Merendus

Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (International Maritime Organization, IMO) kolmanda kasvuhoonegaaside uuringu (2014) kohaselt põhjustab rahvusvaheline meretransport umbes 2,5 protsenti kogu maailma KHG heitkogustest, eraldades igal aastal ligikaudu 1000 miljonit tonni süsinikdioksiidi (CO2) atmosfääri. Senise trendi jätkudes kasvavad meretranspordi KHG heitkogused 2050. aastaks 50 kuni 250 protsenti olenevalt majanduse ja energeetikasektori arengutest.

IMO algatused KHG heite vähendamiseks

IMO teise kasvuhoonegaaside uuringu (2009) kohaselt on laevade energiatarbimist ja CO2 heidet võimalik vähendada ligi 75 protsenti rakendades vaid operatiivseid meetmeid ja olemasolevaid tehnoloogiaid. 2011. aasta juulis võttiski IMO rahvusvahelise laevade põhjustatava merereostuse vältimise konventsioonis (International Convention for the Prevention of Pollution From Ships, MARPOL) vastu tehnilised ja töökorralduslikud meetmed nagu uute laevade energiatõhususe indeks (Energy Efficiency Design Index, EEDI) ja laevade energiatõhususe juhtimiskava (Ship Energy Efficiency Management Plan, SEEMP).

Lisaks nende kohustuslike meetmete rakendamisele otsustas IMO Merekeskkonna Kaitse Komitee (Marine Environment Protection Commitee, MEPC) oma 70. sessioonil (2016), et 2018. aasta kevadeks töötab IMO välja esialgse KHG heite vähendamise strateegia rahvusvahelise meretranspordi jaoks. Lõplik KHG heite vähendamise strateegia peab valmima 2022. aastaks. Laevade KHG heite seireks ja meetmete välja töötamiseks loob IMO laevaomanikele kütusetarbimise andmete kogumise süsteemi (IMO Ship Fuel Oil Consumption Database), mille kaudu kütusetarbimise andmete esitamine saab kohustuslikuks alates 2019. aastast.

 

 

Euroopa Liidu eesmärk on aastaks 2050 vähendada meretranspordi KHG heitkoguseid vähemalt 40 protsenti võrreldes 2005. aasta tasemega

Euroopa Liidu tasandil on rahvusvaheline laevandus olnud seni ainus transpordiliik, mida ei ole lisatud EL-i kohustusse vähendamaks KHG heitkoguseid. Selle jaoks on komisjon välja töötanud strateegia (2013), mis näeb ette 3-astmelist lähenemist KHG heite vähendamiseks laevanduses ja mille esimeseks etapiks on laevade kütusekulul põhineva CO2 heitkoguste seire-, aruandlus- ja tõendamissüsteemi (Monitoring, Reporting and Verification, MRV) loomine ja rakendamine.

Tulenevalt EL-i määrusest 2015/757 peavad alates 1. jaanuarist 2018 kõik enam kui 5 000 GT kogumahutavusega laevade omanikud hakkama täitma seire- ja aruandluskohustusi. Sellised laevad moodustavad ligikaudu 55 protsenti liidu sadamaid külastavatest laevadest ja tekitavad umbes 90 protsenti sellega seotud KHG heitkogustest, mistõttu on sellised laevad olulised KHG heite tekitajad.

MRV (seire, aruandlus, tõendamine) kohustused tuleb täita iga laeva kohta. Selleks peab esitama akrediteeritud tõendajale iga vastutusel oleva laeva seirekava ja hiljem ka KHG heitkoguste aruande iga aasta kohta. MRV kohustuste täitja on laevaomanik või mõni muu organisatsioon või isik, nagu näiteks juht või laevapereta prahtija, kes vastutab laeva töö eest laevaomaniku ees.

Jälgima peab kütusekulu, CO2 heitkoguseid ja muud asjakohast teavet. Seire ja aruandluskohustus on iga liikmesriigi jurisdiktsiooni all olevasse sadamasse saabuvate või väljuvate laevade ja sellesse sadamasse saabuva või sealt väljuva iga reisi ning reiside aastalõike kohta. Seiretulemuste tõendatud aruanded tuleb alates 2019. aastast igal aastal esitada Euroopa Komisjonile THETIS MRV kaudu (Euroopa Liidu infosüsteem, mille arendas välja ja mida haldab Euroopa Meresõiduohutuse Amet (EMSA)).

Lisainfo: Janika Laht, kliimaosakonna nõunik, janika.laht@envir.ee, 626 2895

 

 

Viimati uuendatud: 4. aprill 2019

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.