Tallinna linnaõhu seire

Tulenevalt Euroopa Liidu direktiividest peab linnades, kus elab üle 250 000 elaniku, teostama õhuseiret vähemalt kolmes mõõtepunktis. Tallinnas on nendeks alljärgnevad paigad:

  • Transpordisaaste mõõtejaam - Kesklinn
  • Tööstussaaste mõõtejaam - Kopli
  • Linnasisene taustajaam - Õismäe

Praegu mõõdetakse ülaltoodud jaamades vääveldioksiidi, lämmastikdioksiidi, lämmastikoksiide, peeneid osakesi (aerodünaamilise diameetriga alla 10 mm), süsinikoksiidi ja osooni. Kesklinna jaamas määratakse lisaks plii sisaldust tolmus. Vastavalt teisele tütardirektiivile ja keskkonnaministri määrusele tuleks vähemalt ühes jaamas mõõta ka benseeni sisaldust välisõhus.

Kolmanda tütardirektiivi kohaselt tuleb liikmesriigi territooriumil mõõta ühes linna taustajaamas soovitatavalt kõiki direktiivis loetletud osooni eeldusaineid. Siiski võib liikmesriik ise määrata milliste ühendite kontsentratsiooni mõõtmine on vajalik. Tallinnas on selleks jaamaks Õismäe seirejaam. Vastavad seadmed (BTX analüsaator) saadi Phare abiprogrammi “Development of Estonian Air Quality Management System” 2002/000-579.07.01 raames 2005 a. teises pooles.

Tallinna välisõhu kvaliteedi parandamine


Valminud on Tallinna välisõhu kvaliteedi parandamise tegevuskava.

Tegevuskava aluseks on asjaolu, et 2005-2007 ületas Tallinna kesklinnas paiknevas Liivalaia seirejaamas peente osakeste tase rohkem kui 35 päeval aastas kehtivat ööpäevakeskmist piirväärtust (50 ĩg/m3). Piirväärtuse ületamise korral on nõutav tegevuskava koostamine, et tagada piirväärtustest kinnipidamine läbi tegevuskavas toodud meetmete.

Tegevuskava hõlmab viimaste aastate seireandmete ülevaadet ja trendide analüüsi. Samuti võimalike saasteallikate osakaalusid ja hinnangut saasteainete päritolule üldisemalt. Töös leiti, et peamiseks õhukvaliteeti mõjutavaks teguriks on kesklinna piirkonnas liiklus, eriti kevadisel ajal kui kuival perioodil on kasutusel veel naastrehvid. Kevadisel ajal on küllalt olulise mõjuga ka kohtküte. Seetõttu keskenduvad meetmed õhukvaliteedi parandamiseks peamiselt neile kahele valdkonnale.

Tegevuskavas on toodud rida erineva mahuga tegevusi, mis kokkuvõttes peaksid vähendama peente osakeste heidet välisõhku. Tegevuskavas toodud meetmete rakendamiseks on vajalikud kohaliku omavalitsuse poolsed tegevused kuna reaalselt on omab Tallinna LV hoobasid planeeringute kehtestamiseks ja mõjutamiseks, liikluse piiramiseks jms.

 

 

Viimati uuendatud: 22. märts 2018

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.