Ohutusnormide kehtestamine kaitseks kiirituse eest

 

Võtame Eesti õigusesse üle Euroopa Liidu direktiivi, mille eesmärk on kaitsta inimesi liigse kiirituse eest. Selleks on kavas täpsustada ohutusnorme, mis puudutavad nii tavaelanikke kui ka töö käigus kiiritust saavaid isikuid, näiteks meditsiinitöötajaid.

 

Uuena kehtestatakse Eestis siseruumide (k.a töökohtade) õhu radoonisisalduse ja ehitusmaterjalidest pärineva siseruumide gammakiirguse viitetasemed, samuti tuleb määrata radooniohtlikud alad, kus tööandjatel lasub kohustus radoonisisaldust mõõta ja vajadusel ka meetmeid võtta.

Täpsemalt käsitletakse ka looduslike kiirgusallikatega seotud inimtegevust (nt põhjavee puhastamine, fosforväetiste toomine jms), loetledes toimingud, mille korral tuleb töötajate ja elanike kaitseks samuti rakendada meetmeid.

Meditsiinivaldkonnas täpsustatakse meditsiiniradioloogia protseduuridega seonduvaid kiirgusohutusnõudeid, meditsiinifüüsika eksperdi kohustusi ning uue teemana selgitatakse ka meditsiinikiiritusseadmete kasutamist muul kui meditsiinikiirituse rakendamise eesmärgil.
 

 

Kaasatavad huvirühmad:

- Tööandjate Keskliit
- Eesti Linnade Liit
- Eesti Maaomavalitsuste Liit
- Tervise Arengu Instituut
- Eesti Radioloogia Ühing
- Eesti Biomeditsiinitehnika ja Meditsiinifüüsika Ühing   
- Eesti Haigekassa
- Eesti Ehitusettevõtjate Liit
- Eesti Arhitektide Liit
- Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon
- Eesti Keskkonnaühenduste Koda
- SA Keskkonnaõiguse Keskus

Lisainfo: Marily Jaska, kliima- ja kiirgusosakonna nõunik, marily.jaska@envir.ee

Kaasamise kronoloogia

Ajakava

 


Orienteeruv aeg Tegevus
2014 Direktiivist tulenevate nõuete analüüs kehtiva õigusloomega sh muutmist vajavatest teemadest ülevaate koostamine 
2015-2016 Direktiivist tulenevate teemade ja vastutusvaldkondade jagamine valitsusasutuste vahel; muutmisettepanekute vormistamine ja mõjude hindamine riiklikul ning regionaalselt tasemel
2017
jaanuar-juuli Kiirgusseaduse eelnõu ja rakendusaktide koostamine; vastava valdkonna esindajatega kohtumised ja arutelud
juuli Direktiivi ülevõtmiseks vajalike õigusaktide kavandite edastamine Euroopa Komisjonile 
september Direktiivi ülevõtmiseks vajalike õigusaktide kavandite edastamine ettepanekute tegemiseks huvirühmadele; kohtumised huvirühmadega
oktoober Kiirgusseaduse eelnõu ning rakendusaktide esitamine kooskõlastamiseks eelnõude infosüsteemi (EIS)

 

 

Viimati uuendatud: 22. märts 2018

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.