NER300

NER 300 on maailma üks suurimaid rahastusprogramme innovaatiliste ja madala süsinikuheitega projektide ning programmide toetamiseks. NER 300 loodi Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi (ELi HKSi) kolmanda perioodi (2013–2020) alguses, et demonstreerida süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise (CCS) ning uuenduslikke taastuvenergia (RES) tehnoloogiaid Euroopa Liidu kaubanduslikul tasandil. Programmile vajalik rahastus saadakse ELi HKSist.

Eesmärk

NER 300 eesmärk on toetada parimaid CCS ja RES tehnoloogiaid hõlmavaid näidisprogramme ning läbi selle rahastada mitmesuguseid taastuvenergia (bioenergia, kontsentreeritud päikseenergia, päikesepaneelid, tuuleenergia) ja CCS projekte. Toetades kommertskasutusega näidisprojekte vähendab NER 300 lõhet uurimis- ja arendusetapi vahel ning kiirendab uute keskkonnasõbralikemate tehnoloogiate turuletulekut. Üleüldiselt vastutab NER 300 rakendamise eest Euroopa Komisjon, kuid komisjoni taga on veel Euroopa Investeerimispank (EIB) ning liikmesriigid.

Rahastamine

Rahastamine toimub läbi 300 miljoni lubatud heitkoguse ühiku (LHÜ) müümise ELi HKSi uute tulijate reservist (New Entrants Reserve, NER). 300 miljoni LHÜ müügitulu  jagatakse kahe konkursivooru käigus, mis võimaldab põhjalikult ettevalmistatud projektide rahastamise heaks kiita esimeses voorus ning siluda tehnilist ja geograafilist tasakaalustatust teises voorus.

Kumulatiivselt on NER 300 abil teenitud ligikaudu 2,1 miljardit eurot erinevate projektide toetamiseks. Siiani on toetust saanud 38 projekti 19 erinevast liikmesriigist. Ligikaudu 80% NER 300 rahastusest on läinud väga uuenduslikele/innovaatilistele või koguni isegi läbimurdeliste tehnoloogiatega projektidele. Neljandal kauplemisperioodil (2021–2030) planeeritakse innovaatilisi tehnoloogiaid toetada 450 LHÜ enampakkumisel müümise tuludest.

Taotlemine

NER 300 toetuse taotlemiseks kogub iga liikmesriik kokku tema territooriumile kavandatud projektide rahastamistaotlused. Kui projekt on kavandatud mitme liikmesriigi territooriumile, teavitab rahastamistaotluse saanud liikmesriik teisi asjaomaseid liikmesriike ning teeb nendega koostööd, et jõuda ühisele seisukohale projektiettepaneku esitamise kohta taotluse saanud liikmesriigi poolt. Liikmesriigid otsustavad, kas projekt vastab artiklis 6 nimetatud abikõlblikkuse kriteeriumitele. Kui projekt vastab kriteeriumitele ja liikmesriik toetab projekti, esitab liikmesriik projektiettepaneku EIB-le ja teavitab sellest komisjoni.

Näidisprojektide valimiseks on juba toimunud kaks konkursivooru. Esimene voor hõlmas 200 miljoni LHÜ müügist saadud vahendeid  ning teine voor 100 miljoni LHÜ müügitulu ja lisaks esimeses voorus kasutamata jäänud osa. Esimese taotluskonkursi põhjal eraldati 1,1 miljardit eurot taastuvenergia projektidele. Esimeses taotlusvoorus rahastatud projektidest loobus toetusest 2016. aasta lõpuks neli programmi ning see tähendas 436 miljoni euro suuruses toetusrahade ülejäämist. Euroopa Komisjon investeeris selle raha läbi teiste EL finantsinstrumentide uute tehnoloogiate arendamiseks. Taolisteks asutusteks on nt InnoFin energia näidisprojekte arendav organisatsioon (EDP) või Euroopa ühendamise rahastu võlainstrument (CEF).

NER 300 fondist on rahastatud 38 erinevat projekti ning kolm nendest on juba edukalt käivitunud ja toodavad taastuvenergiat:

  • Itaalias BEST biokütus, mis toodab 51 mln liitrit biokütust aastas
  • Saksamaal Verbistraw energia, mis toodab 136 GWh biogaasi
  • Rootsis 225 MW tuulepark Blaiken, mis on ehitatud Rootsi arktilise kliimaga piirkonda

Esimeses taotlusvoorus toetust saanud projektid peavad täies mahus töötama 2018. aasta detsembriks. Teised rahastust saanud projektid (Tabel 1) peaksid aktiivselt opereerima hakkama vahemikus 2017–2020.

Tabel 1. NER 300 poolt rahastatavad projektid


NER 300 põhineb direktiivi 2009/29/EÜ artikli 1 punktil 12 ja Euroopa Komisjon otsusel 2010/670/EL. Täpsem informatsioon on NER 300 ametlikul veebilehel.

Hetkel ei ole ette nähtud uusi NER 300 konkursse ning komisjon keskendub toetatud projektide teostamisele ja toetamisele. Hetkel elluviidavate projektide interaktiivne kaart

Lisainfo: Mart Raamat, mart.raamat@envir.ee, 626 2821.

 

 

 

Viimati uuendatud: 6. oktoober 2017

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.