Sa oled siin

MAK 2011-2020 komisjon ja töögrupid


 

Komisjoni ülesanneteks on:

 • moodustada MAKi koostamiseks töörühmad.
 • koordineerida töörühmade tööd ja MAKi eelnõu koostamist,
 • esitada keskkonnaministrile MAKi eelnõu hiljemalt aprillis 2010. a,
 • vastutada arengukava valdkondadevaheliste seoste ülevaatamise ja ajakohastamise eest.

 

Töörühmad:
Töögrupp 1 - Metsanduse majanduslik elujõulisus
Töögrupp 2 - Metsade loodusliku mitmekesisuse tagamine
Töögrupp 3 - Inimene ja mets - teadmised ja teadlikkus

 

 

 

 

MAK 2020 töögrupp 1 - Metsanduse majanduslik elujõulisus

Eesmärk: metsade tootlikkus ja elujõulisus ning mitmekesine ja tõhus kasutamine, sh suurendada investeeringuid metsamajandusse, tõhustada erametsade majandamist

Metsaressursside säilitamine ja suurendamine ning nende roll globaalses süsinikuringes

 • metsamaa pindala
 • metsa tagavara
 • metsa vanuseline struktuur
 • süsinikuvaru

Metsaökosüsteemide tervisliku seisundi ja elujõu säilitamine

 • saastekoormus
 • defoliatsioon
 • metsakahjustused

Metsa tootlike funktsioonide säilitamine ja suurendamine

 • juurdekasv ja raied
 • ümarpuit
 • mittepuidulised tooted
 • mittepuidulised teenused
 • metsamajanduskavadega kaetud metsamaa

 

Metsaökosüsteemide bioloogilise mitmekesisuse säilitamine, kaitse ja kohane suurendamine

 • puuliigiline koosseis
 • metsauuenemine

Muude sotsiaalmajanduslike funktsioonide ja tingimuste säilitamine

 • metsaomand
 • puidukasutus
 • puidul põhinev energiatootmine

 


 

MAK 2020 töögrupp 2 - Metsade loodusliku mitmekesisuse tagamine

Eesmärk: tagada metsade kui elu- ja looduskeskkonna säilimine

Metsaökosüsteemide bioloogilise mitmekesisuse säilitamine, kaitse ja kohane suurendamine

 • looduslikkus
 • introdutseeritud puuliigid
 • surnud puit
 • geneetilised ressursid
 • maastikuline mosaiiksus
 • ohustatud metsaliigid
 • kaitstavad metsad

 

Metsade kaitsefunktsioonide säilitamine ja suurendamine metsamajanduses (eriti pinnase ja vee kaitse)

 • kaitsemetsad (mulla, vee ja teiste ökosüsteemi funktsioonide kaitse)

 • kaitsemetsad (infrastruktuuri kaitse ja kaitse looduslike häiringute vastu)

 

 

MAK 2020 töögrupp 3 - Inimene ja mets - teadmised ja teadlikkus

Eesmärk: luua eeldused metsasektori ettevõtete konkurentsi- ja kohanemisvõime ning arenguvõimaluste parandamiseks.

Töökohtade säilitamiseks ja loomiseks, suurendada investeeringuid metsamajandusse ning teadus- ja arendustegevusse, tugevdada metsasektori identiteeti ja mainet, mitmekesistada puhke- ja vaba aja veetmise võimalusi metsades, tõhustada erametsade majandamist.

Muude sotsiaalmajanduslike funktsioonide ja tingimuste säilitamine

 • metsasektori panus SKPsse
 • puhastulu
 • investeeringud metsandusse
 • tööhõive metsasektoris
 • tööohutus ja tervisekaitse
 • puidukasutus
 • puidukaubandus
 • puidul põhinev energiatootmine
 • rekreatsioon
 • kultuurilised väärtused
 • metsateadus, -haridus ja koolitus

 

 

 

 

Viimati uuendatud: 22. märts 2018

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.