Keskkonnateadlikkus

Keskkonnateadlikkuse valdkonna eesmärk on võimaldada kõigil omandada teadmised, oskused, väärtused ja hoiakud, mis aitavad kaasa ühiskonna jätkusuutlikule arengule.

Keskkonnaharidus keskkonnaministeeriumis

Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas tegelevad nii laste kui ka täiskasvanute keskkonnateadlikkuse suurendamisega ministeeriumi avalike suhete osakond, Keskkonnaameti keskkonnahariduse osakond, RMK külastuskorralduse osakond ja RMK Sagadi looduskool ning Eesti Loodusmuuseum

 

 

 

 

 

Keskkonnaameti ja RMK loodus- ja keskkonnahariduskeskuste võrgustik katab kogu Eesti. Neis on kaasaegsed interaktiivsed püsinäitused ja mitmekesine valik õppevahendid. Kogenud juhendajad viivad läbi õppeprogramme nii keskuses kui õuesõppena ning vajadusel tulevad õppevahenditega ka kooli kohale.

Keskkonnaministeeriumi valitsemisala asutustes osales 2017. aastal riiklikku õppekava toetavates haridusprogrammides kokku üle 105 000 lasteaia- ja koolilapse. Keskkonnahariduslikud õppeprogrammid toetavad riiklike õppekavade läbiva teema keskkond ja jätkusuutlik areng rakendamist.

Täiskasvanutele ja peredele loodusväärtuste tutvustamiseks ja keskkonnahoidliku mõtteviisi tutvustamiseks mõeldud üritustel osales lapsi ja täiskasvanuid kokku üle 48 tuhande.

Säästva arengu seadus

Looduskeskkonna ja loodusvarade säästliku kasutamise eesmärgiks on tagada inimesi rahuldav elukeskkond ja majanduse arenguks vajalikud ressursid looduskeskkonda oluliselt kahjustamata ning looduslikku mitmekesisust säilitades.

Keskkonnaministeeriumi valitsemisala arengukava
  • Alaeesmärk 1: Tagatud on keskkonna ja elurikkuse kaitse
  • Alaeesmärk 2: Tagatud on jätkusuutlik ja tõhus keskkonnakasutus
Prioriteetsed teemad keskkonnateadlikkuse ja -hariduse alases tegevuses keskkonnaministeeriumis

Keskkonnasäästlik tarbimine – võimalused igapäevaseks mõistlikuks tarbimiseks, jäätmetekke vältimiseks, uus- ja taaskasutus lähtudes jäätmehierarhia kõrgematest astmetest.

Elurikkuse kaitse – ökosüsteemiteenuste ehk looduse hüvede tutvustamine, looduskaitselise tegevuse mõtestamine, ohud elurikkusele, meie sõltuvus elurikkusest, Eesti looduse väärtustamine.

Säästva arengu põhimõtted kajastuvad riiklikus strateegias Säästev Eesti 21. Riik on jätkusuutlik, kui inimeste elujärg paraneb, meil on turvaline ja puhas elukeskkond ning majanduse konkurentsivõime suurendamiseks kasutatakse loodusvarasid mõistlikult

Üksikisik saab arengu jätkusuutlikuks muutmisse panustada siis, kui ta mõistab loodusliku mitmekesisuse ehk elurikkuse olulisust ja tarbib keskkonnahoidlikult.

Seega on oluline, et omandatavatel teadmistel on seos päriseluga ja nad aitavad igapäevalelus teha keskkonnahoidlikke valikuid.

 

Keskkonnateadlikkuse programm ja keskkonnaharidus

Lisaks tegevustele Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas toetab riik keskkonnateadlikkuse ja -hariduse valdkonda KIKi keskkonnaprogrammi kaudu, mille vahendusel korraldatakse  keskkonnakasutuse eest ja saastetasudest laekuva raha kasutamist Eesti keskkonna hüvanguks. KIKi keskkonnateadlikkuse programmi kohta leiab rohkem infot siit.

Keskkonnateadlikkuse valdkondliku programmi eesmärk on toetada Eesti elanike keskkonnasäästlikke tarbimisharjumuste kujundamist ja ökoloogilise tasakaalu tundmaõppimist. Selleks toetatakse:

  • teavituskampaaniate korraldamist;
  • loodushoidlikku eluviisi tutvustavaid ettevõtmist;
  • teabekandjate loomist;
  • keskkonnahariduskeskuste õppematerjalide ja - vahenditega varustamist;
  • õpilaste osalemist haridusprogrammides keskkonnahariduskeskustes;
  • praktikumilaagreid looduse süvahuviga õpilastele.

2016. aastal toetati Keskkonnateadlikkuse programmi vahendusel  valdkonna tegevusi kokku üle 2,6 miljoni euroga.

2016/2017 õppeaasta jooksul osaleb toetuse abil keskkonnahariduslikes õppeprogrammides kokku üle 100 tuhande õpilase.

Kokku toetati 2016. aastal tehtud otsusega mitmesuguseid keskkonnateadlikkust suurendavaid tegevusi 2,8 miljoni euro ulatuses.

Keskkonnaministeeriumi ning haridus- ja teadusministeerium on sõnastanud ka ühiste tegevuste memorandumi, mille allakirjutamisega lubavad ministeeriumid keskenduda jätkusuutlikule haridusele, sh loodushoidlike väärtushinnangute ning jätkusuutliku tarbimise ja tootmise põhimõtete kujundamisele.

Eelmine memorandum kirjutati alla 2005. aastal. Ministeeriumid uuendasid memorandumit 31. märtsil 2017. aastal.

31. märtsil Tallinna loomaaia keskkonnahariduskeskuses toimunud allkirjastamisel tutvustati ka kolme keskkonnahariduse teemalist uuringut, täpsemalt saab nendega tutvuda Uuringute alalehel.

 

 

 

 

 

Viimati uuendatud: 25. oktoober 2018

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.