Sa oled siin

Noore looduskaitsja märk

Noore looduskaitsja märgiga tunnustatakse noore, kuni 26-aastase aktiivse looduskaitsja tegevust. Märk antakse isikule, kes on eriliselt silma paistnud loodushoiu alal, saavutanud häid tulemusi loodushariduse konkursil või aidanud kaasa loodusteemalise ürituse korraldamisele. Aastas antakse välja kuni 30 noore looduskaitsja märki.

Käesoleva, 2021. aasta ettepanekud, mis vabas vormis kirjeldavad kandidaadi looduskaitsetegevust ja milles on märgitud ka kandidaadi vanus ning nii kandidaadi kui tema esitaja kontaktandmed, palume saata hiljemalt 14. maiks 2021 Keskkonnaministeeriumi looduskaitse osakonda, Narva mnt 7a, 15172 Tallinn või e-kirjaga keskkonnaministeerium@envir.ee.

Noore looduskaitsja märk kujutab tammelehte.

Märk on valmistatud valgest vasest ning kaetud läbipaistva rohelise emailiga. Emaili aluspind on reljeefne, sellest eenduvad leherootsud kumavad läbi emaili. Märgi pikkus on 23 mm, laius max 10 mm.

Märgi autor on kunstnik Julia Maria Künnap.

Lisainfo

Herdis Fridolin
Looduskaitseosakonna nõunik

626 2879
herdis.fridolin@envir.ee

 

2020. aasta märgi laureaadid on:

Elisabeth Adler ja Ingel Elisabet Erm - tunnustame aktiivse keskkonnahoiualase tegevuse eest. Elisabet ja Ingel Elisabet on 9. klassi õpilased, kes on olnud aktiivsed osalised prügikoristusaktsioonides ja kaasanud sellesse ka nooremaid.


Liisi Parm - tunnustame suure loodushuvi ning keskkonnahoiualase tegevuse eest. Liisi on 8. klassi õpilane, kes on juba mitu aastat osalenud edukalt bioloogiaolümpiaadidel ning paljudes loodusteaduslikes huviringides ja Teaduskooli kursustel.


Madli Saat - tunnustame aktiivse loodushoiualase tegevuse eest. Madli on Eesti Maaülikooli I kursuse tudeng, kes on oma tegevusega aidanud liigirikkust hoida nii loomakliinikus ja siilide hoiukodus töötades kui ka alvarite hooldamisel.


Katleen Schmeiman, - tunnustame suure loodushuvi, aktiivse keskkonnahoiualase tegevuse ning keskkonnateadlikkuse edendamise eest. Katleen on 9. klassi õpilane, kes on oma koolis loodud keskkonnaklubi asutajaliige, ta on osalenud bioloogiaolümpiaadidel, Junior Rangeri kursustel ja mitmetel rahvusvahelistel keskkonnaõppe kursustel. Katleeni üheks huvialaks on mesindus, aga ka looduse pildistamine ja maalimine.


Mariliis Sild - tunnustame aktiivse loodushoiualase tegevuse eest. Mariliis on 3. klassi õpilane, kelle loodusehuvi algas juba lasteaias. Mariliis on igal kevadel päästnud tuhandeid konni autorataste alt, lisaks lööb ta kaasa heakorratalgutel.

 

 

2019. aasta märgi laureaadid on:


Uku Aasrand - tunnustame märgiga suure loodushuvi ning heade tulemuste eest loodushariduslikel konkurssidel. Uku on laia silmaringiga, mitmete huvidega ja avatud mõtlemisega noor, kes on olnud aktiivne osaleja Lahemaa Looduskooli tegemistes, korduvalt ja edukalt osalenud maakondlikel geograafia ja bioloogia olümpiaadidel ja jõudnud vabariiklikele võistlustele.

Tuuli Annok – tunnustame märgiga suure loodushuvi ning loodusteadlikkuse edendamise eest. Tuuli osaleb huvikooli Tartu Loodusmaja erinevates ringides juba kümnendat aastat, neist kõige pikemalt loodus- ja keskkonnauuringute huviringis. Eriti hinnaline on temapoolne loodusteadusliku lähenemise propageerimine ka nooremate õpilaste seas, ta on loodusmaja ja Tartu linna üritustel vabatahtlik.

Kertu Birgit Anton – tunnustame aktiivse keskkonnahoiualase tegevuse ning ettevõtlikkuse eest. Kertu Brigit on oma energia ja vaba aja pühendanud looduse hoidmisele. Ta on uuskasutuskeskusest saadud riidejääkidest kotte õmbleva ettevõtte SISU kott asutajaliige. Lisaks korraldab Kertu Birgit noortealgatust #FridaysForFuture.

Uku Freiberg ja Hades Prans - tunnustame suure loodushuvi ning tubli loodushoiualase tegevuse eest Uku ja Hades on head sõbrad, kes on läbi ja lõhki Karula rahvuspargiga seotud . Nad on alati hakkamas, kui on vaja käed külge lüüa looduskaitseliste tööde tegemisel  ̶ ühtmoodi rassivad nad nii vereva lemmmaltsa rohimisel kui must-toonekure toitumisala puhastamiseks võsa kokku tassimisel.

Tiina Jääts - tunnustame aktiivse keskkonnahoiualase tegevuse ning ettevõtlikkuse eest. Tiina on põhjalike keskkonna-alaste teadmistega, maailma keskkonnaseisundist hooliv aktiivne noor. Ta oli üks noorte kliimastreigi korraldajatest Tartus; on panustanud rahvusvahelise UNESCO Läänemere projekti laagri korraldamisse ja rahvusvahelise toidu- ja keskkonnateemalise noorteprojekti F.O.O.D toimumisse, viies läbi plastiku programmi ning tegelenud loodusteaduste populariseerimisega.

Marianne Kaldra - tunnustame looduse põhjaliku uurimise ja aktiivse tutvustamise eest. Marianne kaitses eelmisel aastal Tartu ülikoolis bakalaureuse töö "Erikaelsus hariliku nurmenuku killustunud populatsioonides", mis sai tänu Marianne aktiivsele osalusele aluseks nurmenuku erikaelsuse üle-eestilisele kaardistamise aktsioonile "Eesti otsib nurmenukke".

Jan Erik Konksi – tunnustame suure loodushuvi ning heade saavutuste eest loodusfoto konkurssidel. Jan Erik on loodussõber ja loodusfotograaf Võrumaalt, kes on pildistamisega tegelenud juba alates 7. eluaastast, kuid looduses rändama hakkas juba esimestest eluaastatest alates. Jan Erik on mitmeid aastaid edukalt esinenud fotokonkursidel ning viktoriinidel.

Katariina Kurina - tunnustame suure loodushuvi ning tubli keskkonnahoiualase tegevuse eest. Katarina on mitmekülgne, sihikindel, aktiivne loodus- ja keskkonnateadlik noor. Ta jõuab osaleda erinevates loodusringides, teha loodusteaduslikku uurimistööd, populariseerida noorematele õpilastele loodusteadusi, hoolida kõigist ja kõigest meie ümber. Katarina on ka üks rahvusvahelise toidu ja keskkonna teemalise noorteprojekti F.O.O.D" kirjutaja ja korraldaja.

Anu Kängsep - tunnustame suure loodushuvi ning loodushoiualase tegevuse eest, eriti orhideede uurimisel ja kaitsmisel. Anu on 11. klassi neiu, kes on oma elu pühendanud Eesti orhideede uurimisele ja hoidmisele. Gümnaasiumis koostas Anu uurimis- ja praktiliste tööde raames „Eesti orhideede lihtsustatud välimääraja“. Koos naabriga on Anu hoolitsenud Eesti Lõunatipu loodusradade ja infosiltide korrashoiu eest.

Airiin Ling - tunnustame suure loodushuvi ning tubli keskkonnahoiualase tegevuse eest. Airiin õpib Tartu loodusmaja huvikoolis seitsmendat aastat, tema üheks huvialaks on ornitoloogia. Ta osales rahvusvahelises CO2 emissioonide vähendamisele suunatud projektis, esindas Tartu loodusmaja oma uurimistööga rahvusvahelisel UNESCO Läänemere projekti noorte teadustööde konverentsil. Airiin on aktiivne loodusmaja vabatahtlik, juhendades töötube ning on kaasjuhendaja linnalaagris ja väljasõitudel.

Kadri Muuga - tunnustame suure loodushuvi, aktiivse loodushoiualase tegevuse ning heade saavutuste eest loodushariduslikel konkurssidel. Kadri on aastaid olnud aktiivne osaleja Lahemaa Looduskooli tegemistes. Ta on aktiivne matkaja ja ka matkajuht. Kadri jaoks on eriti südamelähedane keskkonnasõbralik ja loodusest lugupidav eluviis. Korduvalt on Kadri osalenud geograafia ja matemaatika olümpiaadil, eriti põnev on Kadri jaoks keemia. Tänavu osales Kadri edukalt rahvusvahelise keemiaolümpiaadi treeninglaagris ning Balti keemia olümpiaadil.

Liisi Pley - tunnustame suure loodushuvi ning aktiivse looduskaitsetegevuse eest Bioloogia ja elustiku kaitse tudengina on Liisi aastaid aktiivselt tegutsenud maailma vanimas looduskaitseorganisatsioonis - Tartu Üliõpilaste Looduskaitseringis, mida ta Eesti Vabariigi juubeliaastal edukalt presidendina ka juhtis. Liisi koostamisel ilmus looduskaitseringi 60. aastapäevale pühendatud kogumik.

Johannes Aleksander Raid; Hans Kristjan Raid; Hanna Tali; Johanna Tammist; Berit Vahter - tunnustame suure loodushuvi ning tubli keskkonnakaitselise tegevuse eest. Kõik need viis noort loodusmärgi laureaati on olnud aktiivsed osalejad rahvusvahelises keskkonnaprogrammis GLOBE, tehes erinevaid mõõtmisi ja vaatlusi. 2018. a aitasid nad kaasa üleriigilise õppeekspeditsiooni korraldamisel ja esindasid Eestit rahvusvahelistel GLOBE Tsehhi mängudel, kus osaleti projekti ja ettekandega.

Kirke Raidmets - tunnustame suure loodushuvi, tubli loodushoiualase tegevuse eest. Kirke on pikaaegne vabatahtlik Tallinna Loomaaias, kus aitab kõigega, millega vähegi saab. Lisaks on Kirke olnud tubli talguline Eestimaa Looduse Fondis. Ta on pävinud ka Keskkonnakäpp 2018 ja Talguhundi 2018 tunnustuse, kuid ta ei ole loorberitele puhkama jäänud. Kirke peab ka blogi oma talgu- ja matkaelamustest ning jagab loodusfotosid. Blogi ei ole küll avalik, aga tema sõpradele ja klaasikaaslastele, kellel on sinna ligipääs, on see eeskujuks ja motivaatoriks.

Mari Remm - tunnustame suure loodushuvi, tubli loodushoiualase tegevuse ning heade saavutuste eest loodushariduslikel konkurssidel. Mari on aastaid aktiivselt osalenud Vaibla linnujaama rõngastustöös ja harrastusteaduslikes ornitoloogiaprojektides. Mari on edukalt esinenud väga paljudel looduskonkurssidel (linnu-, looma- ja ökoloogiaviktoriinid, loodusetundja konkursid) ja jõudnud rahvusvahelisele bioloogiaolümpiaadile. Lisaks osalenud korraldajana mitmetes loodusteemalistes projektides.

Brigitta Sari - tunnustame suure loodushuvi ning tubli keskkonnahoiualase tegevuse eest. Brigitta on osalenud vabatahtlikuna erinevatel Tartu loodusmaja keskkonnateadlikkust tõstvatel üritustel, esindanud huvikooli õpilasi Eesti Teadushuvihariduse Liidu kevadkoolis, esinenud rahvusvahelise UNESCO Läänemere projekti õpilaskonverentsil, Tartu loodusmaja loodusteatriõhtul. Ta on aktiivne loodushuviline, kes püüab hoida meie keskkonna elurikkust.

Riin Viigipuu - tunnustame suure loodushuvi ning aktiivse loodushoiualase tegevuse eest. Riin on esinduslikult osalenud bioloogia olümpiaadidel, käinud abiks ornitoloogia alastel talgutel ning uurinud müra mõju lindudele. Riin vahendab Linnuvaatleja.ee portaalis Birdlife.i uudiseid ning on tutvustanud ilmuvaid loodusteemalisi postmarke kohalikus ajalehes. Sügiseti on ka mitmel aastal Kabli linnujaamas abiks käinud.

Jürgen Öövel - tunnustame suure loodushuvi, tubli loodushoiualase tegevuse ning heade saavutuste eest loodushariduslikel konkurssidel. Jürgen on laialdaste loodusteaduslike teadmistega noormees, kes tutvustab oma teadmisi meelsasti ka noorematele ja on aktiivne osaleja keskkonnaalastel sündmustel. Jürgen on korraldanud Tartu Loodusmajas töötubasid; on olnud rahvusvahelise noorteprojekti F.O.O.D üks peakorraldajatest ja osalenud kasvuhoonegaasidele ja keskkonnaprobleemidele keskendunud rahvusvahelises noorteprojektis "C-You-2". Jürgen on aastaid edukalt osalenud bioloogia ja geograafia olümpiaadidel ja väga paljudel teistel loodusteemalisetel konkurssidel.

2018. aasta märgi laureaadid on:

Artur Arak - tunnustame märgiga suure loodushuvi, looduse põhjaliku uurimise ning heade saavutuste eest loodusfoto konkurssidel.
Artur on pühendunud loodusehuviline, kes on Viljandi Huvikooli loodusringis käinud juba kuus aastat ja praegu õpetab juba ise nooremaid. Vahel on ta isegi õpetaja asemel algklassidele loodusõpetuse tunde andnud. Teda huvitavad paljud loodusnähtused ja -väärtused. Ta on jõudnud tegeleda näiteks äikese- ja pilvevaatlustega, allikate uurimisega, suurte puudega, digiherbaariumi koostamisega ning looduse fotografeerimisega.

Meriliis Kotkas - tunnustame märgiga suure loodushuvi, aktiivse loodushoiualase tegevuse ning looduse põhjaliku uurimise eest.
Meriliis on lisaks ökoloogia doktorantuurile ja külastusjuhi põhitööle Eesti Loodusmuuseumis silmapaistvalt aktiivne looduskaitsja ka vabal ajal. Ta on vabatahtlik Eesti Rohelises Liikumises, Eestimaa Looduse Fondis ja looduslike pühapaikadega tegelevas Maavalla Kojas. Sel kevadel oli Meriliis Eesti Rohelise liikumise korraldatud Roheväljakutse üks peakorraldajatest, samuti korraldab ta igakuiseid Rohelise Tee õhtuid. Lisaks aktiivsele loodusgiidi tööle Eestis (tema lemmikuteks on rabamatkad) on Meriliis panustanud ka Gruusia looduskaitsesse, olles 2015. aastal vabatahtlik Tusheti rahvuspargis.

Brita Laht - tunnustame märgiga suure loodushuvi, aktiivse loodushoiualase tegevuse ning looduse põhjaliku uurimise eest.
Brita puhul väärib tunnustust osalemine loodusteemaliste uurimistööde konkurssidel, kus on saavutanud kõrgeid kohti uurimistööga „Tärklist sisaldava Maxima komposteeruva kilekoti materjali ja kolme uudse LDPE ning tselluloos-stearaadi komposiidi anaeroobne lagunemine aktiivmudas“. Selle tööga esindas ta Eestit ka 2017. aasta septembris Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursil. Koos Emilia Rozenkroniga, kes samuti sai Noore looduskiatsja märgi, said nad 2017. aastal tunnustuse kui parim naiskollektiiv ning preemia imetlusväärseima teaduse ja teatri ühendamise eest.

Emilia Rozenkron - tunnustame märgiga suure loodushuvi, aktiivse loodushoiualase tegevuse ning looduse põhjaliku uurimise eest.
Emilia on silma paistnud oma üldiste loodusteadmiste poolest, sest ta liigub palju looduses ning oskab märgata. Emilia on aastaid osalenud geograafia- ja bioloogiaolümpiaadidel. Maakonnas on ta saavutanud oma klassi arvestuses kõikidel kordadel esikoha ning häid tulemusi ka vabariiklikus lõppvoorus. Tänavu saavutas Emilia oma uurimistööga õpilaste teadustööde konkursil gümnaasiumiastmes III koha ning esindab Eestit Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursil septembris 2018 Iirimaal.

Alesja Suzdaltseva - tunnustame märgiga suure loodushuvi, aktiivse loodushoiualase tegevuse ning heade saavutuste eest loodusfilmi konkurssidel. Alesja seni suurimaks filmikonkurssidel osalemise tunnustuseks on filmiga „Kodutuvid“ saavutatud II koht õpilaste filmikonkursil „Loodus tuleb linna“. Filmi näidati Eesti Euroopa Liidu eesistumisega seotud projekti "Looduspõhised lahendused: innovatsioonist igapäevaellu" raames Euroopa tippteadlastele. Alesja oli filmi idee autoriks, režisööriks ja operaatoriks. Alesja on panustanud ka noorte loodusteaduslikkuse tõstmisele, ta on osalenud ETV+ loodusprojektides operaatorina.

Maris Turb - tunnustame märgiga suure loodushuvi, aktiivse loodushoiualase tegevuse ning heade saavutuste eest loodushariduslikel konkurssidel. Maris on aktiivselt osalenud bioloogia ja geograafia olümpiaadidel. Nii põhikooli kui ka gümnaasiumi uurimistööd on ta teinud kaitstavate liikide teemal. Maris on olnud abiks Otepää looduskeskuse sündmuste korraldamisel. Viimati oli Maris abiks 2018. aasta kevadel Pühajärve matkarajal kui Maaeluministeeriumi eestvedamisel tutvusid Hiina noortalunikud Otepää looduskeskuse ja Pühajärve ümbruse loodusega.

Torm Vatsfeld - tunnustame märgiga suure loodushuvi, aktiivse loodushoiualase tegevuse ning looduse põhjaliku uurimise eest.
Torm veedab palju aega looduses koos pere ja loodushuviliste sõpradega ning seetõttu on tal väga head loodusteadmised, eriti hästi tunneb ta linde. Ta on mitmel aastal osalenud laidude linnustiku seirel. Näiteks on ta läbi viinud linnuhommikuid, õppekäikudel oskab ta hästi nooremaid juhendada. Torm on kirjutanud kaks linnuteemalist uurimistööd, mis on leidnud äramärkimist, vabariiklikul uurimistööde konkursil. Maakondlikus looduslaagris on Torm olnud alati üks parimatest linnutundjatest.

Laureaatide tunnustamispeo fotodega on võimalik tutvuda ministeeriumi kodulehel siin. 

2017. aasta märgi laureaadid on:


Anastassia Ivanovat tunnustame märgiga aktiivse loodushoiualase tegevuse eest. Anastassia on Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli õpilane, kes on tublisti osalenud loodushariduslikel võistlusel ning aidanud kaasa taaskasutuse edendamisele (kogunud mh 584 kg vanapaberit).

Anette Kosenkraniust tunnustame märgiga suure loodushuvi ning heade saavutuste eest loodushariduslikel konkurssidel. Anette on Tallinna Prantsuse Lütseumi 7. klassi õpilane, kes on esinenud edukalt vabariiklikel ning piirkondlikel loodushariduslikel konkurssidel ning osalenud aktiivselt loodusteemalistel üritustel.

Annika Viiksaart tunnustame märgiga aktiivse loodushoiualase tegevuse ning eduka esinemise eest loodushariduslikel konkurssidel. Annika on Kadrina Keskkooli 11. klassi õpilane, kes on edukalt osalenud loodusainete olümpiaadidel ning Junior Ranger looduslaagrites ja väliseminarides, paistes silma sooviga panustada Eesti looduskaitsesse.

Beatrice Marlene Metsaorgu tunnustame märgiga aktiivse loodushoiualase tegevuse ning eduka esinemise eest loodushariduslikel konkurssidel. Beatrice Marlene on Prantsuse Lütseumi 12. klassi õpilane. Ta on edukalt osalenud loodusainete olümpiaadidel, linnu- ja loodusviktoriinidel ning käinud abis lindude rõngastamisel.

Grete Johanna Korbi tunnustame märgiga suure loodushuvi ning heade saavutuste eest loodusfoto konkurssidel. Grete Johanna on Tallinna Saksa Gümnaasiumi 1. klassi õpilane, kes veedab palju aega looduses ning armastanud loodust pildistada juba 3-aastasest alates.

Hanna-Triinu Järvineni tunnustame märgiga suure loodushuvi ning heade saavutuste eest loodushariduslikel konkurssidel. Hanna-Triinu õpib Prantsuse Lütseumi 8. klassis. Ta on olnud edukas loodusainete olümpiaadidel ja võistlustel ning osalenud erinevates looduslaagrites ja -matkadel.

Iris Kreegit tunnustame märgiga suure loodushuvi ning heade saavutuste eest loodushariduslikel konkurssidel. Iris õpib Prantsuse Lütseumi 7. klassis. Ta saavutanud häid kohti bioloogiaolümpiaadidel ja loodusteemalistel võistlustel ning võtnud osa linnuloendustest.

Johan Boeijkensi tunnustame märgiga suure linnuhuvi, looduse uurimise ning heade saavutuste eest loodusfoto konkurssidel. Johan on Gustav Adolfi Gümnaasiumi 10. klassi õpilane, kellel on silmapaistvad teadmised lindudest. Ka Johani gümnaasiumi uurimistöö on lindudest ning käsitleb lindude rändelt saabumist. Lisaks on Johan ka suur loodusfotohuviline.

Johanna Angela Bremen tunnustame märgiga suure loodushuvi ja heade saavutuste eest loodushariduslikel võistlustel. Johanna Angela on Kadrina Keskkooli 11. klassi õpilane, kes on osalenud edukalt loodusainete olümpiaadidel nii Eestis kui välismaal ning olnud aktiivne Lahemaa Junior Ranger kursustel ja jätkuseminarides.

Kaarel Fridolini tunnustame märgiga suure loodushuvi ning heade saavutuste eest loodushariduslikel konkurssidel. Kaarel on Prantsuse Lütseumi 8. klassi õpilane. Ta on edukalt osalenud loodusainete olümpiaadidel ja võistlustel ning võtab osa linnuvaatlustest.

Karl Hendrik Tamkivi tunnustame märgiga looduse põhjaliku uurimise, aktiivse loodushoiualase tegevuse ning heade saavutuste eest loodushariduslikel konkurssidel. Karl Hendrik on Saaremaa Ühisgümnaasiumi 10. klassi õpilane. Ta tunneb hästi nii taimi kui loomi. Karl Hendrik on osalenud edukalt Vilsandi rahvuspargi noore looduskaitsja kursustel, uurinud linde ja nahkhiiri ning abistanud ohtu sattunud linde Sõrve Linnujaamas.

Kristjan Jaak Valki tunnustame suure loodushuvi ja aktiivse loodushoiualase tegevuse eest. Kristjan Jaak on Heimtali Põhikooli 9. klassi õpilane. Ta on osalenud korduvalt Soomaa noore looduskaitsja kursustel, kus paistnud silma tõsise huviga looduse, eelkõige entomoloogia, zooloogia ja ornitoloogia, vastu. Kristjan Jaak on olnud edukas ka erinevatel loodusainete konkurssidel.

Laura Tammistet tunnustame märgiga suure loodushuvi ning aktiivse loodushoiualase tegevuse eest. Laura on Tartu Ülikooli bioloogitudeng ja TÜ Looduskaitseringi president. Laura on pühendunud noor looduskaitsja, kes on aktiivselt panustanud loodusteadlikkuse tõstmisele, korraldades erinevaid loodusteemalisi üritusi ning juhtides looduskaitseringi tööd.

Leana Jete Korbi tunnustame märgiga suure loodushuvi ning heade saavutuste eest loodusfoto konkurssidel. Leane Jete on pühendunud loodushuviline, kes on saavutanud kõrgeid kohti loodusfoto konkurssidel. Lisaks fotohuvile on Leana Jete püüdnud keskkonnaprobleemidele lahendust leida õpilasleiutajate talvekoolis ning olnud tubli bioloogiaolümpiaadil.

Mai-Liis Malmi tunnustame märgiga suure loodushuvi ning heade saavutuste eest loodusfoto konkurssidel. Mai-Liis on innukas loodusfotohuviline, kes on osalenud korduvalt erinevatel loodusfoto võistlustel ning saavutanud neil kõrgeid kohti.

Maksim Valjuki tunnustame märgiga aktiivse loodushoiualase tegevuse eest. Maksim on Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli õpilane, kes on tublisti osalenud loodushariduslikel võistlusel ning aidanud kaasa taaskasutuse edendamisele (korjates 628 kg vanapaberit).

Maris Mikkot tunnustame märgiga suure loodushuvi ja tubli loodushoiualase tegevuse eest. Maris on Tabivere Põhikooli 6. klassi õpilane. Ta armastab viibida looduses, on osalenud edukalt loodusainete olümpiaadil ning koos klassiga tegelenud kodukohas lindude kaitsmisega.

Markus Talvikut tunnustame märgiga looduse põhjaliku uurimise ning aktiivse loodushoiualase tegevuse eest. Markus on Jakob Westholmi Gümnaasiumi 10. klassi õpilane. Ta on suure loodushuviga ning pühendunud selle uurimisele. Markuse kirjutatud loovtöö teemal „Lindude pesitsustingimuste loomine koduaias“ on saanud kõrgeid kohti uurimistööde konkurssidel.

Piia Tomingast tunnustame märgiga suure loodushuvi, aktiivse loodushoiualase tegevuse ja looduse põhjaliku uurimise eest. Piia on Läänemaa Ühisgümnaasiumi 11. klassi õpilane. Tema uurimistöö muutliku hooldamise mõjust roheka õõskeele arvukusele Keemu rannaniidu näitel on saavutanud häid kohti teadustööde konkurssidel. Piia on osalenud edukalt loodusainete olümpiaadidel ning Junior Ranger kursustel.

Polina Kosovat tunnustame märgiga aktiivse loodushoiualase tegevuse eest. Polina on Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli õpilane, kes on tublisti osalenud loodushariduslikel võistlusel ning aidanud kaasa taaskasutuse edendamisele (korjanud mh 785 kg vanapaberit).

Tobias Tikenbergi tunnustame märgiga suure loodushuvi ning heade saavutuste eest loodusfoto konkurssidel. Tobias on pühendunud loodushuviline, kes armastab loodust pildistada ning kel on ohtralt auhindu erinevatel loodufoto konkurssidelt.

Tuule Müürseppa tunnustame märgiga aktiivse loodushoiualase tegevuse ja heade saavutuste eest loodusfoto konkurssidel. Tuule on Hugo Treffneri Gümnaasiumi 12. klassi õpilane, kes on pühendunud Karula Rahvuspargi pildis jäädvustamisele. Lisaks osaleb Tuule aktiivselt MTÜ Looduse Märkajad tegevuses ning aitab korraldada loodusmatku, laagreid ja talguid.

Tallinna Loomaaia keskkonnahariduskeskuses toimunud noore looduskaitsja märgi auhinnaüritus. Foto: Aron Urb

2016. aasta märgi laureaadid on:
 

Agnes Pajulat tunnustame märgiga suure loodushuvi, aktiivse loodushoiualase tegevuse ning heade saavutuste eest loodushariduslikel konkurssidel. Agnes on Surju Põhikooli 9. klassi õpilane, kes on edukalt osalenud loodusainete olümpiaadidel ning mitmel aaastal ka Sooma rahvuspargi noore looduskaitsja kursustel. Lisaks on Agnes on suur loodusfotograafia- ja linnuhuviline.

Anni Joametsa tunnustame märgiga suure loodushuvi, looduse põhjaliku uurimise ning heade saavutuste eest loodushariduslikel konkurssidel. Anni on Tallinna Prantsuse Lütseum 8. klassi õpilane, kes osaleb aktiiviselt Tallinna Linnuklubi tegevuses ning on olnud edukas nii loodusainete olümpiaadidel kui linnuviktoriinidel.

Art Villem Adojaani tunnustame märgiga suure loodushuvi, aktiivse loodushoiualase tegevuse ja looduse põhjaliku uurimise eest. Art Villem on Tartu Tamme kooli 9. klassi õpilane ning Eesti Ornitoloogiaühingu liige. Tema uurimistöö kalakajakast on pälvinud tänavu mitmeid auhindu. Art Villem on olnud edukas nii erinevatel loodusviktoriinidel kui loodusfotode ja -joonistuste konkurssidel.

Artur Raiki tunnustame märgiga suure loodushuvi ning heade saavutuste eest loodushariduslikel konkurssidel. Artur on Tallinna Prantsuse Lütseumi 7. klassi õpilane. Artur koostas sisuka uurimistöö talvistest aialindudest ning on esinenud edukalt loodusainete olümpiaadidel.

Diana Alti tunnustame märgiga looduse põhjaliku uurimise ning aktiivse loodushoiualase tegevuse eest. Diana on Saaremaa Ühisgümnaasiumi 9. klassi õpilane, kes on koos laureaat Eloga kirjutanud mitmeid uurimistöid Saaremaa loodusest – nii siinsete sokkude sarvedest kui rannaniitude tigudest. Osalenud mitmel aastal Vilsandi rahvuspargi noore looduskaitsja kursustel.

Elo Nõmme tunnustame märgiga looduse põhjaliku uurimise ning aktiivse loodushoiualase tegevuse eest. Elo on Saaremaa Ühisgümnaasiumi 9. klassi õpilane, kes on koos laureaat Dianaga kirjutanud mitmeid uurimistöid Saaremaa loodusest – nii siinsete sokkude sarvedest, kui rannaniitude tigudest. Osalenud mitmel aastal Vilsandi rahvuspargi noore looduskaitsja kursustel.

Jürgen Karvakut tunnustame märgiga suure loodushuvi ning aktiivse loodushoiualase tegevuse eest. Jürgen on Tartu Ülikooli ökoloogiatudeng ning Tartu Üliõpilaste Looduskaitseringi president. Ta on aktiivselt panustanud noorte loodusteadlikkuse tõstmisele, korraldades loodusteemalisi üritusi ning matku.

Karin Kivisilda tunnustame märgiga suure loodushuvi, aktiivse loodushoiualase tegevuse ja looduse põhjaliku uurimise eest. Karin on Põlva Ühisgümnaasiumi abiturient, kes on osalenud mitmetes keskkonnaalastes projektides ja kursustel, jaganud oma teadmisi ka noorematele õpilastele ning koostanud uurimistöö putukamürkide mõjust jooksiklaste käitumisele.

Karl Jakob Toplaant tunnustame märgiga suure loodushuvi ning heade saavutuste eest loodusfoto konkurssidel. Karl Jakob on Kuresaare Gümnaasiumi õpilane, kel suur pildistamishuvi ning ohtralt auhindu erinevatel loodusfoto konkurssidelt. Karl Jakob on osalenud mitmeid aastaid Vilsandi rahvuspargi noore looduskaitsja kursustel.

Lea Loppi tunnustame märgiga suure loodushuvi, aktiivse loodushoiualase tegevuse ning looduse põhjaliku uurimise eest. Lea on Ülenurme gümnaasiumi abiturient, kes on osalenud edukalt loodushariduslikel konkurssidel, kirjutanud uurimistöid, osalenud matkadel, talgutel ja koristusaktsioonidel ning juhendanud nooremaid õpilasi.

Martin Vesbergi tunnustame märgiga suure loodushuvi ning heade saavutuste eest loodushariduslikel konkurssidel. Martin on Saaremaa Ühisgümnaasium 6. klassi õpilane, Martin on aktiivne osaline loodusalastel seminaridel ja kursustel ning on esinenud edukalt mitmetel loodushariduslikel konkurssidel

Merlyn Leigh Dunderdale'i tunnustame märgiga suure loodushuvi ning heade saavutuste eest loodushariduslikel konkurssidel. Merlyn on Nõo Põhikooli 9. klassi õpilane, kes on saavutanud väga häid tulemusi loodusainete olümpiaadidel ja  konkurssidel ning on osaleb aktiivselt Tartu Loodusmaja loodus- ja keskkonnauuringute huviringis.

Mihkel Kaalepit tunnustame märgiga suure loodushuvi ning aktiivse loodushoiualase tegevuse eest. Mihkel on Viimsi Keskkooli õpilane, kes on silma paistnud aktiivse tegevusega keskkonnaprobleemidele tähelepanu juhtimisel. Mihkel on südameasjaks võtnud kliimamuutuste teema ning on selles küsimuses esinenenud nii Eestis kui kaugemal.

Pelle Mellovit tunnustame märgiga suure looduhuvi ning aktiivse loodushoiualase tegevuse eest. Pelle on Tartu Waldorf Gümnaasiumi 11. klassi õpilane, kes on aastaid aktiivselt osalenud erinevates looduskaitselistes tegevustes. Pelle on olnud  aktiivne looduslaagrites ja talgutel ning suureks abiliseks ornitoloogide välitöödel.

Raido Kissi tunnustame märgiga looduse põhjaliku uurimise ning heade saavutuste eest loodushariduslikel konkurssidel. Raido on Kääpa Põhikooli 9.kl. õpilane. Juba 4 aastat olnud Raido osalenud GLOBE suvelaagrites, uurinud kodukoha ümbruse tahmasisaldust ning koos juhendajaga Tartu Ülikoolist ka õhu ammoniaagisisaldust ning seda mõjutavaid tegureid. Raido on lisaks saavutanud häid tulemusi nii loodusainete olümpiaadidel kui õpilastööde konkurssidel.

Rainer Grosbergi tunnustame märgiga suure loodushuvi ja aktiivse loodushoiualase tegevuse eest. Rainer on Tartu Miina Härma Gümnaasiumi abiturient, kes vaatamata oma noorusele on korraldanud juba mitmeid erienvaid looduskaitsega seotud üritusi – nt oli Rainer rahvusvahelise mesialasteteemalise noortevaheutse „To Bee or not to Bee“ üks organiseerijatest. Lisaks on Rainer läbinud loodusgiidide koolituprogrammi, osalenud Matsalu rahvuspargi noore looduskaitsja kursustel ning hea loodusetundjata konkursil.

Sandra Poksi tunnustame märgiga suure loodushuvi ja aktiivse loodushoiualase tegevuse eest. Sandra õpib Tartu Ülikoolis ökoloogiat ning oli aastatel 2015-2016 Tartu Üliõpilaste Looduskaitseringi president. Sandra on aastaid panustanud nii ringi töösse kui laiemalt noorte loodustealdikkuse tõstmisesse. 

Svea Stahlmani tunnustame märgiga aktiivse loodushoiualase tegevuse ning heade saavutuste eest loodushariduslikel konkurssidel. Svea on Lihula Gümnaasiumi 9. klassi õpilane. Ta on osalenud mitmeid aastaid väga edukalt Matsalu rahvuspargi noore looduskaitsja kursustel, kaitsealuse liigi, roheka õõskeele, seiretöös ning The Baltic Sea Project rannikuvaatluste projektis. Lisaks on Svea olnud edukas loodusainete olümpiaadidel.

Triin Edovaldi tunnustame märgiga aktiivse loodushoiualase tegevuse, loodushariduse edendamise ning looduse põhjalik uurimise eest. Triin on juba alates 1999. aastast kaasa löönud erinevate loodusteemaliste ürituste korraldamisel ning laste ja noorte loodusharidusse panustamisel – nii matkajuhi, lektori kui organiseerijana. Lisaks on Triin uurinud pisiimetajaid Pirita maastikukaitsealal, osalenud kogumiku „Õu on abiks“ koostamisel ning seiranud Eesti hirvlasi.

Keskkonnaminister Marko Pomerants koos 2016. aasta noore looduskaitsja märkide omanikega

 

Varasemad laureaadid

2012
Anna-Grete Rebane, Tallinna Prantsuse Lütseum, 12. klass
Anžela Tihhonova, Kohtla-Järve Slaavi Põhikool, 6. klass
Auli Relve, TÜ ökoloogia tudeng
Danila Tsõgankov, Kohtla-Järve Slaavi Põhikool, 5. klass
Elisabeth Heinrich, Viljandi Kesklinna kool
Hanna Tuus, Saaremaa Ühisgümnaasium, 10. klass
Helene Urva, Tallinna Inglise Kolledži keemia- ja bioloogiaõpetaja
Hendrik Lahi, Haljala Gümnaasium
Irina Guljavina, Rakvere Gümnaasium, 9. klass
Janeli Kesler, Kohtla-Järve Slaavi Põhikool, 6. klass
Karl Eik Rebane, Saaremaa Ühisgümnaasium
Liivi Plumer, TÜ bioloogia magistrant
Magnus Kaldjärv, Saaremaa Ühisgümnaasium, 10. klass
Mart Kiis, Hugo Treffneri Gümnaasium
Marta Jamsja Kadrina Keskkool, 9. klass
Martin Silts, TÜ Loodus- ja tehnoloogiateaduskonna magistrant
Mihkel Rünkla, TÜ füüsika tudeng
Paul Hunt, EOÜ liige, 2012. a. TÜLR president
Tanel Voormansik, TÜ keskkonnatehnika magistrant
Tõnis Tuuga, BMFi tudeng
Villem Voormansik, TÜ geograafia tudeng

2011
Anni Männil, Paide Ühisgümnaasium, vilistlane
Anu Ainsaar, Tallinna Reaalkool
Elina Jantson, Pärnu Kuninga Tänava Põhikool
Iris Merilo, Tallinna Reaalkool
Jaak Joonas Keldoja, Tartu Forseliuse Gümnaasium
Julia Ertsin, Kohtla-Järve Slaavi Põhikool
Karoliine Kurvits, Pärnu Kuninga Tänava Põhikool
Kati Plaan, Tartu Ülikool
Laura Pärtel, Tallinna Ülikool
Maili Lehtpuu, Kohtla-Järve Järve Gümnaasium, vilistlane
Marko Vainu, Tallinna Ülikool
Martin Tuul, Tartu Ülikool
Maryliis Teinfeldt, Tapa Gümnaasium
Mati Lepikson, Tallinna Prantsuse Lütseum
Merit Eensoo, Tartu Kõrgem Kunstikool
Mihkel Keldoja, Jaan Poska Gümnaasium
Oliver Kalda, Tallinna Ülikool, vilistlane
Rauno Kalda, Tallinna Ülikool, vilistlane
Robert Jakob Oetjen, Elva Gümnaasium
Stella Kangur, Mustamäe Gümnaasium

Keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus ning Kumari preemia laureaat Veljo Ranniko koos värskete noore looduskaitsja märkide omanikega Viljandi Pärismusmuusika Aidas, 20. november 2011 (Foto: Heidi Tooming)

2014
Aivar Kamal, Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium
Andrea Jõesaar, Kadrioru Saksa Gümnaasium
Angelina Vinogradova, Narva Keeltelütseum
Anton Bašinski, Narva Keeltelütseum
Birgit Purga, Tartu Ülikool
Brigitta-Maria Vakaljuk, Tapa gümnaasium
Britta Kalgan, Tartu Ülikool
Cätrin Valm, Keskkonnaamet
Georg Rudolf Sarap, Toila Gümnaasium
Grete Glaase, Kadrioru Saksa Gümnaasium
Helger-Hans Külmallik, Tapa gümnaasium
Heli Kukk,  Tapa gümnaasium
Jaan Grosberg,  Sillaotsa kool
Kaisa Rooba, Kadrina Keskkool
Linda Puusalu, Tartu Ülikool
Mana Kaasik, Tartu Ülikool
Mariliis Eensalu, Tallinna Ülikool
Martin Talvik,  Tallinna Tehnikaülikool
Martin Tikk, Hugo Treffneri Gümnaasium
Mirjam Grosberg, Eesti Maaülikool
Robin Gielen, Tartu Ülikool
Stella Brothwick, Tallinna Inglise Kolledž
Vesta Nalimova, Narva Keeltelütseum

2013
Annaleena Vaher, Tallinna Prantsuse Lütseum
Edgar Prass, Tartu Ülikool
Eleriin Vungi, Viljandi Gümnaasium
Epp Sillukse, Lihula Gümnaasium
Hendrik Sobi, Rakvere Gümnaasium
Jelena Utitsõna, Pääsküla Noortekeskuse noorsootöötaja
Jürgen Ruut, Hugo Treffneri Gümnaasium
Kaarel Eensoo, Türi Ühisgümnaasium
Kaidi Kätlyn Reimann, Tallinna Järveotsa Gümnaasium
Kaira Vreimann, Kilingi-Nõmme Gümnaasium
Karl Ander Adami, Tallinna Ülikool
Karl Tammiste, Tartu Ülikool
Kristiina Tüür, Tartu Ülikool
Liina Laanemets, MTÜ Lilli Looduskeskus
Liisa-Mai Nurk, Rakvere Gümnaasium
Mariell Jüssi, Tallinna Ülikool
Maris Esko, Lihula Gümnaasium
Merlin Grosberg, Eesti Maaülikool
Meryl Komp, Kadrina Keskkool
Minna Joor, Kiltsi Põhikool
Piia Haab, Tallinna Ülikool
Piia Katharina Vaan, Läänemaa Ühisgümnaasium
Rahel Rae, Taebla Gümnaasium
Roosi Mehikas, MTÜ Nõmme Loodusmaja retkejuht
Sven Rannar, Haljala Gümnaasium
Uku Rooni, Tartu Ülikool

Keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus koos noore looduskaitsja märkide omanikega Estonias, 15. detsember 2013 (Foto: Tiit Sillaots)

 

Viimati uuendatud: 23. aprill 2021

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.