Vanarehvide probleemi lahendamise ettepanekud

 

Rehvidele kehtib laiendatud tootjavastutuse põhimõte, mille kohaselt rehvide valmistajal või maaletoojal, kokkuvõtvalt tootjal on kohustus tagada nende turule toodud rehvidest tekkinud jäätmete kokku korjamine ja nõuetekohane käitlemine. Vanarehvide probleem on tekkinud mitmete kokkulangevuste tõttu. Vanarehvide probleemi lahendamiseks töötas Keskkonnaministeerium välja ettepanekud jäätmeseaduse muutmiseks, et suureneks kontroll turule lastud rehvikoguste üle ning  paraneks järelevalvevõimekus.

 

Muudatuste peamised eesmärgid
 

 1. Tootjad esitavad Probleemtooteregistrisse (PROTO) korrapäraselt õigeid andmeid rehvide turule toomise kohta.

  Rehvi tootjatele, kes lasevad turule üle 50 tonni rehve aastas, sätestatakse audiitorkontrolli nõue. Audiitori ülesanne on tuvastada ostu-müügi dokumentide alusel turule lastud rehvide tegelik kogus. Audiitorkontroll tagab PROTOle ja tootjavastutusorganisatsioonile (TVO) esitatavate andmete õigsuse. Järelevalveasutus kontrolliks TVOga ühinenud tootjat üksnes siis, kui auditist ilmneb, et tootja esitatud andmetes esineb puudusi.
 1. Turustajad müüvad vaid rehve, mille tootjad on esitanud PROTOsse andmeid ja mille eest on tasutud taaskasutustasu või on turustaja asunud ise tootja kohustusi täitma.

  Turustaja peab rehvidega seotud ostu-müügidokumentidel fikseerima rehvi tootja nime ja PROTO registreeringu numbri, et tagada vaid taaskasutustasuga kaetud rehvide müük. Kui turustaja müüb rehve, mille tootjal ei ole PROTO registreeringu numbrit, on turustaja kohustatud ise ennast registreerima PROTOs ning täitma jäätmeseadusega tootjale seatud nõudeid.
   
 2. Järelevalve tootjate ja TVOde üle on tõhus.

  Järelevalve tõhustamiseks on vaja laiendada järelevalve õigust omavate isikute ringi. PROTO volitatud töötleja õigused antakse Keskkonnaagentuurilt üle Keskkonnaametile. Sellisel juhul saab Keskkonnaamet analoogselt Keskkonnainspektsioonile ka ise teha teatud järelevalvetoiminguid, määrata sunniraha ning teha ettekirjutusi, näiteks juhul, kui tootja on jätnud andmed PROTOsse esitamata.

Lisainfo: Kerli Rebane, Keskkonnaministeeriumi jäätmeosakonna peaspetsialist, kerli.rebane@envir.ee, 6262 859.

Kaasamise kronoloogia

Ajakava

 

Ligikaudne aeg Tegevus
mai-juuni 2016 Jäätmeseaduse muutmise seaduseelnõu väljatöötamiskavatsuse ettevalmistamine
juuni 2016 Väljatöötamiskavatsuse saatmine ministeeriumitele kooskõlastamiseks ja huvigruppidele arvamuse avaldamiseks
juuli 2016 Ettepanekute läbitöötamine
juuli 2016 Vajadusel moodustatakse töögrupp huvirühmade esindajatest ning kutsutakse kokku töögrupi kohtumine esitatud ettepanekute aruteluks
juuli-aprill 2017 Eelnõu ja seletuskirja koostamine
mai 2017 Eelnõu ja seletuskirja kooskõlastamiseks esitamine
jaanuar 2018 Seaduse muudatuse jõustumine

 

 

Viimati uuendatud: 9. märts 2017

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.