜRO keskkonna ja arengu maailmakonverentsil Rio de Janeiros (Rio konverents) heakskiidetud 21. sajandi globaalses säästva arengu tegevuskavas aastani 2030 Agenda 21 määratleti ülemaailmsed sotsiaal-, majandus- ja keskkonnavaldkonna sidusa arendamise eesmärgid.

 

 

Viimati uuendatud: 22. märts 2018

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.