Mida on Eestis osoonikihi kaitsmiseks tehtud?

Eesti keskkonnastrateegia aastani 2030 seab eesmärgiks kõrvaldada järk-järgult nii tööstusest kui ka kodumajapidamistest osoonikihti kahandavad ained.  Samuti on Eesti ratifitseerinud Viini konventsiooni osoonikihti kahandavate ainete Montreali protokolli, mis samuti antud eesmärki teenib.

Osoonikihti kahandavaid aineid ja nende kasutamist reguleeritakse Eestis Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1005/2009 osoonikihti kahandavate ainete kohta, samuti välisõhu kaitse seaduse ning keskkonnaministri määrusega sätestatakse nimetatud ainetega tegelevate isikute pädevusnõuded: „Osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate või nendel ainetel põhinevate toodete, seadmete või mahutite käitlemisega tegeleva isiku pädevusnõuded“.

Suurimaks väljakutseks on osoonikihti kahandavate ainete kasutusaja lõppedes (Euroopas jõustus kasutamise keel 2015. aasta 1. jaanuaril) kasutusel oleva aine kokku kogumine. Praeguste hinnangute kohaselt on Eestis kasutusel (või hoiustatud kujul) osoonikihti kahandavaid aineid ligikaudu 70 tonni.

Meie saavutused:

  • osoonikihti kahandavate ainete kasutamine Eestis on 90% ulatuses lõpetatud;
  • on korraldatud osoonikihti kahandavate ainete kokkukogumine ringlussevõtmine, kahjutustamine ja taastamine;
  • märkimisväärselt suures osas külmaseadmetes on osoonikihti kahandavad ained välja vahetatud, peamiselt fluoritud kasvuhoonegaaside vastu;
  • Eesti lipu all sõitvatel laevade tuletõrjesüsteemides ja maismaaobjektidel paiknenud haloonid on kokku kogutud ja keskkonnaohutult käideldud;
  • CFC baasiliste dosaatorinhalaatorite kasutamine astmaravis on lõpetatud;
  • metüülbromiidi kasutamine taimekaitses on lõpetatud;
  • on kehtestatud pädevusnõuded osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate seadmetega tegelevatele mehaanikutele ning tehnikutele;
  • osoonikihti kahandavaid aineid ja fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavatele seadmetele sätestatud nõuete kontrollimiseks on kasutusele võetud elektrooniline register FOKA ehk fluoritud kasvuhoonegaase ja osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate toodete, seadmete, süsteemide ja mahutite ning käitlemistoimingute register;
  • impordi ja ekspordi kontroll ning järelevalve põhineb riskipõhisel lähenemisviisil.

 

Viimati uuendatud: 22. märts 2018

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.