Keskkonnamõju hindamine

Keskkonnamõju hindamine (KMH) on arendustegevust suunava otsustusprotsessi üks osa.

KMH eesmärk on anda otsustajale teavet kõigi reaalsete tegevusvariantide keskkonnamõju kohta ning kavandatavaks tegevuseks sobivaima lahendusvariandi valikuks.

Keskkonnamõju hinnatakse, kui:

 • taotletakse tegevusluba ning loa taotlemise põhjuseks olev kavandatav tegevus toob eeldatavalt kaasa olulise keskkonnamõju;
 • taotletakse tegevusloa muutmist ning loa muutmise põhjuseks olev kavandatav tegevus toob eeldatavalt kaasa olulise keskkonnamõju;
 • kavandatakse tegevust, mille korral ei ole objektiivse teabe põhjal välistatud, et sellega võib kaasneda eraldi või koos muude tegevustega eeldatavalt oluline ebasoodne mõju Natura 2000 võrgustiku ala kaitse-eesmärgile, ja mis ei ole otseselt seotud ala kaitsekorraldusega või ei ole selleks otseselt vajalik.

KMH protseduur (PDF, 510.48 KB)

Tegevusluba on:

 • ehitusluba;
 • ehitise kasutusluba;
 • keskkonnakompleksluba;
 • keskkonnaluba:
  • veeluba;
  • õhusaasteluba;
  • jäätmeluba;
  • maavara kaevandamisluba;
 • kiirgustegevusluba;
 • hoonestusluba;
 • mõni muu eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga kavandatavat tegevust lubav dokument.
KMH tuleb alati teha keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõikes 1 nimetatud tegevuste korral.

KMH vajalikkuse eelhinnang tuleb anda keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6 lõigetes 2 ja 2_1 ning Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005. a määruses nr 224 "Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu" nimetatud tegevuste korral.

KMH vajalikkuse eelhinnangu andmisel lähtutakse keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 6_1 nimetatud teabest, keskkonnaministri 16. augusti 2017. a määrusest nr 31 "Eelhinnangu sisu täpsustatud nõuded" ja asjaomaste asutuste seisukohtadest.

KMH-ga seotud kulud tasub arendaja.
 
 


Täpsemalt KMH-st:

Mõisted
Piiriülene hindamine
Natura hindamine
KMH litsents
Teated
Juhendmaterjalid
Õigusaktid
KMH direktiivi 2014. a muudatused

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

Viimati uuendatud: 1. september 2020

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.