Veemajanduskavad 2009-2015

Ülevaade Ida-Eesti, Lääne-Eesti ning Koiva vesikonna veemajanduskava koostamiseks ning kinnitamiseks tehtud ettevalmistustöödest. Valminud veemajanduskavad koostati perioodiks 2009-2015 ning need ajakohastatati 22. detsembriks 2015.

 

Ülevaade tegevustest

2003-2004

Tehakse kindlaks ning avalikustatakse vesikonna veemajanduskava koostamise eest vastutavad pädevad asutused, tagatakse veemajanduskavade koostamise ja rakendamise korraldamine.

Keskkonnaministri käskkiri nr 269 "Veemajanduskavade koordineerijate määramine ja veemajanduse korraldamise komisjoni moodustamine"

Keskkonnaministri 10. juuni 2008 a. käskkiri nr 670 "Lääne-Eesti, Ida-Eesti ja Koiva vesikonna veemajanduskavade kinnitamise ja Euroopa Komisjonile aruande koostamise ettevalmistamise korraldamine, vesikonna ja alamvesikonna veemajanduskava sisu- ja vorminõuete kehtestamine

Veemajanduskavade koostamine (oktoober 2006)


2004-2005

Viiakse läbi tunnuste analüüs iga vesikonna kohta. Tunnuste analüüs sisaldab vesikonna kirjeldamist, veekeskkonnale avalduvate mõjude määratlemist ning veekasutuse majandusanalüüsi.
1. Pinna- ja põhjavee kirjeldamine

1.1 Veekogumite määramine vesikondade ja alamvesikondade pinnavee kirjeldamiseks
Keskkonnaministri käskkiri 1173 25.10.2006           
Käskkirja lisa 1
Käskkirja lisad 2, 3 ja 4
Veekogumid ja muud nimestikud (skeem)
Tabel - veekogumite arv kokku vesikondades

1.2 Pinnavee tüpoloogia pinnavee kirjeldamiseks
Pinnavee tüpoloogia
 
2. Pinna- ja põhjavee seisundit ohustavate survetegurite kirjeldamine
Pinnavee seisundit ohustavate survetegurite kirjeldamine veekogumite lõikes
 

2006-2007

Viiakse lõpule tunnuste analüüsi käigus määratletud tugevasti muudetud veekogude ja tehisveekogude lõplik määramine, võttes arvesse nende veekogudega seotud sotsiaalmajanduslikke mõjusid.
Tugevasti muudetud veekogumite ja tehisveekogumite keskkonnaeesmärkide saavutamine
Tugevasti muudetud veekogumite ja tehisveekogumite hindamine ja lõplik kindlaksmääramine
Kehtestatakse vee seisundi hindamise alused (vee seisundi klassifikatsioon vastavalt veekogude tüüpidele) ja eesmärgid vee hea seisundi saavutamiseks, võttes arvesse üle-euroopalise veekogude seisundi võrdlemise tulemusi.

2007-2008

Otsitakse ning hinnatakse veeseisundi parandamiseks vajalikke meetmeid. Alustatakse meetmeprogrammide koostamist ning meetmeprogrammide mõju hindamist.

2009

Vesikonna veemajanduskavade eelnõud esitatakse kooskõlastamiseks. Viiakse läbi kuus kuud kestev kavade avalikustamine ja avalikkusega konsulteerimine. Kinnitatakse veemajanduskavad ning meetmeprogrammid iga vesikonna kohta. Vabariigi Valitsusele kinnitamiseks esitatud vesikondade veemajanduskavad leiab siit.

 

 

 

Viimati uuendatud: 22. märts 2018

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.