Partnerpäevad

Alates 2016. aastast korraldab Keskkonnaministeerium partnerpäeva, kus tutvustame koostööpartneritele käesoleva aasta prioriteete ja räägime planeeritud tegevustest.


Ülevaatlikule teemade tutvustusele järgnevad sisulisemad arutelud valdkondlikes töötubades. 

Lisainfo: Kairi Toiger, Keskkonnaministeeriumi avalike suhete osakonna peaspetsialist, kairi.toiger@envir.ee

 

Partnerpäev 28. mail 2019


Aruteluteemad olid: jäätmete ringlussevõtt, jäätmeseaduse eelnõu, ökoinnovatsioon, väliskulu arvutamine, ringmajanduse strateegia, ehitusmaavarade varustuskindlus, maapõuepoliitika järgsed tegevused (teadlikkuse suurendamine, uuringute kava, baaskaardistamise kava, koostöö MKM ja Geoloogiateenistusega), metsanduse arengukava koostamise protsess ja osapoolte ootused, kalapüügivõimalused aastal 2018, paisud, veeseadus, ühisveevärgi-ja kanalisatsiooniseadus, Läänemere ja Eesti mereala seisund, ballastvee konventsioon, Tallinna laht ja lahe rannaala reostuse ohjamine. 

Partnerpäeval osales üle 120 huvilise. 

 

Partnerpäev 14. veebruaril 2018


Aruteluteemad olid: jäätmete ringlussevõtt, jäätmeseaduse eelnõu, ökoinnovatsioon, väliskulu arvutamine, ringmajanduse strateegia, ehitusmaavarade varustuskindlus, maapõuepoliitika järgsed tegevused (teadlikkuse suurendamine, uuringute kava, baaskaardistamise kava, koostöö MKM ja Geoloogiateenistusega), metsanduse arengukava koostamise protsess ja osapoolte ootused, kalapüügivõimalused aastal 2018, paisud, veeseadus, ühisveevärgi-ja kanalisatsiooniseadus, Läänemere ja Eesti mereala seisund, ballastvee konventsioon, Tallinna laht ja lahe rannaala reostuse ohjamine. 

Partnerpäeval osales üle 120 huvilise. 

 

Partnerpäev 3. märtsil 2017


Aruteluteemad olid: jäätmete ringlussevõtt, vanarehvid, ökoinnovatsioon, väliskulu arvutamine, maapõuepoliitika põhialused, ressursitasud, põlevkivi, metsade uuendamine, EL finantsvahendite kasutamine, hüvitised, kalapüügivõimalused aastal 2017, paisud, veeseadus, investeeringud, merestrateegia meetmekava, kliimapoliitika, kiirgusohutus, välisõhuteemad sh lõhna- ja mürahäiringud.

Partnerpäeval osales ligikaudu 100 huvilist.

 

Partnerpäev 24. oktoobril 2016

 

Eesti eesistumise teemalisel partnerpäeval tutvustasime erinevate valdkondade prioriteete, Eestis ja välismaal toimuvaid üritusi ning rääkisime, kuidas partnerid saavad eesistumises kaasa lüüa. 

 

Partnerpäev 17. märtsil 2016

 

Aruteluteemad olid: metsaseaduse ja looduskaitseseaduse kaasajastamine, kalapüügieeskiri, lõheliste rände võimaldamine; maapõue strateegia eelnõu, uus maapõueseadus, põlevkivi kasutamise riiklik arengukava, ressursitõhususe meede, keskkonnamõju hindamise direktiivi ülevõtmine; kliimastrateegia aastani 2050, atmosfääriõhu kaitse seadus, rohetehnoloogiate arendamine, eesistumiseks ettevalmistamine; ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni seaduse uuendamine, Purtse jõe korrastamine, jäätmeseaduse muutmine, pakendiseaduse muudatused, merekeskkonna kaitset puudutavate õigusaktide korrastamine; välisvahendid ja keskkonnaõiguse kodifitseerimine.

Partnerpäeval osales ligikaudu 70 huvilist.

 

 

Viimati uuendatud: 31. mai 2019

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.