Sa oled siin

Keskkonnaministeeriumi personal

2017. aasta lõpu seisuga töötas Keskkonnaministeeriumis 198 inimest, kellest 29 protsenti on mehed ja 71 protsenti naised. 

Ministeeriumi töötajate keskmine vanus on 41 aastat - meestel 44 aastat ja naistel 40 aastat.
2017. aastal oli ministeeriumi personali voolavus 6,7 protsenti. 

Tööpakkumised

 

Asutus Kuulutus
Keskkonnaministeerium

strateegilise planeerimise nõunik,
kandideerida saab kuni 28. märtsini 2018.a

OSAKONNAJUHATAJATE KONKURSID:

personaliosakonna juhataja,
kandideerida saab kuni 21. märtsini 2018.a

metsaosakonna juhataja,
kandideerida saab kuni 26. märtsini 2018.a

riigivara osakonna juhataja,
kandideerida saab kuni 26. märtsini 2018.a

Keskkonnaagentuur

projektijuht (kodanikuteaduse projekt),
kandideerida saab kuni 25. märtsini 2018.a

Keskkonnaamet

jurist,
kandideerida saab kuni 1. aprillini 2018.a

metsahoiu spetsialist,
kandideerida saab kuni 1. aprillini 2018.a

Keskkonnainspektsioon

konkursse ei toimu

Maa-amet

dokumendihalduse büroo juhataja,
kandideerida saab kuni 18. märtsini 2018.a

juhiabi,
kandideerida saab kuni 18. märtsini 2018.a

 

Praktikavõimalused

 


___________________________________________________

Täiendavat infot praktikale kandideerimise kohta saab personaliosakonna peaspetsialistilt Katrin Talvikult, telefonil 626 2827 või e-post katrin.talvik@envir.ee.  

Praktika eest Keskkonnaministeeriumis tasu ei maksta.

2017. aastal oli ministeeriumis praktikal 21 üliõpilast.
Kõige enam oli esindatud keskkonna valdkonnaga seotud erialad - keskkonnakorraldus, keskkonnatehnoloogia, maateadused. Kuid oli  praktikante ka avaliku halduse, riigiteaduste, kommunikatsiooni erialalt nii Eesti ülikoolidest kui ka välisülikoolidest.  

Järgmine praktikakonkurss toimub märtsis 2018. Info avaldatakse ministeeriumi lehel.

 

 

Täitmata ametikohad

(märts 2018 seisuga)

Üksus Ametikoht
juhtkond kantsleri nõunik
  nõunik
  nõunik
eelarve ja planeerimise osakond spetsialist
välisfinantseerimise osakond nõunik
personaliosakond peaspetsialist
  peaspetsialist
üldosakond peaspetsialist
kliima- ja kiirgusosakond nõunik
keskkonnakorralduse osakond seirenõunik
veeosakond nõunik
  peaspetsialist
looduskaitse osakond peaspetsialist
  nõunik
   

 

Palgajuhend

 

Keskkonnaministeeriumi palgajuhend reguleerib Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnaameti, Maa-ameti ning Keskkonnainspektsiooni ametnike ja töötajate palga ja töötasu, puhkusetasu ja hüvitiste maksmise tingimusi ning korda.

Vastavalt avaliku teenistuse seaduse paragrahvile 119 avalikustatakse ametnike palgaandmed avaliku teenistuse portaalis.

 

Personalivaliku põhimõtted

 •  

  Keskkonnaministeerium soovib leida töötajaid, kes vastavad teenistuskohale esitatud nõuetele, samastuvad meie põhiväärtustega ning on huvitatud enesearendamisest, olles seeläbi positiivseks täienduseks meie professionaalsele meeskonnale.

 • Personaliotsing ja -valik ministeeriumis toimub koostöös personaliosakonna ja selle struktuuriüksusega, kus on vaba teenistuskoht. Kaalume alati võimalust täita vaba teenistuskoht ministeeriumi või valitsemisala töötajaga, et anda oma töötajatele võimalus ametikohtade vahel liikumiseks ja tööalaseks arenemiseks.

  Otsingul kasutame erinevaid otsingumeetodeid (sisekonkurss, avalik konkurss, sihtotsing, professionaalide võrgustikud jms).
  Personaliosakond hoolitseb otsingu- ja valikuprotsessi tehnilise korraldamise eest ja pakub oma ekspertteadmistest tulenevat abi kandidaatide oskuste ja teadmiste väljaselgitamisel.
  Täidetava teenistuskoha vahetul juhil on otsustav roll eriala võrgustiku kaudu kandidaatide leidmisel ja konkursi lõpus kandidaatide hulgast valiku tegemisel. Valikul lähtub ta kandidaadi erialastest teadmistest ja sobivusest meeskonda. Valiku kooskõlastab struktuuriüksuse juht oma vahetu juhiga ja asutuse juhiga.

 • Personali valikul on määravad kandidaadi professionaalsed omadused ja vastavus ametikohale esitatavatele nõuetele. Samuti peame oluliseks pühendumist ning ministeeriumi põhiväärtuste jagamist.

  Tutvu ka Keskkonnaministeeriumi ja valitsemisala asutuste värbamise ja valiku korraga.

 

Viimati uuendatud: 19. märts 2018

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.