EL ökomärgise taotlemise ja kasutamise kulud

Ettevõttele kaasnevad EL ökomärgise taotlemise ja kasutamisega järgmised kulud.

Märgise taotluse läbivaatamise ja kasutamise eest tuleb tasuda riigilõivu.

Märgise taotluse läbivaatamise eest tuleb tasuda riigilõivu 319,55 eurot.
Taotluse menetlemise tasu vähendatakse 30 % taotlejatel, kes on registreeritud ELi keskkonnajuhtimis- ja -auditeerimissüsteemis (EMAS), ja 15 % taotlejatel, kes on sertifitseeritud ISO standardi 14001 alusel. Vähendamisi ei kumuleerita. Kui taotleja osaleb mõlemas süsteemis, kohaldatakse ainult suuremat vähendamist.

    
Märgise kasutamise aastamaksu suurus
Taotleja, kelle tootele on antud ökomärgis, peab tasuma märgise kasutamise aastamaksu.

Aastamaksu tuleb tasuda 0,15% märgise saanud toote/toodete müügikäibest. Aastamaksu ülemmäär on 25 000 eurot tooterühma ja taotleja kohta.


Aastamaksu osas on võimalik saada soodustusi
Mikro- ,väike- ja keskmise suurusega ettevõtetel ning arenguriikidest pärit taotlejate puhul vähendatakse aastamaksu 25% võrra.
Pädeval asutusel on õigus vähendada esimesel kolmel ökomärgise taotlejal aastamaksu määra kuni 25%.
 

Lisaks märgise taotlemise ja kasutamise lõivudele, tuleb ettevõttel arvestada ka järgmiste kuludega:
  • Tööajakulu - see kulu (ökomärgise taotlemise protsessis) sõltub ettevõtte ja toote omapärast, andmete olemasolust ja kättesaadavusest, kaasatud inimeste arvust (sh ettevõtte töötajate kui ka väliste ekspertide omast), lisatestide tegemise vajadusest jne.
  • Katsetamis- ja kontrollimiskulud - Taotlejad peavad tasuma ka oma toote ökomärgise andmise kriteeriumidele vastavuse kontrollimise ja katsetamise kulud.
  • Seadmete ja tootmise ümberseadistamise kulud, lisainvesteeringud, toote koostisega seotud lisakulud jms. Kui märgise taotlemisel selgub, et ettevõte peab märgise saamiseks muutma toote koostist vms, siis taotleja peab ka need kulud ise katma.


 

Märgise kasutamistingimuste rikkumine
EL ökomärgise kasutamise tingimuste rikkumise eest karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.
Juriidilist isikut karistatakse rahatrahviga kuni 3200 eurot.


Tutvu ka märgise kasutamistingimustega.

 

 

Viimati uuendatud: 22. märts 2018

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.