Õiguslik taust ja sellest tulenevad nõuded

Välisõhukaitse õiguslik taust

Euroopa Liidu direktiivid

Eesti õigusaktid

Välisõhu kaitse seadus (RT I, 31.12.2010, 31)
Keskkonnaseire seadus (RTI 1999, 10, 154)
ÜRO Piiriülese õhusaaste kauglevi konventsioon (RT II 2000 , 4, 25) (Long-range Transboundary Air Pollution Convention, Genf 13.11.1979 )
Piiriülese õhusaaste kauglevi 1979.aasta konventsiooni õhusaasteainete kauglevi seire ja hindamise Euroopa koostööprogrammi (EMEP) pikaajalise finantseerimiseprotokoll (RT II 2001,1,2)

Keskkonnaministri määrused

Keskkonnaministri 19. oktoobri 2004 a. määrus nr 128 "Riigi territooriumi jaotus erinevate saasteainete sisalduse järgi välisõhus"

Rahvusvaheline koostöö ÜRO/EMK ühisprojektides õhusaaste mõjust keskkonnale

Rahvusvaheline koostööprogramm-kompleksseire - õhusaaste mõju ökosüsteemile, pilootprogramm (alustati 1987. aastal; ECE/EB. AIR/16, para. 25 (d)) ja jätkuprogramm (1992, ECE/EB. AIR/33, para. 37 (d)). Osaleb 22 riiki.
Rahvusvaheline koostööprogramm-õhusaaste mõju materjalidele, sh ajaloo- ja kultuurimonumentidele (alustati 1985. aastal; ECE/EB. Air/7, para. 54 (e)). Osaleb 19 riiki.

Programmi täitmist on finantseeritud Keskkonnafondist ja Keskkonna Investeeringute Keskusest igal aastal 40-70 tuhande krooniga ühekordselt vastavalt iga-aastasele programmi mahule.

EL-i direktiivid ja Eesti seadusandlus õhuseirest tiheasususega piirkondades

Tulenevalt eespool toodud direktiividest, konventsioonidest ja riikidevahelistest kokkulepetest peavad kõik liikmesriigid teostama õhuseiret linnades, kus rahvastiku arv ületab 250 000 elanikku. Juhul, kui rahvastiku arv on 250 000 või väiksem, lähtutakse õhuseire teostamisel rahvastiku tihedusest, mille puhul välisõhu kvaliteedi hindamise ja kontrollimise vajadus on liikmesriikide jaoks põhjendatud.

Vastavalt Keskkonnaministri 22. septembri 2004. a määrusele nr 118 "Tiheasustusega piirkonnad, kus on põhjendatud välisõhu kvaliteedi hindamise ja kontrolli vajadus" on alates 2004. aasta 30. septembrist Eestis sellisteks piirkondadeks Tallinn ja Kohtla-Järve.

Vastavalt keskkonnaministri 22. septembri 2004. a määrusele nr 117 "Tiheasustusega piirkondade välisõhus kohustuslikult määratavate saasteainete nimekiri" tuleb neis piirkondades määrata vääveldioksiidi, lämmastikdioksiidi, lämmastikoksiidide, peente osakeste (aerodünaamilise diameetriga alla 10 mm), plii, osooni, süsinikoksiidi ja benseeni sisaldust välisõhus. Lisaks tuleb vastavalt Kohtla-Järve välisõhus määrata vähemalt kord nädalas väävelvesiniku, fenooli ja formaldehüüdi sisaldust.

 

Viimati uuendatud: 22. märts 2018

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.