EL ökomärgise taotlemise kord

Ökomärgise taotlemise etapid

 

Enne märgise taotlemist...

 • Esmalt peab ettevõte otsustama, mis on märgise taotlemise motiiv ja sellest saadav kasu.
 • Seejärel tuleb hinnata, kas ettevõttel on õigust märgist taotleda. Ökomärgist võivad taotleda kõik tööstus- ja teenindusettevõtted, st tootjad, importijad, teenuste osutajad, hulgi- ja jaemüüjad, kelle toodetele/teenustele on välja töötatud EÜ ökomärgise andmise kriteeriumid.

 

Taotluse koostamine:

 • Kui ettevõte võib märgist taotleda, tuleks ettevõttel võtta ühendust pädeva asutusega, kes annab teavet märgise taotlemise protseduuri ning selle kohta, mis dokumendid tuleb märgise taotlemiseks esitada jms. Eesti pädev asutus on Keskkonnaagentuur.
 • Ettevõte peab hindama ja tõendama oma toote vastavust ökomärgise andmise kriteeriumidele, mis on kõige olulisem ja aeganõudvam osa. Selleks tuleb teha kriteeriumides nimetatud katsed, esitada nõutud deklaratsioonid vms.
 • Pärast kriteeriumidele vastavuse hindamist tuleb täita ökomärgise taotlusvorm. EÜ ökomärgise taotlusvormidega (tooterühmade kaupa) saab tutvuda siin.
 • Täidetud taotlusvormile tuleb lisada ökomärgise andmise kriteeriumides ja taotlusvormis nimetatud tõendusmaterjalid – katsete tulemused, toote tehnilised dokumendid (nt ohutuskaardid), taotleja enesedeklaratsioonid, fotod vms.

 

Taotluse esitamine:

 • Täidetud taotlusvorm koos tõendusmaterjalidega tuleb esitada kahes eksemplaris ja allkirjastatult pädevale asutusele.
 • Taotlusele tuleb lisada ka märgise taotlemise riigilõivu tasumise kinnitus. Riigilõivu suurus ja ja selle soodustused on esitatud siin
 • Taotlus esitatakse selle riigi pädevale asutusele, kus toodet peamiselt toodetakse. Kui tootmine või turustamine toimub mitmes liikmesriigis või osaliselt väljaspool Euroopa Liitu, siis esitatakse taotlus vabalt valitud liikmesriigi pädevale asutusele – üldjuhul selles riigis, kus toodet peamiselt toodetakse või turustatakse. Eesti pädev asutus on Keskkonnaagentuur.

 

Taotluse hindamine ja ökomärgise saamine:

 • Pädev asutus hindab esitatud taotlust ning teeb otsuse tootele ökomärgise andmise kohta.
 • Kui taotluses esineb puudusi, tuleb taotlejal need kõrvaldada – nt esitada puuduolevad dokumendid vms.
 • Kui taotlus ning lisamaterjalid vastavad nõuetele, võib pädev asutus soovi korral korraldada külastuse ökomärgist taotlevasse ettevõttesse, et kontrollida taotluses esitatud andmete õigsust. Sellest tuleb ettevõtet eelnevalt teavitada.
 • Ökomärgise taotluses esitatud andmed on konfidentsiaalsed.
 • Taotleja saab ökomärgise kasutamise õiguse pärast kõikidele ökomärgise andmise kriteeriumide vastavuse tõendamist ja ökomärgise kasutamise sõlmimist.
 • Ökomärgise kasutamise eest tuleb tasuda riigilõivu.


Koostatud on juhend, kus on antud ökomärgise taotlemiseks detailsed juhised.
Tutvu ka EÜ ökomärgise kasutamise tingimuste ja korraga.

 

 

Viimati uuendatud: 22. märts 2018

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.