Ressursitõhususe infoüritused

Keskkonnaministeerium rakendab meedet „Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus“ Euroopa Liidu eelarveperioodi 2014 - 2020 struktuuritoetuste vahenditest kogumahuga 220,7 miljonit eurot, millest 110,35 miljonit eurot on Euroopa Liidu vahendid. Meetme alla kuulub neli tegevust: teadlikkuse tõstmine, spetsilistide koolitamine, auditite ehk ressursikasutuse analüüside tegemine ja investeerimine. Nende tegevuste sihtgrupiks on kõik ettevõtted fookusega väikeste ja keskmise suurusega ettevõtetele ning töötlevale tööstusele.

 

Aprillis-mais toimus infoseminaride seeria "Fookuses on tootmisefektiivsus".
 

Seminaride eesmärk oli vastata küsimustele, kuidas süsteemselt läheneda oma tootmisprotsessile, seda optimeerida ning efektiivistada ja kuidas sellele kõigele KIK-st toetust küsida.

Infoseminarid toimusid üle Eesti:

  • 16. aprillil Kuressaares;
  • 17. aprillil Pärnus;
  • 19. aprillil Tartus;
  • 20. aprillil Rakveres;
  • 2. mail Tallinnas.

Esinejad ja ettekanded varieerusid piirkonniti.

Tallinnas toimunud seminari kanti üle Keskkonnaministeeriumi Facebooki lehel, kus see on ka järelevaadatav videote all (kahes osas).

 

Ettekanded:

 

25. jaanuar toimus ressursitõhususe meetme infopäev audiitoritele ja konsultantidele.

Infopäeva eesmärk oli anda ülevaade meetme hetkeseisust ning tulevikuplaanidest, jagada kogemusi, arutleda murekohtade üle ning leida ühine arusaam.

Ettekanded:

 

Oktoobris toimus koolitus-seminaride seeria „Energia- ja ressursitõhusus tootmises“, mille korraldas Keskkonnaministeeriumi tellimusel Hoiame Kokku Grupp.

Paaritunnisel koolitusel räägiti „Ettevõtete ressursitõhususe“ meetmest, toetuse taotlemise protsessist ning toodi praktilisi näiteid, mida ettevõtted oma tootmises ressursside efektiivsema kasutamise nimel teha saavad.

Huvi seminaride vastu oli suur – osales üle saja tootmis-, tehnika-, haldus- ja tegevjuhi erinevatest ettevõtetest.

Koolitused toimusid üle Eesti:
  • 16. oktoobril Pärnus;
  • 17. oktoobril Kohtla-Järvel;
  • 18. oktoobril Tartus;
  • 20. oktoobril Tallinnas.
Ajakava ning programm, sealhulgas kogemuslood varieerusid piirkonniti.

Ettekanded:

 

9. juunil 2017 toimus Keskkonnaministeeriumis töötuba „Resource Wisdom“.

Töötoas osalesid KOV esindajad Tallinnast ning Rae, Saue ja Harku vallast. Lisaks olid esindatud Tallinna Tehnikaülikool ja Tallinna Ülikool, ettevõtted ja teemast huvitatud aktiivsed kodanikud, sealhulgas ka kaks ressursikasutus-analüüsi koolituse läbinud eksperti. Töötoa eesmärk oli erinevate osapoolte teadlikkuse ja koostöö suurendamine ressursitõhusate ja jätkusuutlike mudelite rakendamisel linna keskkonnas.

Töötoa viisid läbi Soome eksperdid Otso Tolonen ja Satu Freyberg ettevõttest Induco, tuues aluseks pilootlinnas Jyväskylas rakendatud Resource Wisdom mudeli. Mudel on töös juba järgmises seitsmes Soome linnas.

Jyväskyla ja seal rakendatud jätkusuutliku, ringmajanduse põhimõtteid järgiva mudeli kohta saab lugeda siit.

Päevakava ja ettekanded

 

 

 

30. jaanuaril 2017 avati Tallinnas ressursitõhusate investeeringute toetamise voor.

Toetusvooru eesmärk on pakkuda vahendeid ressursitõhusate investeeringute tegemiseks. Üritusel tutvustati ressursitõhusaid lahendusi, mida kasutatakse Eesti ettevõtetes.

 

Päevakava ja ettekanded

 

2016. aasta 1. novembril toimus Tallinnas infoseminar Tootmisjääkide kasutamine ettevõttes.

Infoseminari eesmärk on pakkuda ettevõtetele ideesid, kuidas jäätmeid ja tootmisjääke kasutada oma tootmise ressursitõhusaks muutmisel.

Päevakava ja ettekanded

 

2016. aasta 12. oktoobril toimus Tallinnas infoseminar Energiasäästu lahendused ettevõtluses.

Infoseminari eesmärk oli tutvustada ettevõtetele erinevaid viise, kuidas oma tegevuses energiat säästa.

 

 

Päevakava ja ettekanded

 

2016. aasta septembrikuus toimus Tallinnas infoseminar Seire, mõõtmised ja efektiivne tootmine.

Infoseminari eesmärk oli anda ettevõtetele ülevaade erinevatest kõrgtehnoloogilistest mõõtmis- ja seiramislahendustest ning anda ideid nende kasutamisest efektiivses tootmises.

Päevakava ja ettekanded

 

2016. aasta mai- ja juunikuus toimusid Tallinnas, Tartus, Jõhvis ja Pärnus infoseminarid teemal Ressursitõhusus ettevõtetele - miks seda vaja on?.

Infoseminaride eesmärk oli anda ettevõtetele ülevaade Keskkonnaministeeriumi meetmest Ettevõtete energia- ja ressursitõhusus ning rääkida ressursitõhususest ettevõtetes üldiselt.

 

Viimati uuendatud: 4. mai 2018

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.