Maapõue strateegia konverents

Keskkonnaministeerium koostöös Keskkonnainvesteeringute Keskusega korraldas 26. aprillil Tallinnas, Sokos Hotel Viru konverentsikeskuses (Viru väljak 4) konverentsi „Hea peremees ühisele varale". Konverentsil räägiti Eesti maapõue uurimise ning kasutamise korraldusest ja maapõue strateegia koostamisest. Ettekannetega esinesid nii poliitikud, ettevõtjad, keskkonnakaitsjad kui valdkonna eksperdid. Oma kogemusi jagasid ka Soome tippspetsialistid.

Päevakava

Aeg Sündmus
9.00-9.30 Osalejate registreerimine
Sissejuhatus. Moderaator Arp Müller
9.30-10.10 Avasõnad. Kristen Michal (majandus- ja taristuminister), Marko Pomerants (keskkonnaminister)
10.10-10.30 Rikkus maapõues: esivanemate pärandus või laen lastelt. Tarmo Soomere (Eesti Teaduste Akadeemia president)
I osa Maapõue uurimise ja kasutamise korraldusest naabermaades ning Eestis
10.30-11.15 Mining in Finland - government perspective. Riikka Aaltonen (Soome Tööhõive- ja majandusministeeriumi vanemnõunik maavarade poliitika alal
11.15-12.00 Limestone mining and regulations, a view by Nordkalk. Hakan Pihl (Nordkalki korporatsiooni peageoloog)
12.00-12.30 Kohvipaus
12.30-13.00 Maapõue uurimise, kasutuse ja kaitse korraldus Eestis (looduskaitse organisatsioonide seisukohalt). Silvia Lotman (Eestimaa Looduse Fondi juhatuse esimees)
13.00-13.30 Maapõue uurimise, kasutuse ja kaitse korraldus Eestis (ettevõtete seisukohalt). Veljo Haube (OÜ Väo Paas juhataja)
13.30-14.30 Lõuna
II osa Maapõue strateegia koostamisest
14.30-15.00 Maapõue strateegia koostamise ülevaade. Maris Saarsalu (Keskkonnaministeeriumi maapõueosakonna juhataja)
15.00-15.20 Maapõue kasutamise analüüsist. Kaupo Reede (Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu osakonna juhataja
15.20-15.40 Keskkonnakaitse ja ruumilise planeerimise analüüsist. Erik Puura (Tartu Ülikooli arendusprorektor)
15.40-16.00 Teadus- ja arendustegevuse analüüsist. Leho Ainsaar (Tartu Ülikooli Ökoloogia ja maateaduste instituudi direktor)
16.00-16.20 Kohvipaus
16.20-16.40 Riigi ülesannete ja maapõue kasutuse korralduse analüüsist. Maapõue strateegia edasised tegevused. Ado Lõhmus (Keskkonnaministeeriumi asekantsler)
16.40-17.00 Üldine arutelu ja konverentsi kokkuvõte

 

Tiit Kaasik

Keskkonnaministeeriumi maapõueosakonna nõunik

 Telefon: 626 2964
tiit.kaasik@envir.ee

 

Maapõue strateegia koostamisest ja sisust

Maapõue strateegia eesmärk on luua terviknägemus maapõueressursside kasutamisest Eesti ühiskonnale suurimat väärtust looval moel, arvestades sotsiaalmajanduslikke, keskkonnaalaseid ja julgeolekuaspekte. Strateegias määratakse riigi huvid ja hea peremehepoliitika põhimõtted maapõue uurimise, kasutamisel ja kasutusse andmisel.

Maapõue strateegia annab pikaajalised suunised ja põhimõtted maapõue puudutavate otsuste jaoks. Strateegia käsitleb kogu maapõue potentsiaali, st lisaks maavaradele ka potentsiaali nt ehituskeskkonnana, energiaallikana (maapõuesoojus), põhjavett jm.

Maapõue strateegia koostamist koordineerib Keskkonnaministeerium, kaasates väliseksperte, teadlasi, ettevõtjate, keskkonnaorganisatsioonide ja muude asjassepuutuvate huvirühmade esindajaid.

Strateegia koostamise töörühma juures tegutseb neli alltöörühma, kes analüüsivad ja määratlevad riigi ülesanded maapõuevaldkonna arendamisel, maapõue kasutamise ja uurimise rolli Eesti Vabariigi pikaajaliste eesmärkide saavutamisel, teadus- ja arendustegevuse vajaduse ja suunad maapõue heaperemehelikuks kasutamiseks ning keskkonna kaitsmisel.

Strateegia ettevalmistamine käib 2015. aasta sügisest, eelnõu kujule peaks arengudokument jõudma tänavu IV kvartalis. Pärast ühiskondlikku arutelu, kooskõlastusringe ja poliitilist arutelu peaks strateegia jõudma Riigikogus kinnitamisele 2017. aasta IV kvartalis.

 

Viimati uuendatud: 22. märts 2018

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.