Sa oled siin

Keskkonnanõuete lisamine hankedokumentidesse

Keskkonnanõuded ja mõju keskkonnale

Kõigil avaliku sektori kasutatavatel toodetel, teenustel ja ehitustöödel (edaspidi toodetel) on mõju keskkonnale.

Kui esmapilgul tundub, et mõnel tootel ei ole keskkonnale mingit mõju, siis toote olelusringi uurimisel võib selguda, et mõju on märkimisväärne.
Toote olelusring tähendab toote järjestikuseid ja omavahel seotud etappe, alates toorme hankimisest või loodusvarade kaevandamisest kuni toote lõpliku kõrvaldamiseni (prügimäele ladustamiseni).

Olelusringi peamised etapid (lihtsustatult):

 1. toorme kaevandamine ja tootmine;
 2. toote tootmine (sh pakendamine);
 3. kasutus;
 4. lõplik kõrvaldamine.

 

Kõik need etapid võivad jaguneda alaetappideks, näiteks tootmisel osiste tootmiseks, kokkumonteerimiseks ja pakendamiseks.

Tootmise ja lõpliku kõrvaldamise vahele võib jääda taas- ja korduvkasutus, ümbertöötlemine, hooldus, parandus jms. Transport läbib tavapäraselt kõiki etappe. Sageli võibki toote suurim mõju keskkonnale tuleneda kogu tema olelusringi jooksul kasutatud kütusekulust ja heitgaaside tekkest. Erinevatel toodetel on keskkonnale erinev mõju, mis ilmneb olelusringi erinevates etappides. 


Keskkonnahoidlik toode on:
 • toodetud optimaalse (minimaalse) materjalikuluga;
 • vastupidav (kvaliteetne) ja pika kasutuseaga;
 • energiasäästlik (nii tootmisel kui ka kasutusel);
 • toodetud ohutumatest materjalidest (näiteks ei sisalda kantserogeenseid, mutageenseid aineid, raskmetalle);
 • kordus- ja taaskasutatav;
 • funktsionaalne;
 • lahtimonteeritav (osiste asendamiseks ja lihtsamaks taaskasutuseks) jne.

 
 

Keskkonnahoidliku teenuse/töö puhul:

 • kasutatakse ohutumad/keskkonnasõbralikumad materjale ja tooteid;
 • kasutatakse ressursse optimaalselt;
 • tekitatakse vähem jäätmeid ning jäätmekäitlus on korraldatud;
 • optimeeritakse transpordikasutust ja valitakse keskkonnahoidlikke transpordivahendeid (st nii sõidukite väiksemat heitgaaside heidet ja kütuse tarbimist kui ka näiteks rongivedude eelistamist auto- ja lennukiveole);
 • arvestatakse ümbritseva keskkonnaga;
 • ollakse keskkonnaalaselt kompetentsed ja järgitakse parimaid tavasid;
 • teenust pakkuv ettevõte on juurutanud keskkonnajuhtimissüsteemi.

 

Viimati uuendatud: 22. märts 2018

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.