Sa oled siin

Riigi tasand

Riigi tasandil on maastikukonventsiooni elluviimisega seotud kõige otsesemalt neli ministeeriumi – keskkonna-, kultuuri-, rahandus- ning maaeluministeerium ning nende haldusalaga seotud rakendusasutused.

Oluline roll on ka majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumil majandus-, ehitus- ja transpordivaldkonnas ning haridus- ja teadusministeeriumil kogu haridusmaastiku kujundamisel. Konventsiooni rakendamisel vastutab iga asutus oma valdkonna raames ning eesmärkide saavutamiseks on vajalik valdkondade vaheline koostöö.

Keskkonnaministeerium tegeleb maastike kaitsega kõige otsesemalt kaitsealadel, kus põhirõhk on loodusväärtuste kaitsel. Lisaks on keskkonnaministeerium seotud maastikupildi kujundamisega läbi metsa, maavarade, jäätmete jt valdkondade. Maastike kaitse ja korraldusega on seotud ka haldusala asutused Maa-amet, Keskkonnaamet ning Riigimetsa Majandamise Keskus.

  • Maa-ametil on keskne roll riigi maapoliitika arendamisel ja elluviimisel ning maa kohta käiva info kättesaadavuse tagamisel. Amet tegeleb maakatastri pidamise ja katastrimõõdistamise korraldamisega, maareformi teostamisega, ruumilise planeerimisega seotud ülesannete täitmisega, maa hindamisega ja maakorraldustööde tegevuslubade andmisega.
  • Keskkonnaamet tegeleb keskkonna- ja looduskaitse ning -kasutamise poliitika ja programmide ning tegevuskavade elluviimisega, olles kaitstavate loodusobjektide valitseja, erinevate keskkonnakasutuslubade andja ning keskkonda mõjutavate tegevuste kooskõlastaja.
  • Riigimetsa Majandamise Keskus vastutab riigile kuuluva metsa kasutamise, kaitse ja korraldamise eest. Lisaks tegeleb RMK maastiku, pärandkultuuriobjektide ja kaitstavate loodusobjektide hoidmise, praktiliste looduskaitsetööde korraldamisega riigimaal ning looduse külastamise korraldamisega.

Rahandusministeeriumi põhiülesannete hulgas on riigi rahandusvaldkonna, ruumilise planeerimise ning haldus- ja regionaalpoliitika üleriigiline koordineerimine. Maastikega tegeleb Rahandusministeerium kõige otsesemalt läbi planeerimistegevuse suunamise.

Kultuuriministeeriumi valitsemisalas on riigi kultuuri-, liikumisharrastuse-, spordi- ning muinsuskaitsetöö korraldamine ja kunstide, sh arhitektuurivaldkonna (hõlmab tervikuna linnaehitust, urbanistikat, mahulist, sise- ja maastikuarhitektuuri, arhitektuuriajaloo uurimist ja arhitektuurikriitikat) edendamine. Maastike kaitsel on Kultuuriministeerium oma tegevuses selgelt keskendunud peamiselt kultuuriväärtustele.

Kultuuriministeeriumi valitsemisalas tegutseva muinsuskaitseameti põhiülesanne on muinsuskaitsetöö korraldamine, riikliku järelevalve teostamine mälestiste ja kaitsealade üle ning kultuurimälestiste riikliku registri pidamine.

Maaeluministeeriumi haldusalasse kuuluvad kõik põllumajandussfääri puudutavad regulatsioonid ja tegevused. Ministeeriumi eesmärgiks on luua tingimused Eesti maaelu, põllu- ja kalamajanduse jätkusuutlikuks ja mitmekesiseks arenguks.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalas on riigi majanduspoliitika ja majanduse arengukavade väljatöötamine ning elluviimine, mis kaudselt mõjutab läbi erinevate eluvaldkondade maastikke. Kõige nähtavam on see mõju ehituse ja transpordi valdkonnas.

Arvestades teadlikkuse tõstmise olulisust maastikukonventsiooni rakendamisel on tähtis roll ka haridus- ja teadusministeeriumil, mis vastutab riigi haridus- ja teaduspoliitika väljatöötamise ning rakendamise eest.

 

Viimati uuendatud: 22. märts 2018

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.