Sa oled siin

Maareform

Maa-ameti üks tegevusvaldkondi ja ülesandeid on maareformi teostamise suunamine, koordineerimine ja kontrollimine. Maa-ametile pandud maareformi-alaste ülesannete täitmise ja riigi maareservi moodustamise eest vastutab Maa-ameti maareformi osakond. Maasuhete ümberkorraldamise (maareformi) alused määrab kindlaks maareformi seadus, mis jõustus 1. novembril 1991. aastal. Maareform on üks osa omandireformist ja viiakse läbi omandireformi aluste seaduses sätestatud tingimustel ja korras.

Maareformi tegelikuks elluviijaks ja vahetuks korraldajaks on kohalikud omavalitsused ja maavalitsused. Maa-ameti peamised maareformi alased tegevused on:

  • kohalike omavalitsuste, maavalitsuste, ja teiste asutuste nõustamine ja järelevalve maareformi alases tegevuses;
  • Vabariigi Valitsuse korralduste ja keskkonnaministri käskkirjade ettevalmistamine munitsipaalmaadega seotud küsimustes;
  • maa riigi kulul tagastamise finantseerimise korraldamine;
  • maareservi arvamiseks sobivate maade väljaselgitamine koos maa riigi omandisse jätmiseks vajalike toimingute läbiviimisega ja otsuste ettevalmistamisega;
  • maareformi läbiviimiseks vajalike õigusaktide väljatöötamine jne.

Rohkem infot maareformi kohta saab Maa-ametist.

 

Maareformi eesmärk

Maareformi eesmärk on kujundada riiklikul maaomandil rajanevad suhted ümber peamiselt maa eraomandil põhinevateks suheteks, lähtudes seejuures endiste omanike õiguste järjepidevusest ja praeguste maakasutajate seadusega kaitstud huvidest. Samuti on maareformi eesmärgiks luua eeldused maa efektiivsemaks kasutamiseks.

Maareformi sisu

Maareformi käigus tagastatakse või kompenseeritakse endistele omanikele või nende õigusjärglastele õigusvastaselt võõrandatud maa, antakse tasu eest või tasuta maa eraõigusliku isiku, avalik-õigusliku juriidilise isiku või kohaliku omavalitsusüksuse omandisse ning määratakse kindlaks riigi omandisse jäetav maa.

Maareformi käigus seatakse ehitise omaniku kasuks hoonestusõigus või maareformi seaduses sätestatud alustel kasutusvaldus.

Riigimaa reservina säilitamise põhimõtted

Vabariigi Valitsuse 26. jaanuari 2017. aasta kabinetinõupidamisel kiideti heaks riigimaa reservina säilitamise ja tsiviilkäibesse suunamise põhimõtted. Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas olevate riigimaade kasutamine, käsutamine ja valdamine ning Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas olevate riigimaade üle arvestuse pidamine on Maa-ameti ülesanne. Riigi maareservi haldamisel lähtub Keskkonnaministeerium ja Maa-amet valitsuse poolt heaks kiidetud põhimõtetest.
Vabariigi Valitsuskabineti memorandumi lisa 3 ja lisa 4

 

Viimati uuendatud: 22. märts 2018

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.