Põllumajanduse veekaitse töörühm

 

 

Keskkonnaministri 29. aprilli 2015 a käskkirjaga nr 405 moodustati põllumajanduse veekaitse töörühm. Töörühm ühendab erinevate põllumajandustootjate, keskkonnakaitsega tegelevate organisatsioonide ja mittetulundusühenduste, kohalike omavalitsuste, põllumajandusnõustajate, ministeeriumide ja ametite ning inspektsioonide esindajaid.
Töörühma peamine ülesanne on analüüsida Eesti pinna- ja põhjavee seisundi ja põllumajandusest pärit haju- ja punktkoormuse vahelisi seoseid ja mõjusid, analüüsida ja hinnata veemajanduskava põllumajandusmeetmete ja NTA tegevuskava täitmise käiku ning vajadusel teha ettepanekuid tegevuskavade meetmete paremaks rakendamiseks.
Erinevalt varasemate nitraaditundliku ala töörühmade ülesannetest, mis olid seotud nitraaditundliku ala tegevustega, on põllumajanduse veekaitse töörühma fookuses kogu Eesti territoorium.

 

 

7. detsembril 2015. a toimus Jänedal põllumajanduse keskkonna töögrupi koosolek.

Peateemadena käsitleti:

- 2015 a põhjavee nitraatide sisalduse seire tulemusi. Sama seireprogrammi raames uuriti osades seirepunktides ka pestitsiidide sisaldusi.

- Nitraaditundliku ala laiendamisvajaduse uuringu tulemusi.

- Veeseaduse põllumajanduse valdkonda reguleeriva osaga kavandatud muudatusi.

 

 

 

19. novembril 2013. a toimus Jänedal nitraaditundliku ala töögrupi koosolek, mille peateemad olid seotud nitraaditundliku ala tegevuskava täitmise korraldamisega, uuringute tulemuste tutvustamise ning uue perioodi Eesti Maaelu Arengukava meetmete tutvustamisega.

 

 

 

3. detsembril 2012. a toimus Jänedal NTA töögrupi laiendatud koosolek, kus peateemadena käsitleti sõnnikumajanduse ja põllumajanduskoormusega seonduvaid teemasid. Lisaks töögrupi liikmetele võtsid koosolekust osa põllumajandusnõustajate, keskkonnavaldkonna mittetulundusühingute, põllumajandustootjate ja teadus- ning uurimisasutuste esindajad.

 


 

6. detsembril 2011. a toimus Laitses nitraaditundliku ala nõukogu laiendatud koosolek.

Koosolekul anti ülevaade NTA tegevuskava 2009-2011 rakendamisest ja esitati ettepanekuid tegevuskava 2012-2015 tegevusteks. Tutvustati põllumajandustootjate seas läbi viidud küsitluse tulemusi.

Esitati ettepanekud põllumajanduse hajukoormuse piiramise meetmete ja vee hea seisundi saavutamise võimaluste kohta. Toimus arutelu nitraaditundliku alaga seotud edasiste tegevuste üle.

 

 

26. oktoobril 2011. a toimus Sakus väetiste kasutamise alane ümarlaud.

Osalesid Keskkonnaministeeriumi, Põllumajandusministeeriumi, Keskkonnaameti, Keskkonnainspektsiooni, põllumajandustootjate ning Tallinna Tehnikaülikooli, Eesti Maaülikooli ja teiste teadusasutuste esindajad.

 

16. detsembril 2010. a toimus nitraaditundliku ala tegevuskava 2010. aasta tegevusi kokkuvõttev kohtumine.

Osalesid Keskkonnaministeeriumi, Põllumajandusministeeriumi, Keskkonnaameti, Keskkonnainspektsiooni, omavalitsuste ja põllumajandustootjate esindajad.

 

 

 

 

 

30.9-01.11.2008 toimus Rakveres jätkuseminar Jänedal 2007. aastal toimunud koos praktilise õppusega teemal "Keskkonnanõuetele vastavuse kontrolli juurutamine nitraaditundlikul alal".

Seminari eesmärk oli kontrollida erinevate järelevalveasutuste koostööd nõuetele vastavuse kontrollil.

 

3.-4.10.2007. a toimus Jänedal seminar "Keskkonnanõuetele vastavuse kontrolli juurutamine nitraaditundlikul alal".

 

 

 

 

Viimati uuendatud: 22. märts 2018

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.