Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse väljatöötamine

 

Elanikele kvaliteetse joogivee tagamine ja reovee ärajuhtimine on olulise tähtsusega tegevusvaldkond, millele peavad olema sätestatud ühtsed õiguslikud alused.

 
Uue ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse (edaspidi ÜVVKS) tervikteksti koostamise eesmärk on kõrvaldada seadusest ebamäärased definitsioonid ning sellest lähtuvalt ühtlustada kogu terviktekst.

Lisaks on eesmärk süstematiseerida suurte muudatuste tõttu väga mahukateks paragrahvideks muutunud tekst loogiliseks ja arusaadavaks ning täiendada regulatsiooni ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise ja ohtlike ainete ühiskanalisatsiooni juhtimisega seonduvalt.

Kui veeseadus reguleerib vee kui loodusvara kasutamist ja kaitset, siis ÜVVKS reguleerib peamiselt suhteid, mis tekivad kohaliku omavalitsuse, vee-ettevõtja ja kliendi vahel siis, kui vett ei käsitleta mitte loodusvarana, vaid kaubana.

ÜVVKS reguleerib kinnistute veega varustamise ning reovee ärajuhtimise ja puhastamise korraldamist ühisveevärgi ja ühiskanalisatsiooni kaudu ning sätestab riigi, kohaliku omavalitsuse, vee-ettevõtja ja vee-ettevõtja kliendi õigused ja kohustused.

Lisainfo: Raili Kärmas, Keskkonnaministeeriumi veeosakonna nõunik, raili.karmas@envir.ee, 626 2858.

Kaasamise kronoloogia

Ajakava

 


Orienteeruv aeg Tegevus
märts 2015 Kaasamisplaan ja ajakava saadetakse huvirühmadele
märts-aprill 2015 Moodustatakse töögrupp huvirühmade esindajatest
aprill 2015

Esimene töögrupi kohtumine, eesmärkide ja tegevuste tutvustamine

Koosoleku protokoll

mai 2015 Huvirühmade muudatusettepanekute kogumine
juuni – oktoober 2015

Töögruppide kohtumised, eelnõu koostamine

Töögrupi teise kohtumise protokoll 17.06.2015

Töögrupi kolmanda kohtumise protokoll 29.06.2015

Töögrupi neljanda kohtumise protokoll 06.07.2015

Töögrupi viienda kohtumise protokoll 13.07.2015

 

november 2015 - veebruar 2016

Eelnõu avalik arutelu

Töögrupi kuuenda kohtumise protokoll 08.12.2015

Töögrupi seitsmenda kohtumise protokoll 14.12.2015

Töögrupi kaheksanda kohtumise protokoll 18.01.2016

Töögrupi üheksanda kohtumise protokoll 25.01.2016

Töögrupi kümnenda kohtumise protokoll 01.02.2016

Töögrupi üheteistkümnenda kohtumise protokoll 08.02.2016

Töögrupi kaheteistkümnenda kohtumise protokoll 15.02.2016

märts – detsember 2016

Eelnõule mõjude hinnangu teostamine

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse eelnõu mõju hinnangu aruanne

Aruande lisa 1

Aruande lisa 2

Aruande lisa 2.1

Aruande lisa 2.2

Aruande lisa 2.3

veebruar - oktoober 2017

Huvigruppidega konsulteerimine

Töögrupi kolmeteistkümnenda kohtumise protokoll 13.03.2017

Töögrupi neljateistkümnenda kohtumise protokoll 18.04.2017

Töögrupi viieteistkümnenda kohtumise protokoll 30.05.2017

Töögrupi kuueteistkümnenda kohtumise protokoll 14.08.2017

november – detsember 2017 Eelnõu koostamine
jaanuar - aprill 2018 Eelnõu ja seletuskirja vormistamine
mai - juuni 2018

Huvigruppide kaasamine

Eelnõu ja seletuskiri kaasamisürituse versioon

september 2018 - mai 2019 Eelnõu kooskõlastamine huvigruppide ja ministeeriumitega 
juuni 2019 - august 2020 Huvigruppide ja ministeeriumite saadetud ettepanekute alusel läbirääkimised osapooltega ning eelnõu ja seletuskirja muutmine
veebruar 2021 Eelnõu ja seletuskirja vormistamine
märts - aprill 2021 Eelnõu teistkordne kooskõlastamine huvigruppide ja ministeeriumitega
juuni 2021 Eelnõu esitamine Vabariigi Valitsusele

 

 

Viimati uuendatud: 25. märts 2021

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.