Sa oled siin

Õiguslik taust (keskkonnahoidlikud riigihanked)

 

Euroopa Liidu esimene riigihangete direktiiv võeti vastu 1970. aastal. Selle eesmärk oli tõsta liikmesriikide hankeprotseduuride läbipaistvust ja vähendada diskrimineerimist.

2001. aasta juunis võtsid Euroopa Liidu liikmesriigid vastu Euroopa säästva arengu strateegia, mis ütleb, et majanduskasv, sotsiaalne sfäär ja keskkonnakaitse peavad käima käsikäes ning võimaldama hankedokumentidesse sisse kirjutada ka keskkonnanõudeid.

2004. aasta märtsis võttis Euroopa Parlament vastu kaks uut riigihangete direktiivi 2004/18 ja 2004/17, mis reguleerivad Euroopa Liidu liikmesriikides toimuvaid riigihankeid ning sisaldavad ka säästva tarbimise ja keskkonnahoidlikku mõttelaadi. Loe ka: Euroopa Komisjoni teatis (2008. a).

Keskkonnaministeerium esitas algselt kavandatud üldise keskkonnahoidlike riigihangete arengukontseptsiooni asemel Eesti keskkonnahoidlike ning jätkusuutlike riigihangete prioriteedid aastateks 2007-2009, mille elluviimine aitab luua eeldusi säästvama tarbimise ja ostmise tava kujundamiseks.

Prioriteetide elluviimise vastavad meetmed ning tegevused on viidud rakendusliku osana Eesti keskkonnategevuskava aastateks 2007-2013 alapunkti 5.5. Keskkonnategevuskavas on keskkonnahoidlike riigihangetega seotud veel alategevused 3.2.5.2 (energiasäästu põhimõtete integreerimine roheliste riigihangete põhimõtetesse) ning 5.3.3 (keskkonnahoidlike riigihangete õiguslik analüüs/uuring).

Esialgu on keskkonnanõuete hankeprotsessi lisamine soovituslik, kuid lähiaastatel võib see teatud asutustele kindlate tooterühmade osas saada kohustuslikuks, nagu see on nt Hollandi ja Belgia valitsusasutustes.

 

 

Uusi direktiive silmas pidades on ka Eestis vastu võetud uus riigihangete seadus, millesse on sisse kirjutatud võimalus lisada keskkonnakriteeriumid avaliku hanke protsessi. Keskkonnanõudeid puudutavad järgmised paragrahvid:

§ 3. Riigihanke korraldamise üldpõhimõtted
 /---/
6) Võimaluse korral peab hankija eelistama keskkonnasäästlikke lahendusi.

§ 31. Hankedokumendid
/---/
(4) Kui hankija sõlmib hankelepingu majanduslikult soodsaima pakkumuse alusel, nimetab hankija hankelepingu esemega seotud objektiivset hindamist võimaldavad pakkumuste hindamise kriteeriumid, milleks võivad olla eelkõige kvaliteet, hind, tehniline väärtus, esteetilised ja funktsionaalsed omadused, keskkonda mõjutavad omadused/--/.

§ 32. Tehniline kirjeldus
Nii ehitustöödele kui asjade ja teenustele esitatavad nõuded võivad hõlmata muu hulgas keskkonnakaitselisi nõudeid , /---/ nõudeid pakendamisele, märgistamisele, tootmisprotsessile ja -tehnoloogiale jne.

§ 33. Tehnilise kirjelduse koostamine
Võib kasutada kasutusomaduste või funktsionaalsete nõuete kirjelduses keskkonnakaitsenõudeid (standardeid, ökomärgise nõudeid märkega “või sellega samaväärne”).

§ 41. Pakkujate ja taotlejate tehniline ja kutsealane pädevus
Ehitustööde või teenuste hankelepingu puhul võib otstarbekuse korral küsida keskkonnajuhtimismeetmete nimekirja ja tehnilist pädevust.

Viidata võib seejuures Euroopa Liidu keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteemile (EMAS) või [---] asjakohastele Euroopa või rahvusvahelistele keskkonnajuhtimise standarditele.
 

 

Viimati uuendatud: 22. märts 2018

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.