ESD ja ESR

Jagatud kohustuse otsuse (Effort Sharing Decision) alusel on riigil kohustuslikud iga-aastased kasvuhoonegaaside heite piiramise eesmärgid aastateks 2013-2020 transpordi, põllumajanduse, jäätmekäitluse, tööstuslike protsesside ja väikesemahulise energiatootmise sektorites.

EL liikmesriigid lõid 2009. aastal raamistiku kasvuhoonegaaside (KHG) heite vähendamiseks aastatel 2013-2020 transpordi, põllumajanduse, jäätmekäitluse, tööstuslike protsesside (sh fluoritud kasvuhoonegaaside tekitamine) ja väikesemahulise energiatootmise (alla 20 MW nimisoojusvõimsusega seadmetes) sektorites. Koos ELi kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemise süsteemiga (EL-i HKS) aitab see saavutada Euroopa Liidu kliimapoliitika üldeesmärgi – vähendada KHG heidet 2020. aastaks 20 protsenti (võrreldes 1990. aastaga).

Jagatud kohustuse otsusega jagati KHG heite vähendamise kohustus solidaarselt ELi liikmesriikide vahel, kehtestades riikidele aastateks 2013-2020 kohustuslikud sihttasemed. Kõrgema arengutasemega riigid peavad KHG heidet kõige enam vähendama (kuni 20 protsenti võrreldes 2005. aastaga). Samas EL keskmisest madalama SKP-ga riikidel on kohustus heitkoguste kasvu piirata (nt Eestil lubatud kuni 11 protsendiline kasv võrreldes 2005. aastaga) – tulevaste koguste vähendamiseks peab alustuseks arengus järgi jõudma.

Jagatud kohustuse otsuse raames saab iga liikmesriik ise valida parimad meetmed ja praktikad KHG heite vähendamiseks. Vajadusel saavad liikmesriigid kasutada nn paindlikkusi, millest olulisim on kauplemine otsuse alusel loodud heitkoguste ühikutega (AEA – Annual Emission Allocation). Otsus kehtestab õigused ja kohustused riikidele, mitte isikutele, ega ole seega Eesti õigusesse eraldi üle võetud.

ESD reguleerib:

  • Transport
  • Põllumajandus
  • Jäätmed
  • Väikesemahuline energiatootmine
  • Kokku 55 protsenti EL-i ja 30 protsenti Eesti KHG koguheitest

 

 

Aastateks 2021–2030 on läbirääkimisel uus liikmesriikide vaheline kokkulepe, ESR. Sellega pikendatakse ESD süsteemi 2030 aastani, täiendades seda, eesmärgiga Pariisi kliimaleppega võetud kohustusi täita.

ESD: Effort Sharing Decision ESR: Effort Sharing Regulation
2013-2020 2021-2030
EL kokku -10% KHG vrd 2005. a
Riigiti -20% kuni +20% KHG
Eesti kuni +11%
EL kokku -30% KHG vrd 2005. a
Riigiti -40% kuni 0%
Eesti vähemalt -13%

 

Viimati uuendatud: 22. märts 2018

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.