Reovesi ja reoveekogumisalad

Reoveekogumisala on piirkond, kus elanikkond ja/või majanduslik tegevus on piisav asula reovee kogumiseks ja reoveepuhastisse juhtimiseks või keskkonda heitmiseks.

Reoveekogumisalade moodustamise eesmärk on määrata alad, kus lähtuvalt asustuse tihedusest, sellega seotud reostuskoormuse suurusest ning põhjavee kaitstusest on keskkonnakaitse eesmärkide tagamiseks tarvis reovesi kokku koguda ja puhastada.

Reoveekogumisalade määramise kohustus tuleneb asulareovee puhastamise direktiivist (91/271/EMÜ, 21. mai 1991).

Reoveekogumisalad kinnitab keskkonnaminister käskkirjaga. Reoveekogumisala määramiseks või muutmiseks tuleb esitada taotlus.

2019. aasta 27. märtsi seisuga on Eestis 57 reoveekogumisala, mille reostuskoormus on üle 2000 inimekvivlendi (ie) ja 463 reoveekogumisala, mille reostuskoormus on alla 2000 ie.

Reoveekogumisalade kaardid

Kõik määratud ja kinnitatud reoveekogumisalad on esitatud kaartidel. Kaartidega on võimalik tutvuda Keskkonnaagentuuris (Mustamäe tee 33, Tallinn) või Keskkonnaregistri avaliku teenuse abil reoveekogumisalade otsingus.

 

Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja koostamise juhend

Veeseaduse § 3² lõike 5 punkti 5 kohaselt tuleb kohalikul omavalitsusel oma halduspiirkonnas kehtestada reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri. Kohtkäitluse eeskiri peab sisaldama kohaliku omavalitsuse halduspiirkonnas kehtivaid nõudeid, millest lähtuvalt reoveekäitlussüsteemi ehitamist, lammutamist või muutmist tuleks planeerida. Samuti peab kohtkäitluse eeskiri sisaldama purgimisteenuse kasutamise võimalusi ja tingimusi ning nõudeid purgimisteenust osutavale ettevõttele.

Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja koostamise juhend kohalikele omavalitsustele.

 

 

 

Reovee kohtkäitlus


Puhastamata reovee veekogusse juhtimine või maasse immutamine mõjutab otseselt meie elukeskkonda. Pinnaveekogud kasvavad reostuse tagajärjel kinni (eutrofeeruvad), põhjavesi saastub, elurikkus vaesub ning võivad levida haigused. Kui majapidamises käideldakse reovett nõuetekohaselt, ei ole karta lähiümbruse põhjavee (joogivee) reostumist ega pinnaveekogude seisundi halvenemist.

Teabevihik elanikele “Reovee puhastamine hajaasustusalal. Miks ja kuidas?

Juhised kohalikele omavalitsustele reovee kohtkäitluslahenduste kontrollimiseks.

 

 

Reoveepuhastite operaatorite koolitus 2019. aastal


2019. aasta kevadine koolitus toimub Tartus järgmistel kuupäevadel:

Teooria: 13. mai – 17. mai
Praktika: 3. juuni – 7. juuni

Täpsem info koolituse kohta:
Anu Tamm + 372 744 1249;

E-post: anu@aquaconsult.ee

 

Viimati uuendatud: 18. juuli 2019

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.