Õhusaasteainete vähendamise programm

Programmi koostamise vajalikkus
 

Õhusaaste on Euroopa Liidus (EL) jätkuvalt peamine varajast surma põhjustav keskkonnategur, mille tõttu sureb EL-is igal aastal enneaegselt hinnanguliselt rohkem kui 400 000 inimest. Õhukvaliteedi parandamiseks võttis EL 2013. aastal vastu Euroopa puhta õhu paketi, mille eesmärk on aastaks 2030 vähendada õhusaaste kahjulikku mõju inimese tervisele 40% võrreldes 2005. aasta tasemega. Seatud eesmärgi saavutamiseks on ette nähtud mitmeid tegevusi, sh on teatavate õhusaasteainete riiklike heitkoguste vähendamise direktiiviga (NEC direktiiv) aastateks 2020 ja 2030 võrreldes 2005. aasta tasemega, kõigile EL liikmesriikidele määratud heitkoguste vähendamise kohustused järgmistele õhusaasteainetele: vääveldioksiid (SO2), mittemetaansed lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ), ammoniaak (NH3), eriti peened osakesed (PM2,5) ja lämmastikoksiidid (NOx).


NEC-direktiiv omab olulist rolli säästva arengu ulatuslikumate eesmärkide saavutamisel, investeeringute, konkurentsivõime, ringmajanduse, teadusuuringute, innovatsiooni ja puhtale energeetikale üleminekuga seotud Euroopa Liidu prioriteetide elluviimisel.

Teatavate õhusaasteainete heitkoguste vähendamise riiklik programm aastateks 2020–2030 ehk õhusaasteainete vähendamise programm

 

Õhusaasteainete vähendamise programmiga kehtestatakse suunised Eestile aastateks 2020 ja 2030 seatud heitkoguste vähendamise kohustuste täitmiseks. Programmis on toodud potentsiaalsed meetmed ja poliitika soovitused kõigile asjaomastele sektoritele (sh põllumajandus, transport, energeetika, kodumajapidamine, tööstus). Programm saab olema sisendiks asjaomaste sektorite arengukavade koostamisel ja poliitika kujundamisel, mille kaudu on ettenähtud ka meetmete rakendamine.

Programmi koostamisel on võetud aluseks nii Eesti kui ka EL seadusandlus ning riiklikud arengukavad ja strateegiad, et tagada kooskõla olemasolevate arengusuundadega. Samuti kaasati programmi koostamisse asjaomaste huvirühmade esindajad (ametiasutused, ettevõtted, liidud, jne), kes osalesid valdkondlike töörühmade töös ning meetmete välja töötamise protsessis. Kõik valituks osutunud meetmed kinnitati ka töörühma liikmetega. Lisaks tuleb programm iga 4 aasta järel üle vaadata ning vajadusel välja töötada täiendavaid meetmeid.

Esimese õhusaasteainete vähendamise programmi peab Keskkonnaministeerium esitama Euroopa Komisjonile hiljemalt 2019. aasta 1. aprilliks.

Keskkonnaministeerium on algatanud 28.03.2018 keskkonnaministri käskkirjaga nr 1-2/18/212 ÕVP koostamise ning selle keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH).

 

 

Viimati uuendatud: 10. detsember 2019

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.