Sa oled siin

Rahvusvaheline koostöö

Keskkonnaalase rahvusvahelise koostöö eesmärk on kaasa aidata keskkonnateadlikkuse kasvule, keskkonnaseisundi parandamisele ning säästva arengu põhimõtete juurutamisele nii Eestis, Euroopas kui kogu maailmas.

Peame rahvusvahelises koostöös silmas kahte olulist aspekti:

 1. rahvusvahelise keskkonnakaitselise kogemuse ja riikide abi suunamine Eesti keskkonna seisundi parandamisse;
 2. Eesti kogemuse ning jõukohase abi jagamine huvitatud riikidega.

 

Keskkonnakaitselise koostöö võib jagada neljaks:

 1. kahepoolne koostöö ehk koostöö riikide vahel;
 2. piirkondlik koostöö ehk koostöö Läänemere riikidega;
 3. koostöö Euroopa riikidega ja eriti Euroopa Liidu raames;
 4. globaalne koostöö.


 

 

Rahvusvahelised organisatsioonid


 

Mis on tehtud?

 • Rahvusvaheliste partnerlussuhete tugevdamiseks on Eesti ühinenud olulisemate globaalsete ja regionaalsete konventsioonide ning muude rahvusvaheliste mitmepoolsete lepingutega;
 • Eesti on sõlminud kahepoolsed keskkonnakaitselised kokkulepped kõikide naaberriikidega;
 • ministeerium on rahvusvahelistele partneritele usaldusväärne partner, kuna täidab rahvusvahelistest lepingutest tulenevaid kohustusi (liikmemaksud ja aruanded);
 • ministeerium on edukalt lülitunud Euroopa Liidu institutsioonide töösse;
 • Euroopa Liidu keskkonnapoliitika kujundamisel on välja töötatud ja rakendatakse edukalt Eesti seisukohtade koostamise ja kaitsmise süsteemi;
 • ministeerium tegeleb arengukoostööga keskkonnavaldkonnas.

 

 

 

 

Rahvusvahelised lepped

 

Mitmepoolsed kokkulepped

Konventsioonid, millega Eesti on ühinenud:
Merede kaitset ja merereostust käsitlevad konventsioonid
Sisevete kaitset käsitlevad konventsioonid
Kalanduskonventsioonid
Ohtlikke jäätmeid puudutavad konventsioonid
Looduskaitsekonventsioonid
Atmosfääri saastamise ennetamise ja vältimisega tegelevad konventsioonid
Tuumaküsimusi reguleerivad konventsioonid
Püsivate orgaaniliste saasteainete Stockholmi konventsioon
Nn horisontaalsed keskkonnakonventsioonid:
Arhusi konventsioon
Espoo konventsioon


Mitmepoolsed keskkonnakaitselised lepingud ja kokkulepped:

 1. Eesti keskkonnaministeeriumi, Läti riikliku keskkonnakaitse komitee ja Leedu keskkonnakaitse komitee vaheline kokkulepe keskkonnakaitse ja loodusvarade kasutamise reguleerimise kohta. (10. Tallinn, 17. Riia, 19. Vilnius detsember 1990. a)
 2. Eesti Vabariigi Valitsuse, Läti Vabariigi Valitsuse ja Leedu Vabariigi Valitsuse vaheline keskkonnakaitsealase koostöö kokkulepe. (Tallinn, 21. juuli 1995. a)
 3. Koostöö memorandum  Eesti, Ühendkunigriigi, Taani, Soome, Itaalia, Hollandi, Norra, Sloveenia, Leedu, Rootsi ja Iirimaa vahel kasvuhoonegaaside heitkoguste registri loomiseks. (Tallinn, 15. november 2004. a)
   

Kahepoolsed kokkulepped

Eesti poolt alla kirjutatud kahepoolsed keskkonnakaitselised kokkulepped võib jagada kolme rühma:

 • Raamkokkulepped

  Raamlepingud täidavad tavaliselt teerajaja osa kahe riigi suhetes teatud valdkonnas, olles seega üldsõnalised ega sisalda konkreetseid kohustusi. Keskkonnakaitsealastes raamlepetes on tavaliselt nimetatud säästva arengu põhimõtetest lähtuvad koostööpõhimõtted, -valdkonnad ja -vormid, üldised suunad ning institutsioonid, kes vastutavad edasise koostöö arendamise eest.

 • Kalandusalased kokkulepped

  Kalanduskokkulepped määravad kalapüügi ja kalavarude kaitse ning kasutamise põhimõtted, kalapüügipiirkonnad, ressursside säilitamise, kaitse ja kasutamise üldpõhimõtted, teaduslike ja muude uuringute läbiviimise põhimõtted, ressurssidele ligipääsu põhimõtted jmt.

  Samuti lepitakse neis kokku institutsioonides, kes vastutavad lepete täitmise ja edaspidise koostöö eest ning sageli on kokku lepitud ka konsultatsioonide pidamise üldpõhimõtetes. Konkreetsetes kalapüügikogustes lepitakse kokku eraldi sõlmitavate protokollide alusel.

 • Muud keskkonnavaldkondi reguleerivad kokkulepped

   

 


 

 

 

 

Viimati uuendatud: 22. märts 2018

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.