Sa oled siin

Maastike identifitseerimine ja hindamine

Maastike identifitseerimise ja hindamise eesmärk on maastikke analüüsida; määrata neile sobivaim kasutusviis; selgitada välja kaitset väärivad alad ning tegevused, mis on nende maastike omaduste säilimiseks vajalikud jne. Identifitseerimine ja hindamine peab alati lähtuma vajadusest ning sellega ei tuleks tegeleda tegelemise enda pärast. Konventsioon peab eriti oluliseks nendesse protsessidesse kõikide huvitatud osapoolte kaasamist.

Identifitseerimis- ja hindamistegevusi viiakse Eestis läbi kõikides maastikke mõjutavates valdkondades – näiteks põllumajandusmaa hindamisel toetuste saamiseks, metsa- ja veemajandamiskavade koostamisel, kaitstavate alade ja -objektide loodus- ja kultuuriväärtuste säilitamisel ja uurimisel jne. Keskkonnaseire ja ruumilise planeerimise käigus analüüsitakse maastikel asetleidvaid muudatusi ja nende potentsiaali, et luua eeldused tasakaalustatud ruumilise arengu ja kvaliteetse elu- ning ehitatud keskkonna kujunemiseks.

Otseselt maastike hindamisele on suunatud keskkonnamõju ja keskkonnamõju strateegiline hindamine nii planeeringute kui olulise mõjuga tegevuste puhul; samuti maa korraline hindamine, mis toimub küll ajalises mõttes harva, kuid hõlmab samas kogu riigi territooriumi ning mille käigus leitakse maa väärtus tsoonide ja sihtotstarvete või kõlvikute kaupa.

Erinevaid uuringuid ja hindamisi tehakse linnaruumi kujunemise ja linnaelu praktikate suunamisel koostatavate strateegiate, visioonide ja arengukavade koostamise käigus, aga ka näiteks rikutud maastike kaardistamisel ja korrastamisel. Eesti kõrgkoolides on läbi viidud ning käimas suur hulk kohalikke ja rahvusvahelisi maastikule keskendunud teadus- ja rakendusuuringute projekte, mis tegelevad nii maastikuökoloogiliste kui kultuurmaastike uuringutega.

Identifitseerimise ja hindamise seisukohalt omavad olulist rolli erinevad geoinfosüsteemid ja kaardirakendused – näiteks Maa-ameti Geoportaal ja selle kaardirakendused; põlluregister, keskkonnaregister, muinsuskaitseregister, metsaregister, maakataster. Neid kasutatakse maastike omaduste, maakasutuse, majandustegevuse, erinevate maastikuelementide, elupaikade ja kasvukohtade ning inimtegevuse minevikupärandi olemasolu või puudumise tuvastamiseks ning neis toimunud muutuste väljaselgitamiseks.

Maa-ameti Geoportaal koondab erinevaid ruumiandmeid ja -teenuseid. Lisaks katastrikaardile on siit lihtsalt leitavad ka ajaloolised kaardid, loodus- ja muinsuskaitseliste piirangute rakendus, planeeringute info jne.

Tegevusi

  • 2016. aastal on alustatud keskkonnamõju hindamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise käsiraamatute koostamisega. Eesmärgiks on tõhustada mõjude hindamise läbiviimist, luua ühtsed põhimõtted ning tõsta sisulist kvaliteeti.
  • Planeerimisalaste metoodikate ettevalmistamine. Nt 2018. aastaks kavandatakse üldplaneeringu koostamise juhendi uuendamist. Rahandus- ja Keskkonnaministeeriumi koostöös on kavas rohevõrgustiku põhjalikum käsitlus.
  • Maavarade kaevandamisega seotult koostatakse kaevandamis- ja uuringualade korrastamise digitaalset käsiraamatut, mille eesmärgiks on juhiste andmine kaevandamisega rikutud maa tehnoloogiliseks ja bioloogiliseks korrastamiseks.
  • Kaalumisel on praeguse põllumajandusmaastike seire alusel välja arendada Eesti maastikuseire programm, mis võimaldaks paremini hinnata maastike muutusi ja trende.

 

 

Viimati uuendatud: 22. märts 2018

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.