Sa oled siin

Keskkonnaministeeriumi personal

Keskkonnaministeeriumi personali statistika 2017

 

Tööpakkumised

Atraktiivne tööandja

Asutus Kuulutus
Keskkonnaministeerium

siseaudiitor
kandideerida saab kuni 3. veebruarini 2020 (2.38 MB.pdf)

veemajanduskavade valdkonna nõunik (veeosakond)
kandideerida saab kuni 9. veebruarini 2020 (487 KB.pdf)

Keskkonnaagentuur

jäätmeanalüütik
kandideerida saab kuni 10. veebruarini 2020 (792 KB. pdf)

Keskkonnaamet

looduskasutuse spetsialist
kandideerida saab kuni 3. veebruarini 2020 (3.11 MB.pdf)

Loodusmuuseum

konkursse ei toimu

Keskkonnainspektsioon

konkursse ei toimu

Maa-amet

konkursse ei toimu

 

 

Praktikavõimalused

 

PRAKTIKAKONKURSS 2019/2020 talveperioodiks

Ootame praktikante:
  • METSAOSAKONDA (praktikat on võimalik sooritada ka kaugtöö vormis)

Metsaosakonna praktika sisu:
- Metsa majandamist ja metsa korraldamist käsitlevate õigusaktide rakendamine, metsaressursi arvestuse riikliku registri toimimine ning rahvusvahelised jahindusküsimused. Praktika asukoht: Tallinn

- Ülevaate koostamine taimekaitseseaduse muudatusega seotud  kohustustest kultiveerimismaterjali tootjatele; kultiveerimismaterjali tarnijate ülevaate koostamine (MTRst); võimalus koostada lepinguid, kirju, akte jms. Praktika asukoht: Tartu

- Metsanduse arvestuskava parandamine.

Praktika asukoht Tallinn või Tartu.

  • KLIIMAOSAKONDA
  • ÜLDOSAKONDA (dokumendihalduse valdkonda)

Üldosakonna praktika sisu: koostada Keskkonnaministeeriumi haldusala asutuste funktsioonide ja dokumentide liigitusskeemide analüüs, eesmärgiga vähendada dubleerimist ning leida võimalusi ühtlustamiseks.

Täiendavat infot praktikale kandideerimise kohta saab personaliosakonna peaspetsialistilt Katrin Talvikult, telefonil 
626 2827 või e-post katrin.talvik@envir.ee.

Praktikale kandideerimiseks esitada CV ja motivatsioonikiri, kus märkida ära eelistatud praktikaaeg ja praktika kestus.

Keskkonnaministeeriumis praktika eest tasu ei maksta.

2018. aastal oli ministeeriumis praktikal 18 praktikanti. Kõige enam olid esindatud keskkonna valdkonnaga seotud erialad – keskkonnakorraldus, keskkonnatehnoloogia, maateadused, kuid oli ka üliõpilasi avaliku halduse  ja riigiteaduste, kommunikatsiooni ning personalitöö ja -arenduse erialalt nii Eesti ülikoolidest kui ka välisülikoolidest. Ülikoolide pingerida juhtis Tallinna Tehnikaülikool (5 praktikanti) ja teisel kohal oli Tartu Ülikool (4 praktikanti). Välisülikoolidest oli 2 üliõpilast.

Personalivaliku põhimõtted


Keskkonnaministeerium soovib leida töötajaid, kes vastavad teenistuskohale esitatud nõuetele, samastuvad meie põhiväärtustega ning on huvitatud enesearendamisest, olles seeläbi positiivseks täienduseks meie professionaalsele meeskonnale.

Personaliotsing ja -valik ministeeriumis toimub koostöös personaliosakonna ja selle struktuuriüksusega, kus on vaba teenistuskoht. Kaalume alati võimalust täita vaba teenistuskoht ministeeriumi või valitsemisala töötajaga, et anda oma töötajatele võimalus ametikohtade vahel liikumiseks ja tööalaseks arenemiseks.

Otsingul kasutame erinevaid otsingumeetodeid (sisekonkurss, avalik konkurss, sihtotsing, professionaalide võrgustikud jms).
Personaliosakond hoolitseb otsingu- ja valikuprotsessi tehnilise korraldamise eest ja pakub oma ekspertteadmistest tulenevat abi kandidaatide oskuste ja teadmiste väljaselgitamisel.

Täidetava teenistuskoha vahetul juhil on otsustav roll eriala võrgustiku kaudu kandidaatide leidmisel ja konkursi lõpus kandidaatide hulgast valiku tegemisel. Valikul lähtub ta kandidaadi erialastest teadmistest ja sobivusest meeskonda. Valiku kooskõlastab struktuuriüksuse juht oma vahetu juhiga ja asutuse juhiga.

Personali valikul on määravad kandidaadi professionaalsed omadused ja vastavus ametikohale esitatavatele nõuetele. Samuti peame oluliseks pühendumist ning ministeeriumi põhiväärtuste jagamist.

Tutvu ka Keskkonnaministeeriumi ja valitsemisala asutuste värbamise ja valiku korraga (1.71 MB. pdf).

Palgajuhend


Keskkonnaministeeriumi palgajuhend (568 KB. pdf) reguleerib Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnaameti, Maa-ameti ning Keskkonnainspektsiooni ametnike ja töötajate palga ja töötasu, puhkusetasu ja hüvitiste maksmise tingimusi ning korda.

Vastavalt avaliku teenistuse seaduse paragrahvile 65 lg 1 ja 2 avalikustatakse ametnike palgaandmed Rahandusministeeriumi avaliku teenistuse veebilehel.

Täitmata ametikohad

(jaanuar 2020 seisuga)

Üksus Ametikoht
juhtkond nõunik 
eelarve ja strateegiaosakond  peaspetsialist, projektijuht (2 ametikohta) 
õigusosakond  jurist
riigivaraosakond peaspetsialist, jurist
metsaosakond peaspetsialist 
siseauditi osakond siseaudiitor
veeosakond nõunik, peaspetsialist
looduskaitse osakond  nõunik, peaspetsialist
keskkonnakorralduse osakond nõunik
avalike suhete osakond peaspetsialist

 

Viimati uuendatud: 24. jaanuar 2020

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.