Veemajanduskomisjon

Vee kasutamise ja kaitse korraldamiseks ning integreerimiseks muude valdkondadega on keskkonnaminister moodustanud veemajanduskomisjoni.

Veemajanduskomisjoni põhiülesanded:

 1. vee kasutamise ja kaitse korraldamisega seotud ametiasutuste vee kasutamise ja kaitse korraldamise alane nõustamine valdkondade vahelise integratsiooni parandamiseks;
 2. veeseaduse § 48 lõike 5 punktis 1 nimetatud veemajanduskava koostamise ajagraafiku ja tööplaani, mis sisaldab avalikkuse kaasamise meetmeid, kohta arvamuse avaldamine;
 3. veeseaduse § 44 lõikes 1 nimetatud vesikonna tunnuste ja vesikonda mõjutava inimtegevuse ülevaate ning veekasutuse majandusanalüüsi kohta arvamuse avaldamine;
 4. veeseaduse § 48 lõike 5 punktis 2 nimetatud oluliste veemajandusprobleemide ülevaate kohta arvamuse avaldamine;
 5. veeseaduse § 43 lõikes 1 nimetatud veemajanduskava eelnõu kohta arvamuse avaldamine;
 6. veeseaduse § 46 lõikes 1 nimetatud meetmeprogrammi eelnõu kohta arvamuse avaldamine;
 7. veeseaduse § 112 lõikes 1 nimetatud üleujutusega seotud riskide maandamise kava eelnõu kohta arvamuse avaldamine;
 8. veeseaduse § 45 lõikes 1 nimetatud veemajanduskava täiendava kava eelnõu kohta arvamuse avaldamine;
 9. veeseaduse § 52 lõike 1 kohaselt meetmeprogrammi rakendamise korraldamine;
 10. veeseaduse § 52 lõikes 3 nimetatud meetmeprogrammi rakendamise tegevuskava eelnõu kooskõlastamine;
 11. veeseaduse § 52 lõike 6 kohaselt meetmeprogrammi rakendamise ülevaate heakskiitmine;
 12. veemajanduskavade koostamisel ja rakendamisel ilmnenud probleemidele lahenduste väljapakkumine ja seisukohtade kujundamine;
 13. arvamuse avaldamine veevaldkonnaga seotud teadus- ja arendustegevuse suunamisel ja Keskkonnaministeeriumi nõustamine veevaldkonna terminoloogia ühtlustamisel ning uute terminite väljatöötamisel;
 14. veeseaduse § 53 lõikes 1 nimetatud vesikonna veeseireprogrammi kohta arvamuse avaldamine;
 15. veeseaduse § 61 lõikes 3 nimetatud pinnaveekogumite seisundiklasside ja territoriaalmere keemilise seisundi kohta arvamuse avaldamine;
 16. veeseaduse § 66 lõikes 7 nimetatud põhjaveekogumite seisundiklasside kohta arvamuse avaldamine;
 17. Ühinenud Rahvaste Hariduse-, Teaduse ja Kultuuri Organisatsiooni (UNESCO) rahvusvahelise hüdroloogiaprogrammi (IHP) Eesti rahvusliku komitee ülesannete täitmine, sealhulgas Eesti seisukohtade esindamine IHP teemadel ning vajadusel ka teistel veeteemadel; infovahetuse tagamine UNESCO IHP sekretariaadiga; koostöö edendamine teiste IHP rahvuslike komiteedega.

 

Viimati uuendatud: 17. märts 2021

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.