Kiirgusohutuse riiklik arengukava 2008–2017

Kiirgusohutuse riiklik arengukava aastateks 2008-2017 koos rakendusplaaniga (KORAK) seab kiirguskaitse arengu prioriteedid, püstitatud eesmärgid ning meetmed ja tegevussuunad nende saavutamiseks. Arengukava eesmärk on kiirgusohutuse tagamine.

Kuigi Eestis ei asu ühtegi tuumaelektrijaama ja nende rajamist pole lähiajal ka plaanis, tekib radioaktiivseid jäätmeid vähesel määral kogu aeg, sest töödeldakse radionukliide sisaldavaid aineid ja kasutatakse kiirgusallikaid. On oluline vähendada ohte, mis on seotud radioaktiivsete ainete käitlemisega.

Arengukava on koostatud lähtudes kiirgusseadusest ja selle rakendusaktidest. Arengukavas määratakse kiirguskaitse arengu prioriteedid aastani 2017 ning püstitatud eesmärkide saavutamiseks kavandatud meetmed ja tegevussuunad. Seatud eesmärgid, toimingud ning rakendamise tulemused vaadatakse üle pärast arengukava rakendusplaani kehtivusaja lõppemist 2011. aastal.

Kava koostamises osalesid lisaks Keskkonnaministeeriumile ja selle valitsemisala asutuste – Kiirguskeskuse ja Keskkonnainspektsiooni – spetsialistidele Siseministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Haridus- ja Teadusministeeriumi ning nende allasutuste esindajad.

Samaaegselt arengukava koostamisega toimus ka selle keskkonnamõju strateegiline hindamine, mille läbiviimist juhtis OÜ ELLE.

 

 

Viimati uuendatud: 4. oktoober 2019

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.