Sa oled siin

Kompleksloakohustusega käitised, kompleksload, kontrollaruanded

Lisandunud uute tegevusvaldkondade hulka kuuluvad järgmised alltegevusvaldkonnad

- magneesiumoksiidi tootmine;
- keemiatööstuses ainete tootmine keemiliste või bioloogiliste meetodite abil;
- farmaatsiatoodete, sh nende vahesaaduste tootmine;
- ohtlike jäätmete taaskasutamisel nende bioloogiline töötlus ning lahustite regenereerimine; 
- tavajäätmete taaskasutusse võtmine künnisvõimsusega üle 75 tonni ööpäevas;
- jäätmete anaeroobne kääritamine künnisvõimsusega 100 tonni päevas;
- ohtlike jäätmete ajutine ladestamine väljaspool kompleksloa kohustusega prügilaid, mille kogumaht on üle 50 tonni, v.a kogumiseelne hoidmine jäätmete tekkekohas;
- ohtlike jäätmete maa-alune ladustamine kogumahuga üle 50 tonni;
- süsinikdioksiidi geoloogiline säilitamine;
- puidu ja puidutoodete keemiline immutamine üle 75 m3 päevas, v.a sinimädaniku tõrje;
- kompleksloaga käitise eraldiseisev heitveepuhasti, kui samas ei käidelda asulate reovett;
- sööda tootmine, künnisvõimsused samad mis toiduainete tootmisel;
- toiduainetööstuses tegutsevate käitiste hulka täiendatud käitistega, kus kasutatakse nii loomset kui ka taimset tooret.

 
Käitised Alltegevus- valdkonna kategooria THD direktiivi lisa 1 järgi Alltegevus- valdkonna kategooria THS määruse nr 89 järgi

Luba või märge loa väljastamise kohta

Luba
muudetud/
parandatud
KIRKE luba, väljastamise või tühistamise kuupäev
Loa andmisest keeldumise või loa tühistamise teated Kontroll-aruanne Lähteolukorra aruanne
KESKKONNAAMETI HARJU-JÄRVA-RAPLA REGIOON  
HARJUMAA  
Aatmaa AS - 11.1.3 KKL/319077 KKL/319077  

2012 
2015

2017

 
GREEN MARINE AS 5.1 6.1 KKL/321343 KKL/321343  

2012
2013
2014
2016

Esitatud
Altum OÜ 5.3.a 7.1 KKL/50436 KLL/50436  

2014

2017

Esitatud
ArcelorMittal Tallinn OÜ 2.3.c 3.5 L.KKL.HA-148707   Kehtetu 2012 
2015
 
Osaühing Primedor, endine Baltic Foam OÜ 4.1.b 5.1 KKL/325743 KKL/325743   2016 Esitatud
Tallinna ohtlike jäätmete kogumiskeskus (TJOK), endine BAO ohtlikud jäätmed OÜ 5.1 6.1 KKL/52415 KLL/52415  

2012
2014
2016

2017

Esitatud
Bio Neft OÜ 4.1.b 5.1.2 L.KKL.HA-197679   Kehtetu    
BLRT Grupp AS (Kopli) 2.3.b
4.1.a
5.1
3.4
5.1.1
7.1
KKL/222649 KKL/222649  

2012
2015

2017

Esitatud
BLRT Grupp AS (Tööstuse) 6.7 12.1 KKL/221681 KKL/221681   2012
2015
Esitatud
Kiisa avariireservelektrijaam 1.1 1 KKL/321813 KKL/321813  

2015

2018

 
Ferax Haiba AS - 11.1.3 KKL/182938 KKL/182938  

2014

2018

Esitatud

Kuumtsinkimise tehas, Galv-Est

 

2.6 3.9 KKL/318353 KKL/318353  

2012
2014
2015

Esitatud
Hesta Chemicals OÜ (endine Reffor OÜ) 4.1.b 5.1.2 KKL/165331 KKL/165331 Peatatud 2013
2012 
2014
2017
 
Hinnu Seafarm OÜ 6.6.b 11.1.2 KKL/171420 KKL/500048   2013 
2016
 
Horizon Tselluloosi ja Paberi AS 6.1.a
6.1.b
9.1
9.2
KKL/217188 KKL/217188   2013 
2014
 
2016
Esitatud
High Tech Recycling OÜ 4.1.a 5.1.1 KKL/319023 KKL/319023  

2013
2013 
2014 
2015

2018

 
Iru Elektrijaam

1.1
5.2.a

1.1
5.2.a

KKL/222658 KKL/222658   2011 
2014 
2016
Esitatud
JL CAPITAL OÜ, endine AS Green Marine 5.1 6.1 KKL/151785   Kehtetu    
Telivere noorlinnukasvatus; Kulli munejate kanade kasvatus, endine AS Tallegg 6.6.a 11.1.1 KKL/170464 KKL/170464   2013  
Laabi farm, Rannamõisa farm, Kumna farm, endine AS Tallegg 6.6.a 11.1.1 KKL/185330 KKL/185330   2014 
2017
Esitatud
AS Tallegg tapamaja 6.4.a 10.1.1 KKL/217156 KKL/217156   2014 
2016
 
AS T allegg Loo tootmisterritoorium (sh Loo broilerifarm), Saha
broilerifarm (III), Saha sugunoorlinnufarmid (I, II), Ülgase
sugulinnufarm
6.6.a 11.1.1 KKL/205018 KKL/205018  

2013 
2016

 
OÜ Kuivajõe Farm - 11.1.3 KKL/320195 KKL/320195  

2016

2018

 
Küüni seafarm 6.6.b 11.1.2 KKL/47239 KKL/47239   2013 
2016
 
Marsalis metall OÜ, endine Loksa Laevatehase AS 6.7 12.1 KKL/216935 KKL/216935  

2012
2014

2017

Esitatud
MAST Europe OÜ (endine Demidov Industries AS) 2.5.b 3.8 KKL/213055 KKL/213055   2013 
2016
Esitatud
Aktsiaselts METAPRINT 6.7 12.1 KKL/327016 KKL/327016   2017 Esitatud
Metsaküla Piim - 11.1.3 KKL/174040 KKL/174040   2013 
2016
 
Norfolier Baltic OÜ 6.7 12.1 L.KKL.HA-38348   Kehtetu 2011 
2015
 
Norma AS 2.6 3.9 KKL/230904 KKL/230904   2014 
2017
 
Pakar AS - 11.1.3 KKL/173826 KKL/500135   2013 
2016
 
Paldiski Tsingipada AS 2.6 3.9 KKL/199528 KKL/199528  

2012 
2014 
2015

2017

 
AS Printall 6.7 12.1 KKL/327853 KKL/327853   2017  
RAGN-SELLS AS

5.1
5.3

6.1
7.1

KKL/326557 KKL/326557   2017 Esitatud
Slops OÜ 5.1
5.3
6.1
7.1
KKL/25820 KKL/25820   2011
2014 
2016
Esitatud
Tallinna Elektrijaam OÜ 1.1 1 KKL/162843 KKL/162843   2013 
2015
Esitatud
Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS 5.3.a
5.4
7.2.1-3
8
KKL/18510 KKL/18510   2011 
2015
Esitatud
Tallinna Küte AS (AS Utilitas Tallinn) 1.1
1.1
1.1
1
1
1
KKL/29983 KKL/29983   2013 
2016
Esitatud
TMT OÜ (endine OÜ TMT Group) 2.3.b 3.4 KKL/185008 KKL/185008   2016 Esitatud
OÜ Utilitas Tallinna Elektrijaam Väo Reservkatlamaja CHP 1.1 1 KKL/327404 KKL/327404   2017  
Vaggen OÜ 5.1 6.1 KKL/193947 KKL/193947   2012
2014
2017
Esitatud
Vasar OÜ  2.6 3.9 KKL/18826 KKL/18826   2013 
2015
Esitatud
Vilama Taluühistu - 11.1.3 KKL/321350     2014  
Vopak E.O.S. AS Termoil Terminal 1.1 1 KKL/320962 KKL/320962  

2014 
2016

2018

Esitatud
OÜ Ökoloog naftavee puhastusjaam       KKL/328236   2017 Esitatud
OÜ Valdereks 6.6.b  11.1.2   KKL/327005   2017 Esitatud
HARJUMAAL KOKKU 45 kompleksloaga käitist  
   
JÄRVAMAA  
Aravete Agro OÜ Mägise suurfarm - 11.1.3
7.1.1
1
KKL/195358 KKL/195358   2012 
2015
 
Estonia OÜ Kõrtsi suurfarm - 11.1.3 300767KKL/317786 KKL/317786   2013  
2013 
2015
 
Estonia OÜ Kaasiku, Hiie, Taikse, Metsa - 11.1.3 KKL/317495     2013 
2013 
2014 
2015
 
Estpig OÜ 6.6.b 11.1.2 L.KKL.JÄ_183589   Tunnistatud kehtetuks    
Järva PM OÜ - 11.1.3 KKL/171936 KKL/171936   2013 
2013 
2016
 
Kabala Agro OÜ - 11.1.3 KKL/300436 KKL/300436   2015  
Karinu PM OÜ 11.1.3 KKL/318291 KKL/318291   2012 
2015
 
Koigi OÜ - 11.1.3 KKL/300433 KKL/300433  

2014

2017

 
Mäo PÜ Mündi - 11.1.3  KKL/174132     2014 
2016
 
Mäo PÜ Tarbja - 11.1.3 KKL/183335 KKL/183335 Tunnistatud kehtetuks 2012
2013 
2015
 
Metstaguse Agro OÜ - 11.1.3 KKL/206263 KKL/206263   2012
2014 
2017
 
 Paide Piim OÜ (endine Kalev Paide Tootmine AS) 6.4.c 10.1.6 KKL/160890   Tunnistatud kehtetuks 2012  
Paistevälja OÜ - 11.1.3 KKL/322053 KKL/322053   2011 
2015
 
Peetri Põld ja Piim AS - 11.1.3 KKL/318294 KKL/318294  

2012 
2014

 
Rebruk Farm OÜ - 11.1.3 KKL/205068 KKL/205068   2014
2017
 
Risti Agro AS - 11.1.3 KKL/319390 KKL/319390  

2012 
2014
2014

 
Sargvere Põllumajandusühistu - 11.1.3 KKL/318289 KKL/318289   2012
2014
 
Sõmeru-S AS 6.6.b 11.1.2 KKL/172816    

2014 
2014_1

2017

 
Tac-Ettevõtted AS Allikumõisa farm - 11.1.3 KKL/321903 KKL/321903   2012
2013
 
Tammsaare OÜ Otsa suurfarm - 11.1.3 KKL/318288 KKL/318288   2014 
2015 
2017
 
Esitatud
Veskimäe AS  - 11.1.3 KKL/203432 KKL/203432   2013 
2013 
2016 
2016_1
 
Väätsa Agro AS - 11.1.3 KKL/324931 KKL/324931   2013 
2015
 
Väätsa Prügila AS 5.4 7.1 KKL/24491 KKL/24491   2013 
2015
Esitatud
JÄRVAMAAL KOKKU 23 kompleksloaga käitist  
   
RAPLAMAA  
Akzo Nobel Baltics AS 4.1.j 5.1.20 KKL/19253 KKL/19253  

2012 
2015

2017

Esitatud
Kaiu LT OÜ - 11.1.3 KKL/180684 KKL/180684   2013 
2016
Esitatud
Kärneri-Jõe OÜ - 11.1.3 KKL/319175 KKL/319175   2012 
2014 
2016
 
Kehtna Mõis OÜ - 11.1.3 KKL/165045 KKL/165045   2012 
2015 
2017
 
Kohila Vineer OÜ - 12.3 KKL/171496 KKL/171496   2012 
2013 
2015 
2017
 
O-I Production Estonia AS 3.3 4.5 KKL/34560 KKL/34560  

2013
2014 
2015 
2016

2017

Esitatud
Orgita Põld Haimre veisefarm OÜ - 11.1.3 KKL/321812 KKL/321812   2012 
2015 
2017
 
 
Pae Farmer OÜ - 11.1.3 KKL/164670 KKL/164670  

2013 
2013_1 
2015
2015_1

2017

Esitatud
Piilia Põllumajanduse OÜ - 11.1.3 KKL/164673     2012
2013
 
Raikküla Seakasvatus OÜ 6.6.b 11.1.2 KKL/165129 KKL/165129  

2012 
2014 
2016

2018

Esitatud
Raikküla Farmer OÜ - 11.1.3 KKL/165128 KKL/165128   2014 
2017
 
Rey AS 6.6.b 11.1.2 KKL/164416 KKL/164416  

2014 
2016

2018

 
Tavex OÜ - 11.1.3 KKL/164674 KKL/164674   2012 
2015 
2015_1
 
Vigala Latte OÜ - 11.1.3 L.KKL.RA-165021        
RAPLAMAAL KOKKU 14 kompleksloaga käitist  
HARJU-JÄRVA-RAPLA REGIOONIS KOKKU 79 kompleksloaga käitist  

KESKKONNAAMETI HIIU-LÄÄNE-SAARE REGIOON

 
Käitised Alltegevus- valdkonna kategooria THD direktiivi lisa 1 järgi Alltegevus- valdkonna kategooria THS määruse nr 89 järgi Luba või märge loa väljastamise kohta Luba
muudetud/
parandatud
KIRKE luba, väljastamise või tühistamise kuupäev
Loa andmisest keeldumise või loa tühistamise teated Kontroll-aruanne Lähteolukorra aruanne
HIIUMAA              
Käina Mõis OÜ (endine Ari Kaup OÜ) 6.6.b 11.1.2 KKL/153559     2012 
2013 
2015
 
HIIUMAAL KOKKU 1 kompleksloaga käitis  
   
LÄÄNEMAA  
Atria Farmid OÜ 6.6.b 11.1.2 KKL/01     2013  
Kirbla OÜ - 11.1.3 KKL/319084 KKL/319084   2012 
2015
 
Nigula Piim OÜ - 11.1.3 KKL/317499 KKL/317499  

2012 
2015

2017

 
Palivere Põllumajandusühistu - 11.1.3 KKL/318229 KKL/318229  

2012 
2015

2017

 
LÄÄNEMAAL KOKKU 4 kompleksloaga käitist  
   
SAAREMAA  
Kärla Põllumajandusühistu - 11.1.3 KKL/318315 KKL/318315   2013 
2016
Esitatud
Kõljala veisefarm - 11.1.3 KKL/318105 KKL/318105   2013 
2016
 
Mereranna PÜ Tahula suurfarm - 11.1.3 KKL/320047 KKL/320047   2014 
2017
 
Pöide AG OÜ - 11.1.3 KKL/321205 (menetluses)        
Rauni Põllumajanduse OÜ - 11.1.3 KKL/318330 KKL/318330 KKL/318330

2017

2017_1

 
Saare Peekon OÜ Pahi Sigala 6.6.b 11.1.2 KKL/319411 KKL/319411   2012
2014
 
Saare Peekon OÜ Pähkla seafarm 6.6.b 11.1.2 KKL/317972 KKL/317972  

2012
2014

2017

 
Valjala Seakasvatuse OÜ Jööri seafarm 6.6.b 11.1.2 KKL/324312 KKL/324312   2014 
2015
Esitatud
Valjala Seakasvatuse OÜ Tagavere Sigala 6.6.b 11.1.2 KKL/317834 KKL/317834  

2012
2014

2017

 
Valjala Seakasvatuse OÜ Sakla seafarm 6.6.b 11.1.2 KKL/317782 KKL/317782  

2012 
2014

2017

 
SAAREMAAL KOKKU 10 kompleksloaga käitist  
HIIU-LÄÄNE-SAARE REGIOONIS KOKKU 15 kompleksloaga käitist  

 

KESKKONNAAMETI JÕGEVA-TARTU REGIOON

 
Käitised Alltegevus- valdkonna kategooria THD direktiivi lisa 1 järgi Alltegevus- valdkonna kategooria THS määruse nr 89 järgi Luba või märge loa väljastamise kohta Luba
muudetud/
parandatud
KIRKE luba, väljastamise või tühistamise kuupäev
Loa andmisest keeldumise või loa tühistamise teated Kontroll-aruanne Lähteolukorra aruanne
JÕGEVAMAA              
Adavere Agro AS - 11.1.3 KKL/318681 KKL/318681   2013 
2016
 
Amestop (Torma prügila) OÜ 5.4 8 KKL/317215 KKL/317215   2012 
2015 
2017
Esitatud
AS E-Piim tootmine 6.4.c 10.1.6 KKL/324412 KKL/324412   2015 Esitatud
Atria Farmid OÜ, Palamuse Seafarm 6.6.b 11.1.2 KKL/173757 KKL/173757   2014 
2017
 
Härjanurme Mõis OÜ - 11.1.3 KKL/173736    

2012 
2015

2018

 
Kaavere Agro OÜ 6.6.b 11.1.2 KKL/173898 KKL/173898   2012 
2014 
2016
 
Kaubi Farmid OÜ 6.6.b 11.1.2 KKL/300274 KKL/300274   2012
2014 
2017
 
Laiuse Põllumajanduse OÜ - 11.1.3 KKL/152975 KKL/152975  

2012
2014

2017

 
Markilo OÜ 6.6.b 11.1.2 KKL/152977 KKL/152977   2014 
2016
 
Paju Talu Kaubandus OÜ 6.6.b 11.1.2 KKL/182885     2012  
Pajusi ABF AS - 11.1.3 KKL/149196 KKL/149196   2012 
2015
Esitatud
Paunvere Agro OÜ, Järvepera veisefarm - 11.1.3 KKL/201017 KKL/201017   2012
2014 
2017
 
Perevara Jõgeva AS - 11.1.3 KKL/149853     2012 
2012_1
2015
 
Perevara Mammu AS - 11.1.3 KKL/149339   Tunnistatud kehtetuks 2012 
2015
 
Puurmani Põllumajandusühistu - 11.1.3 KKL/153951 KKL/153951   2013 
2016
 
Sadala Agro OÜ - 11.1.3 KKL/153398 KKL/153398   2012  
Saimre Seakasvatuse OÜ, Rõstla farm 6.6.b 11.1.2 KKL/160699 KKL/160699   2012 
2015
 
Torma Põllumajandusosaühing - 11.1.3 KKL/148673 KKL/148673   2012 
2015
 
Vaimastvere Agro OÜ - 11.1.3 KKL/152978 KKL/152978   2012
2014 
2017
 
Võhmanõmme Põllumajandusühistu - 11.1.3 KKL/300336   Tunnistatud kehtetuks 2012 
2015
 
Viraito OÜ - 11.1.3 KKL/317209 KKL/317209   2013 
2016
 
Õnne Piimakarjatalu OÜ - 11.1.3 KKL/160189 KKL/160189  

2012
2014

2017

 
JÕGEVAMAAL  KOKKU 22 kompleksloaga käitist            
   
TARTUMAA              
Aiu Põllumajanduse OÜ 6.6.b 11.1.2 KKL/184693 KKL/184693   2012 
2015
 
Anne Soojus AS (Anne katlamaja) 1.1 1 KKL/38877 KKL/38877   2016 Esitatud
Anne Soojus AS (Koostootmisjaam) 1.1 1 KKL/148737 KKL/148737   2013
2016
Esitatud
Anne Soojus AS (Ropka katlamaja) 1.1 1 KKL/322463 KKL/322463   2013
2016
Esitatud
AS Anne Soojus (Turu katalamaja) 1.1 1 KKL/38880   Kehtetu    
Atria Farmid OÜ Teedla seafarm 6.6.b  11.1.2 KKL/300007 KKL/300007   2014
2017
 
Epler & Lorenz AS ohtlike jäätmete käitluskeskus 5.1
5.2
 
6 KKL/317497 KKL/317497  

2013
2016

2017_paljassaare

2017_Suurs6jamAe

Esitatud
Estiko-Plastar AS 6.7 12.1 KKL/133220 KKL/133220   2012
2013
2016
Esitatud
Friendsland OÜ 6.6.b 11.1.2 L.KKL.TM-195111 L.KKL.TM-195111   2012
2015
 
Haage Agro OÜ - 11.1.3 KKL/152078 KKL/152078   2012
2015
 
Kure Mõis OÜ - 11.1.3 KKL/170711 KKL/170711  

2012
2014

2017

 
Melmilk OÜ - 11.1.3 KKL/187240 KKL/187240  

2012 
2012_1

2017

 
Männiku Piim OÜ - 11.1.3 KKL/321618 KKL/321618   2011
2015
 
Ranna Farm OÜ - 11.1.3 KKL/187079 KKL/187079  

2012 
2012_1

2017

 
Rannu Mõis OÜ - 11.1.3 KKL/166266 KKL/166266   2013 
2016
 
Tarmeko Spoon AS ja Tarmeko LPD OÜ tootmiskompleks 6.7 12.1 KKL/148297 KKL/148297  

2013 
2014 
2014_1
2015 
2016

2017

 
Tartu Agro AS (Rahinge) - 11.1.3 KKL/157495 KKL/157495   2014
2017
 
Tartu Agro AS (Ilmatsalu) 6.6.b 11.1.2 KKL/300015 KKL/300015 Osaliselt peatatud 2014
2017
 
Tartu Agro AS (Vorbuse) - 11.1.3 KKL/148833 KKL/148833   2014
2017
 
Tartu Biogaas OÜ 5.3 7.1.1 KKL/322046 KKL/322046   2013
2016
Esitatud
Tartumaa Maamees AS - 11.1.3 KKL/317622 KKL/317622   2013 
2016
 
Tartu Veevärk AS - - KKL/321832 KKL/321832   2015  
Teedla Mõis AS - 11.1.3 KKL/152079 KKL/152079  

2012
2014

2017

 
Tiku Talu  6.6.b 11.1.2 KKL/194487   Peatatud 2012 
2015
 
VALIO EESTI AS       KKL-500259     Esitatud
TARTUMAAL KOKKU 25 kompleksloaga käitist            
JÕGEVA-TARTU REGIOONIS KOKKU 47 kompleksloaga käitist            

KESKKONNAAMETI PÕLVA-VALGA-VÕRU REGIOON

 
Käitised Alltegevus- valdkonna kategooria THD direktiivi lisa 1 järgi Alltegevus- valdkonna kategooria THS määruse nr 89 järgi Luba või märge loa väljastamise kohta Luba
muudetud/
parandatud
KIRKE luba, väljastamise või tühistamise kuupäev
Loa andmisest keeldumise või loa tühistamise teated Kontroll-aruanne Lähteolukorra aruanne
PÕLVAMAA              
Atria Farmid AS, Kula seafarm, endine Carmex Invest OÜ 6.6.b 11.1.2 KKL/160971 KKL/160971   2013 
2015
Esitatud
Ekso Farm OÜ - 11.1.3 KKL/160965 KKL/160965   2012 
2014 
2016
Esitatud
Haameri talu 6.6.b 11.1.2 KKL/190559 KKL/190559   2014 
2016
 
Kaska-Luiga talu 6.6.b 11.1.2 KKL/187785 KKL/187785   2013 
2015 
2017
 
Krootuse Agro AS - 11.1.3 KKL/146351 KKL/146351   2014 
2017
 
Peri POÜ kanalad, Rosma kanalad (Lõuna-Eesti Talumuna OÜ) 6.6.a 11.1.1 KKL/160970 KKL/160970   2014 
2015 
2017
Esitatud
Peri POÜ veisefarm - 11.1.3 KKL/160967 KKL/160967   2014 
2017
 
Põlva Agro OÜ Aarna farm - 11.1.3 KKL/149247 KKL/149247   2013
2013_1
2015
 
Rakvere Farmid AS Metsa seafarm, endine Ekseko AS 6.6.b 11.1.2 KKL/320553 KKL/320553   2013 
2016
Esitatud
Rakvere Farmid AS, Lutsu seafarm, endine Ekseko AS 6.6.b 11.1.2 KKL/46228 KKL/46228   2013 
2015
 
Esitatud
Rakvere Farmid AS Säkna seafarm, endine Ekseko 6.6.b 11.1.2 KKL/320005 KKL/320005  

2013
2014 
2015

Esitatud
Tere AS, Põlva Piim Tootmine OÜ 6.6.c 10.1.6 KKL/30997 KKL/30997   2013 
2015_1 
2015_2 
2017
Esitatud
Vastse-Kuuste POÜ - 11.1.3 KKL/160966 KKL/160966   2013  
PÕLVAMAAL KOKKU 13 kompleksloaga käitist            

 

VALGAMAA

 
Hummuli Agro OÜ Asu veisefarm - 11.1.3 KKL/320561 KKL/320561  

2012 
2015

2017

 
Hummuli Agro OÜ Soe farm - 11.1.3 KKL/191128 KKL/191128  

2013 
2015

2017

 
Kesa-Agro OÜ - 11.1.3 KKL/198067 KKL/198067  

2012 
2014

2017

 
Laatre Piim AS - 11.1.3 KKL/181603 KKL/181603   2012 
2016
 
Linnu Talu OÜ 6.6.a 11.1.1  KKL/181998 KKL/181998   2013 
2015
Esitatud
Palupera Agro OÜ - 11.1.3 KKL/202809 KKL/202809  

2014

2017

 
Sanlind OÜ Lauküla farm 6.6.a 11.1.1 KKL/324944 KKL/324944   2016  
Sanlind OÜ Tiidu küla farm 6.6.a 11.1.1 KKL/149802 KKL/149802   2013
2015
Esitatud
UPM-Kymmene Otepää AS - 12.3 KKL/34605 KKL/34605  

2014

2017

Esitatud
Valga Gomab mööbel AS 6.7 12.1 KKL/46945 KKL/46945  

2013
2016

2017

Esitatud
VALGAMAAL KOKKU 10 kompleksloaga käitist  
   
VÕRUMAA  
Kimeko OÜ 6.6.b 11.1.2 KKL/174627 KKL/174627   2013 
2015
 
Rakvere Farmid AS, Tsooru seafarm, endine Ekseko AS 6.6.b 11.1.2 KKL/37564 KKL/37564   2014 
2017
Esitatud
VALIO EESTI AS, endine AS Võru Juust 6.4.c 10.1.6 KKL/187008 KKL/187008   2012 
2015
Esitatud
Võhandu Põllumajanduse OÜ - 11.1.3 KKL/173278 KKL/173278   2014 
2016
 
Ühinenud Farmid AS (Anneküla Piim OÜ) - 11.1.3 KKL/192915 KKL/192915  

2012  
2012_1
2015

2017

 
VÕRUMAAL KOKKU 5 kompleksloaga käitist  
PÕLVA-VALGA-VÕRU REGIOONIS KOKKU 28 kompleksloaga käitist  

KESKKONNAAMETI PÄRNU-VILJANDI REGIOON

 
Käitised Alltegevus- valdkonna kategooria THD direktiivi lisa 1 järgi Alltegevus- valdkonna kategooria THS määruse nr 89 järgi Luba või märge loa väljastamise kohta Luba
muudetud/
parandatud
KIRKE luba, väljastamise või tühistamise kuupäev
Loa andmisest keeldumise või loa tühistamise teated Kontroll-aruanne Lähteolukorra aruanne
PÄRNUMAA              
Fortum Eesti AS Pärnu katlamaja 1.1 1 KKL/317795 KKL/317795   2012 
2015 
2017
 
Fortum Eesti AS Pärnu koostootmisjaam 1.1 1 KKL/318381 KKL/318381  

2012 
2015

2018

 
Halinga OÜ, Langerma ja Piimajõe farm - 11.1.3 KKL/317423 KKL/317423   2013 
2016
 
Henkel Makroflex AS Pärnu tehas 4.1.j 5.1.20 KKL/325708 KKL/325708   2016 Esitatud
Lõpe Agro OÜ Kihlepa seafarm 6.6.b 11.1.2 KKL/320270 KKL/320270   2014 
2017
Esitatud
Kaisma OÜ - 11.1.3 KKL/300795 KKL/300795   2013 
2016
 
Lõpe Agro OÜ Lõpe seafarm 6.6.b 11.1.2 KKL/317249 KKL/317249   2013
2014
Esitatud
Massiaru POÜ - 11.1.3 KKL/317643 KKL/317643   2012 
2015
 
Paikre OÜ (Paikuse Jäätmekäitluskeskus OÜ) 5.1
5.3
5.4
6
7
8
KKL/317465 KKL/317465  

2013 
2015 
2016

2017

Esitatud
Piistaoja Katsetalu OÜ - 11.1.3 KKL/318312 KKL/318312   2014 
2017
 
Saint-Gobain Ehitustooted AS 3.5 4.7 KKL/318414 KKL/318414   2012
2014 
2017
Esitatud
Selja OÜ Muraka veisefarm - 11.1.3 KKL/317630 KKL/317630   2012 
2015
 
Skano Fibreboard OÜ Skano Fibreboard, endine AS Viisnurk, Ehitusmaterjalide divisjon 6.1.c 12.2 KKL/317943 KKL/317943  

2013 
2014 
2016

2017

Esitatud
Skano Furniture Factory, endine  AS Viisnurk, Mööblidivisjon 6.7 12.1 KKL/318003 KKL/318003 kehtetu 2013 
2015
Esitatud
Surju PM OÜ Surju veiselaut - 11.1.3 KKL/317445 KKL/317445   2012 
2015
 
Tõhela Agro OÜ Tõhela Farm - 11.1.3 KKL/318271 KKL/318271   2012 
2016
 
Vändra OÜ Vaki küla Sõõrike veiselaut - 11.1.3 KKL/318537 KKL/318537   2013 
2016
 
Vändra OÜ Viratsaare noorlooma veisefarm - 11.1.3 KKL/322521 KKL/322521   2012 
2015
 
Weiss OÜ Laadi suurfarm - 11.1.3 KKL/318196 KKL/318196   2013 
2014 
2016
 
Weiss OÜ Vahtra Suurfarm - 11.1.3

L.KKL.PM.183I98

KKL/1318263   2013 
2014 
2016
 
PÄRNUMAAL KOKKU 20 kompleksloaga käitist  
   
VILJANDIMAA  
Abja Farmid OÜ Kamara veisefarm - 11.1.3 KKL/300526 KKL/300526   2013 
2015
 
Kõpu PM OÜ laudad - 11.1.3 KKL/317599 KKL/317599   2012
2014
2017
Esitatud
Karpo Vardja veisefarm - 11.1.3 KKL/318373 KKL/318373   2013 
2016
Esitatud
Kivisalu Capital OÜ Veelikse sigala 6.6.b 11.1.2 KKL/319482 KKL/319482   2012 
2015
 
Nukike OÜ Nuki seafarm 6.6.b 11.1.2 KKL/322102 KKL/322102   2013 
2016
 
Mangeni PM  OÜ Siimani farm - 11.1.3 KKL/317821 KKL/317821  

2012 
2014

2017

 
Paala OÜ Kaasiku suurfarm - 11.1.3 KKL/318123 KKL/318123   2012 
2014 
2017
 
Rakvere Farmid OÜ, endine EKSEKO tootmiskompleks 6.6.b 11.1.2 KKL/318317 KKL/318317   2012 
2014 
2016
Esitatud
Rakvere Farmid AS, Vooru seafarm, endine Ekseko AS 6.6.b 11.1.2 KKL/317828

2017_Otsus mitte muuta,

KKL/317828

 

2012 
2014 
2017

 

Esitatud
Saimre OÜ Animäe lüpsifarm - 11.1.3 KKL/300663 KKL/300663   2013 
2016
 
Saimre Seakasvatuse OÜ Aidu Sigala 6.6.b 11.1.2 KKL/317250 KKL/317250   2013 
2013_1
2016
Esitatud
Saimre Seakasvatuse OÜ Nurme Sigala 6.6.b 11.1.2 KKL/300456 KKL/300456   2013 
2015
Esitatud
Sürgavere PMÜ  - 11.1.3 KKL/322060 KKL/322060   2012
2015
 
VILJANDIMAAL KOKKU 13 kompleksloaga käitist  
PÄRNU-VILJANDI REGIOONIS KOKKU 33 kompleksloaga käitist  

KESKKONNAAMETI VIRU REGIOON

   
Käitised Alltegevus- valdkonna kategooria THD direktiivi lisa 1 järgi Alltegevus- valdkonna kategooria THS määruse nr 89 järgi Luba või märge loa väljastamise kohta Luba
muudetud/
parandatud
KIRKE luba, väljastamise või tühistamise kuupäev
Loa andmisest keeldumise või loa tühistamise teated Kontroll-aruanne Lähteolukorra aruanne
IDA-VIRUMAA              
Alexela Sillamäe AS naftasaaduste ja põlevkiviõli terminal katlamaja 1.1 1 KKL/321724 KKL/321724   2013
2014
2015
2016
2017
Esitatud
Dream Slats OÜ 6.1.c 12.2 KKL/320663 KKL/320663  

2014

2017_1järk

2017_2järk

2017_slats_fotod

 
Eastman Specialties OÜ (endine Velsicol Eesti AS) 4.1.b 5.1.2 KKL/162972 KKL/162972  

2014
2015
2015_2
2016

2017

Esitatud
Ecometal AS 2.5.b 3.8 KKL/20429 KKL/20429  

2014
2016

2018

Esitatud
Eesti Energia Narva Elektrijaamad AS Auvere elektrijaam (uus käitis) 1.1 1 KKL/324417 KKL/324417  

2016

2017

Esitatud
Enefit Energiatootmine AS 
Balti Elektrijaam
1.1 1 L.KKL.IV-137279 L.KKL.IV-137279   2013
2015
2017
Esitatud
Eesti Energia AS Narva Elektrijaamad
Eesti Elektrijaam
1.1 1 KKL/172516 KKL/172516   2014
2016
 
Eesti Energia AS Narva Elektrijaamad
Õlitööstus
1.4.b 2.4 KKL/176540 KKL/176540  

2014

2016

2017

2018

Esitatud
Aktsiaselts ESFIL TEHNO 4.1.h 5.1.8 KKL/300530 KKL/300530  

2014

2016

2018

 

Esitatud
Formaliiniseade 4.1.b 5.1.2 KKL/20597   Kehtetuks tunnistatud    
Järve Tootjate OÜ Amula ja Peeri veisefarm - 11.1.3 KKL/317869   Kehtetuks tunnistatud 2014  
KKT Oil OÜ 1.4.b 2.4 KKL/171223 KKL/171223  

2013

2016

2016 2

2017

 
Metalliset Eesti AS 2.6 3.9 KKL/171224 KKL/171224   2017  
Molycorp Silmet AS 2.5.a 3.8 KKL/300272 KKL/300272  

2013

2016

2017

Esitatud
Aktsiaselts NITROFERT 4.3 5.1.16 KKL/164366 KKL/164366  

2014

2016

2018

Esitatud
AS NOVOTRADE INVEST 4.1.a 5.1.1 KKL/183588 KKL/183588  

2016

2017

Esitatud
ORICA EESTI OÜ 4.6 5.1.19 KKL/136083 KKL/136083   tundlik teave  
Portlif Grupp OÜ 5.1 6.1 KKL/320411 KKL/320411  

2014

2017

 
Aktsiaselts REPO VABRIKUD 6.1.c 12.2 KKL/42409 KKL/42409  

2015

2016

2017

Esitatud
AS Revino Farming veiselauda kompleks - 11.1.3 KKL/200360 KKL/200360  

2014

2017

Esitatud
Skano Fibreboard OÜ, Püssi puitkiudplaadi tehas 6.1.c 12.2 KKL/300250 KKL/300250   2017  
Sillamäe SEJ 1.1 1 KKL/197728 KKL/197728  

2014

2016

2017

 
Uikala Prügila 5.4 8 KKL/150026 KKL/150026  

2012

2016

2017

Esitatud
Vaivara Ohtlike Jäätmete Käitluskeskus, ladestuspaik, kompostväljak, ajutine ladu (VOJK) 5.5 6.5 KKL/29520 KKL/29520  

2013

2015

2016

Esitatud
VKG Energia OÜ Põhja SEJ 1.1 1 KKL/204118 KKL/204118     Esitatud
VKG Soojus AS Tipu- ja reservkatlamaja 1.1 1 KKL/319098 KKL/319098  

2014

2018

Esitatud
VKG Oil AS KIVITER 1.4.b 2.4 KKL/198338 KKL/198338  

2016

2017

 
VKG Oil AS Petroter seade 1.4.b 2.4 KKL/300389 KKL/300389  

2016

2017

2018

Esitatud
VKG OIL AS vaikude sünteesi seade 1.4.b 5.1.2 KKL/46640 KKL/46640   2017 Esitatud
Wienerberger Aktsiaselts tellisetehas 3.5 4.7 KKL/24837 KKL/24837   2017  
Aktsiaselts ÖKOSIL 5.1 6.1 KKL/193788 KKL/193788  

2014

2017

Esitatud
IDA-VIRUMAAL KOKKU 31 kompleksloaga käitist  
   
LÄÄNE-VIRUMAA  
AS Estonian Cell, Haavapuitmassi tehas 6.1.a 9.1 KKL/1 KKL/1  

2013

2017

 
JELD-WEN EESTI AS 6.7 12.1 KKL/320485 KKL/320485  

2014

2017

Esitatud
Kaarli lüpsifarm, Kaarli vasikalaut - 11.1.3 KKL/300462 KKL/300462  

2013

2016

 
Kaarma broilerifarm 6.6.a 11.1.1 KKL/318346 KKL/318346  

2012

2018

 
Kakumäe lüpsifarm - 11.1.3 KKL/300550 KKL/300550  

2013

2016

 
Kohala lüpsifarm - 11.1.3 KKL/300533 KKL/300533      
Aktsiaselts Kunda Nordic Tsement 3.1 4.1 KKL/18399 KKL/18399  

2014

2016

2018

Esitatud
Kupna seafarm 6.6.b 11.1.2 KKL/183589 KKL/183589      
Kõldu farm - 11.1.3 KKL/317159 KKL/317159  

2012

2018

 
Kõpsta seafarm 6.6.b 11.1.2 KKL/184912 KKL/184912   2017  
Laekvere Suurfarm - 11.1.3 KKL/317320 KKL/317320  

2013

2016

 
Loksa veisefarm - 11.1.3 KKL/300553 KKL/300553  

2014

2017

 

 

 
Loomsete kõrvalsaaduste käitlemise ettevõte 6.5 12.5 LKK/54040 LKK/54040  

2014

2016

 
Maasikamäe veisefarm - 11.1.3 KKL/317325 KKL/317325 On algatatud loa kehtetuks tunnistamise protsess 2016  
Metsa lüpsifarm, Kuie noorlooma laut - 11.1.3 KKL/300467   Tunnistatud kehtetuks

2013

2016

 
Muuga Suurfarm 6.6.b 11.1.2 KKL/184857 KKL/184857  

2013

2016

Esitatud
Müüriku Suurfarm - 11.1.3 KKL/317321     2016  
Nordkalk AS Rakke lubjatehas 3.1 4.1 KKL/20971 KKL/20971     Esitatud
Pandivere seafarm 6.6.b 11.1.2 KKL/184855 KKL/184855  

2014

2017

 
Rakvere lihakombinaat 6.4.b 10.1.2 KKL/39525 KKL/39525  

2013

2016

Esitatud
OÜ RAUFARM lüpsikarjalaut - 11.1.3 KKL/320613 KKL/320613      
Saiakopli osakond 6.7 12.1 KKL/324812 KKL/324812   2018 Esitatud
Tammikus farm - 11.1.3 KKL/320054 KKL/320054      
Tammispea veisefarm, Varangu noorkarjalaudad - 11.1.3 KKL/300799 KKL/300799  

2016

2016 2

 
Triigi veisefarm - 11.1.3 KKL/317317 KKL/317317   2016  
Ulvi sigala 6.6.b 11.1.2 KKL/184856 KKL/184856   2017  
Uudeküla broilerifarm 6.6.a 11.1.1 KKL/324580 KKL/324580   2016 Esitatud
Vaiatu suurfarm - 11.1.3 KKL/317323 KKL/317323 On algatatud loa kehtetuks tunnistamise protsess 2017  
Vajangu farm 6.6.b 11.1.2 KKL/184854 KKL/184854   2017  
Vanarehvide pürolüüsi tehas 5.3 7.1 KKL/317311   Kehtetuks tunnistatud    
Veski veisefarm - 11.1.3 KKL/300461 KKL/300461      
Vetiku lüpsifarm - 11.1.3 KKL/300549 KKL/300549   2018  
Vinni biogaasijaam 5.3.a.i 7.2.1 KKL/318726 KKL/318726   2018 Esitatud
Viru-Jaagupi veisefarm - 11.1.3 KKL/317318 KKL/317318   2018  
Võhmuta PM AS - 11.1.3 KKL/317322   Kehtetuks tunnistatud    
LÄÄNE-VIRUMAAL KOKKU 35 kompleksloaga käitist  
VIRU REGIOONIS KOKKU 66 kompleksloaga käitist  

 

Viimati uuendatud: 22. mai 2018

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.