Jäätmete sortimine

Igal aastal tekib Eesti kodumajapidamistes jäätmeid ligikaudu 400 000 tonni ehk 300 kilogrammi inimese kohta. Tulenevalt jäätmeseadusest on Eestis jäätmete liigiti kogumine kohustuslik - tähtis on seda teha nii kodus, tööl kui ka haridusasutustes.

Eesti on võtnud eesmärgiks, et alates 2020. aastast tuleb ringlusse võtta vähemalt 50 protsenti kodumajapidamistest pärinevatest paberi-, metalli-, plasti- ja klaasijäätmetest, muudest liigiti kogutud kodumajapidamisest ja muudest allikatest pärinevatest jäätmetest. Näiteks paberi, papi, metalli, plastiku ja klaasi tootmiseks kulutatakse suurtes kogustes energiat, vett ja muid ressursse ning materjali ringlussevõtt aitab neid ressursse kokku hoida.

Jäätmehoolduse korraldamine on kohalike omavalitsuste ülesanne, hõlmates olmejäätmete, ohtlike jäätmete, ehitus- ja lammutusjäätmete, tervishoiu- ja veterinaarteenuse jäätmete ning muude oluliste jäätmete käitlemist. Kohalikud elanikud peavad omakorda juhinduma omavalitsuse koostatud jäätmehoolduseeskirjast, kus on kirjas, kuhu saab omavalitsuse territooriumil eri liiki jäätmeid ära anda.

Sihttaseme saavutamise ettepanekud


Toimunud kohtumised:

29. mai 2019 Olmejäätmete ringlussevõtu tõhustamise ettepanekute esmane tutvustus
7. juuni 2019 Jäätmekäitlejate ning jäätmetekitajate kohtumised
10. juuni 2019 Tööstuse ja tootjate ning kaubandusettevõtete kohtumised

Kohtumiste materjalid: (olid kõigil kohtumistel samad)

Eunomia: Circular Economy Challenges for Estonia

Olmejäätmete ringlussevõtu tõhustamise ettepanekud

KeM ettepanekud sihttasemete osas

28.06 2019 Sihttaseme ja jäätmepaketi arutelu huvirühmadega

Materjalid:

Olmejäätmete ringlussevõtu sihttaseme saavutamisest

Olmejäätmete liigiti kogumise ja ringlussevõtu väljapakutud meetmetele laekunud ettepanekud ja seisukohad

Järgmine samm: mõjude hindamine

Lisainfo: Made Saadve, keskkonnakorralduse osakonna nõunik, made.saadve@envir.ee 

Jäätmehooldus omavalitsustes ehk mida peab KOV tagama:

  • elanikud, suvilaomanikud ja väike-ettevõtted oleksid liidetud korraldatud jäätmeveoga, mis annab neile kindluse, et nende olmejäätmeid käideldakse parima hinnaga ning võimalikult keskkonnasõbralikult;
  • omavalitsuse territooriumil on loodud võimalused jäätmeid liigiti koguda ja ära anda;
  • omavalitsuse territooriumil on piisavalt avalikke jäätmekogumiskohti (nt pakendite äraandmiseks, paberi ja papi kogumiseks, aga ka ohtlike jäätmete tarvis jne);
  • elanikud oleksid omavalitsuse territooriumil kehtivatest jäätmealastest võimalustest ja nõuetest informeeritud.

Olmejäätmeid tuleb sortida juba nende tekkekohas. Sellega tagame jäätmete kõrgema kvaliteedi ja parema ringlussevõtu võimaluse.

Kohaliku omavalitsuse üksusele antakse riigieelarvest toetust jäätmehoolduskulude osaliseks katmiseks, et arendada jäätmete liigiti kogumist. Lähemalt »

Sortimise ABC ehk mida ja kuidas sortida

Pakendijäätmed

Pakendid kogu eraldi ja vii selleks ette nähtud pakendi konteinerisse. Üleriigilist pakendite kogumise võrgustikku korraldavad MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon, MTÜ Eesti Pakendiringlus ja OÜ Tootjavastutusorganisatsioon. Reeglina on kogumispunktis eraldi konteiner paberile ja papile ning segapakendile, mõnes kohas ka eraldi klaaspakendile. Kui viimast ei saa eraldi ära anda, siis võib klaaspakendi panna segapakendikonteinerisse.
Pakendijäätmed on näiteks tühjad piima-, jogurti- ja mahlapakid, konservkarbid, kaaned ja korgid, kilekotid (sh leiva- ja saiakotid), šampoonipudelid, hambapastatuubid, õli-, ketšupi- ja majoneesipudelid, pandimärgita pudelid, hommikusöögi- ja pudrukarbid, pappkastid, tühjad kodukeemia pudelid ja värvipurgid.
Plastpudelitest tehakse uusi plastpudeleid, põrandalaudu, aiamööblit, aiaposte, fliise ja ka näiteks jalgpallisärke.

Vanapaber

Paber ja papp kogu eraldi ning vii selleks ette nähtud konteinerisse.
Vanapaber on näiteks ajalehed, ajakirjad, reklaamtrükised, joonistuspaber, raamatud, puhas paber ja papp jms.
Vanapaberist saab teha uut paberit ja pappi, munakarpe, vihikuid, ajalehti, WC-paberit, pakkepaberit jms.

Biolagunevad jäätmed

Biolagunevad jäätmed komposti või telli biolagunevatele jäätmetele mõeldud konteiner.
Biolagunevad jäätmed on näiteks puu- ja köögiviljad ning nende koored, pagaritooted (leib, sai), kohvi- ja teepaks koos filtriga, määrdunud papp ja paber, majapidamispaber, salvrätid ning aia- ja pargijäätmed, nagu lehed, väiksemad taimed jms.
Biolagunevatest jäätmetest saab head komposti taimedele.

Segaolmejäätmed (ehk olmeprügi)

Segaolmejäätmed kogu eraldi ning vii selleks ette nähtud konteinerisse.
Segaolmejäätmed on näiteks määrdunud ja katkised riided, jalanõud, pehmed laste mänguasjad, toidujäätmetena tekkivad suured kondid, toidulisandid ja vitamiinid, kosmeetika, mähkmed, kassiliiv, CD-plaadid, tühjad/katkised pastapliiatsid, hõõgniidiga lambipirnid, jahtunud tuhk jms.

Klaas ning pandimärgiga pudelid ja purgid

Klaas kogu eraldi ja vii selleks ette nähtud konteinerisse. Pandimärgiga pudelid/purgid vii tagastuspunkti.
Klaaspudelitest tehakse uusi pudeleid ja purke, vaase, vaagnaid, kause ja muid klaasist tooteid. Plekkpurkidest tehakse uusi purke, autoosi, ehitusdetaile, kruve ja mutreid, torusid, konteinereid, aedu ja tööriistu.

 

 

 

 

Viimati uuendatud: 16. juuli 2019

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.