Sa oled siin

Keskkonnaministeeriumi personal

2017. aasta lõpu seisuga töötas Keskkonnaministeeriumis 198 inimest, kellest 29 protsenti on mehed ja 71 protsenti naised. 

Ministeeriumi töötajate keskmine vanus on 41 aastat - meestel 44 aastat ja naistel 40 aastat.
2017. aastal oli ministeeriumi personali voolavus 6,7 protsenti. 

 

Tööpakkumised

 

Asutus Kuulutus
Keskkonnaministeerium

keskkonnakorralduse valdkonna asekantsler,
kandideerida saab kuni 10. augustini 2018.a
Konkurssi korraldab Riigikantselei 

Keskkonnaagentuur

jurist,
kandideerida saab kuni 27. maini 2018.a

Keskkonnaamet

konkursse ei toimu

Keskkonnainspektsioon

Läänemaa büroo juhataja,
kandideerida saab kuni 29. maini 2018.a

looduskaitseosakonna peainspektor,
kandideerida saab kuni 27. maini 2018.a

Harjumaa keskkonnakaitseinspektor looduskaitse suunal,
kandideerida saab kuni 10. juunini 2018.a

Pärnumaa keskkonnakaitseinspektor looduskaitse suunal,
kandideerida saab kuni 3. juunini 2018.a

Maa-amet

geoinfosüsteemide büroo peaspetsialist,
kandideerida saab kuni 30. maini 2018.a

fotogramm-meetria osakonna peaspetsialist,
kandideerida saab kuni 18. juunini 2018.a
 

 

Kandideerimine eksperdi kohale

 


Kuni 28. maini on võimalik kandideerida IPBESi raportite "Methodological assessment regarding the diverse conceptualization of multiple values of nature and its benefits" ja “Thematic assessment of the sustainable use of wild species” koostamisel osaleva eksperdi kohale 

Ekspertidelt eeldatakse
- pädevust loodus-, sotsiaal- ja/või humanitaarteadustes, vastavalt raporti teemale. Sobivateks valdkondadeks on (vastavalt originaalkuulutusele): ecological and environmental economics, environmental and sustainability sciences, environmental ethics and philosophy, environmental sociology and anthropology, environmental psychology and behavioral science, environmental history, science and technology studies, political ecology, human geography, human ecology, cultural ecology, environmental policy and law, political sciences and trade, and from other fields related to integrative approaches to human-nature relations and linking knowledge to policy and practice: 
- interdistsiplinaarse, rahvusvahelise ja/või globaalse koostöö kogemust;
- võimalust osaleda autorite esimesel kohtumisel, mis toimuvad
10.-14.09.2018 Methodological assessment ja 24.-28.09.2018 Thematic assessment (toimumiskohad selguvad hiljem).

Kandideerimiseks tuleb luua IPBESi kodulehel kasutajakonto, täita IPBESi veebiportaalis avaldus, millele lisada CV (inglise keeles).  

Kandideerimisavalduse kinnitab nomineeriv asutus, kelleks Eestis on Keskkonnaministeerium. Ekspertide lõplik väljavalimine toimub IPBESi protseduurireeglite järgi IPBESi ekspertide (Multidisciplinary Expert Panel) kohtumisel 25.-29.06.2018 Valimistulemustest teavitatakse juulis 2018.

Täpsem info kandideerimise kohta on leitav siin.

Lisainfo:
Merit Otsus
Keskkonnaministeeriumi looduskaitse osakonna peaspetsialist
E-post: merit.otsus@envir.ee
Tel: 6262903
 

Praktikavõimalused


___________________________________________________

Täiendavat infot praktikale kandideerimise kohta saab personaliosakonna peaspetsialistilt Katrin Talvikult, telefonil 626 2827 või e-post katrin.talvik@envir.ee.  

Praktika eest Keskkonnaministeeriumis tasu ei maksta.

2017. aastal oli ministeeriumis praktikal 21 üliõpilast.
Kõige enam oli esindatud keskkonna valdkonnaga seotud erialad - keskkonnakorraldus, keskkonnatehnoloogia, maateadused. Kuid oli  praktikante ka avaliku halduse, riigiteaduste, kommunikatsiooni erialalt nii Eesti ülikoolidest kui ka välisülikoolidest.  

 

Täitmata ametikohad

(mai 2018 seisuga)

Üksus Ametikoht
juhtkond kantsleri nõunik
  nõunik (3 ametikohta)
siseauditi osakond siseaudiitor
eelarve ja planeerimise osakond spetsialist
kliima- ja kiirgusosakond nõunik
riigivaraosakond juhataja
  nõunik
  peaspetsialist
veeosakond nõunik
keskkonnakorralduse osakond nõunik (2 ametikohta)
  peaspetsialist (3 ametikohta)
keskkonnatehnoloogia osakond peaspetsialist (2 ametikohta)
looduskaitse osakond nõunik
  peaspetsialist
   

 

Palgajuhend

 

Keskkonnaministeeriumi palgajuhend reguleerib Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnaameti, Maa-ameti ning Keskkonnainspektsiooni ametnike ja töötajate palga ja töötasu, puhkusetasu ja hüvitiste maksmise tingimusi ning korda.

Vastavalt avaliku teenistuse seaduse paragrahvile 119 avalikustatakse ametnike palgaandmed avaliku teenistuse portaalis.

 

Personalivaliku põhimõtted

 •  

  Keskkonnaministeerium soovib leida töötajaid, kes vastavad teenistuskohale esitatud nõuetele, samastuvad meie põhiväärtustega ning on huvitatud enesearendamisest, olles seeläbi positiivseks täienduseks meie professionaalsele meeskonnale.

 • Personaliotsing ja -valik ministeeriumis toimub koostöös personaliosakonna ja selle struktuuriüksusega, kus on vaba teenistuskoht. Kaalume alati võimalust täita vaba teenistuskoht ministeeriumi või valitsemisala töötajaga, et anda oma töötajatele võimalus ametikohtade vahel liikumiseks ja tööalaseks arenemiseks.

  Otsingul kasutame erinevaid otsingumeetodeid (sisekonkurss, avalik konkurss, sihtotsing, professionaalide võrgustikud jms).
  Personaliosakond hoolitseb otsingu- ja valikuprotsessi tehnilise korraldamise eest ja pakub oma ekspertteadmistest tulenevat abi kandidaatide oskuste ja teadmiste väljaselgitamisel.
  Täidetava teenistuskoha vahetul juhil on otsustav roll eriala võrgustiku kaudu kandidaatide leidmisel ja konkursi lõpus kandidaatide hulgast valiku tegemisel. Valikul lähtub ta kandidaadi erialastest teadmistest ja sobivusest meeskonda. Valiku kooskõlastab struktuuriüksuse juht oma vahetu juhiga ja asutuse juhiga.

 • Personali valikul on määravad kandidaadi professionaalsed omadused ja vastavus ametikohale esitatavatele nõuetele. Samuti peame oluliseks pühendumist ning ministeeriumi põhiväärtuste jagamist.

  Tutvu ka Keskkonnaministeeriumi ja valitsemisala asutuste värbamise ja valiku korraga.

 

Viimati uuendatud: 23. mai 2018

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.