Esmatähtsuseta saasteained

Välisõhu esmatähtsuseta saasteainete piirnormide uue kontseptsiooni välja töötamine


Kehtivas õigussüsteemis on välisõhu saasteainete piirnormid reguleeritud kahe süsteemiga - EL nn 13 esmatähtsa aine piirnormiga ning riigisiseste nn mitte esmatähtsate ainete piirnormidega 78 saasteainele ja nende rühmale. Viimaste osas on ettevõtted avaldanud arvamust nende otstarbekuse ning määramise teaduslike aluste kohta. Seoses sellega tuleb piirnormide loetelu, numbrilised väärtused ja kaasaegsete meetoditega määratud ohtlikkused üle vaadata. Lisaks vaadatakse üle olulisus saasteainete üldhulgas ja erinevates piirkondades vastavalt tööstuse eripärale ning seosed keskkonnalubade, aruandlussüsteemi ja saastetasude süsteemiga.

Töö käigus analüüsitakse 78 saasteaine ja nende rühma keskkonnaohtlikkuse ja terviseohtlikkuse andmeid, hinnatakse reaalsete saasteainete heitkoguseid ja nendest tingitud reaalset ohtu, töötatakse läbi erinevate riikide ja WHO andmed ning esitatakse ettepanekud uue piirnormide süsteemi loomiseks ja piirnormide uute asjakohaste väärtuste kohta Eesti tingimustes olulistele saasteainetele.

 

Töö põhietapid on:

  • viimaste aastate välisõhu saasteainete analüüs koguseliselt ja ohtlikkuselt – välisõhu saasteainete aruannete läbi töötamine, oluliste saateainete ohtlikkuse hindamine;
  • keskkonnalubade aluseks olevate,lubatud heitkoguste projektides esitatud ohtlike saasteainete andmete analüüs;
  • kehtivate piirnormide ja oluliste saasteainete võrdlus;
  • õhukvaliteedi piirnormide vajadusega saasteainete määramine – kehtivas piirnormide, loetelus puuduolevate, kuid keskkonnalubades ja välisõhu saastearuannetes esitatud oluliste saasteainete lisamine, vajadusel saasteainete jaotamine rühmadesse tulenevalt nende keemilistest ja toksilistest omadustest, seosed REACH ja CLP määruste, tööstusheite seaduse ja rahvuvaheliste konventsioonidega;
  • saasteainete ja nende rühmade koosmõju ohtlikkuse hindamine – erinevate toksikoloogiliste andmebaaside (ECHA, WHO, ILO) ja ELi riikide kogemused;
  • uude õhukvaliteedi piirnormide loetellu kuuluvate saasteainete piirnormide ettepanekute esitamine koos teaduslike põhjendustega.

Töö tulemusena on välja töötatud uus välisõhu saasteainete piirnormide kontseptsioon, mille alusel saab kehtestada uued välisõhu saasteainete piirnormid.

 

Kaasatavad huvirühmad
1. Eesti Linnade Liit; info@ell.ee;
2. Eesti Maaomavalitsuste Liit; info@emovl.ee;
3. Eesti Kaubandus-Tööstuskoda; koda@koda.ee;
4. Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon; evea@evea.ee;
5. Eesti Suurettevõtjate Assotsiatsioon; esea@esea.ee;
6. Eesti Toiduainetööstuse Liit; info@toiduliit.ee;
7. Eesti Keemiatööstuse Liit; info@keemia.ee;
8. Eesti Õliühing; toomas@oilunion.ee;
9. Eesti Vee-ettevõtete Liit; evel@evel.ee;
10. Keskkonnainvesteeringute Keskus; info@kik.ee;
11. Keskkonnaamet; info@keskkonnaamet.ee;
12. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium; info@mkm.ee
13. Sotsiaalministeerium; info@sm.ee
14. Eesti Põllumeeste Keskliit; info@eptk.ee
15. Maaeluministeerium; info@agri.ee
16. Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsioon; ekja@ekja.ee
17. AS Kunda Nordic Tsement; knc@knc.ee

Kaasamise etapid

Planeerime kaasamist huvirühmadele järgmistes etappides:

1. tutvustatakse viimaste aastate välisõhu saasteainete analüüsi, kus on hinnatud nii koguseliselt kui ohtlikkuselt reaalseid heiteid, nende andmete võrdlemine keskkonnalubades esitatud saasteainete ja nende kogustega ning  kehtivate piirnormide ja oluliste saasteainete võrdlust ja õhukvaliteedi piirnormide vajadusega saasteainete määramist;

2. tutvustatakse saasteainete grupeeringuid ja nende toksikoloogilist profiili, mille alusel esitatakse ettepanekud uute piirnormide kehtestamiseks ja hinnangut nende võimaliku mõju ulatuse kohta;

3. eelnõu arutelu, ettepanekute kogumine ja eelnõu kooskõlastamiseks esitamine.

 

Reet Pruul

Keskkonnaministeeriumi välisõhu ja  kiirgusosakonna peaspetsialist

 Telefon: 626 0731
reet.pruul@envir.ee

 

 

 

 

 

 

Viimati uuendatud: 7. märts 2019

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.