Taotlemine

 

Taotlemine


LIFE programmi vahendite kasutamiseks korraldatakse igal aastal üle-euroopaline taotlusvoor, millest tohivad osa võtta nii mittetulundusühingud, kohalikud omavalitsused, riigiasutused, avalik-õiguslikud juriidilised isikud ja äriühingud.


Taotluste esitamise tähtajad on erinevad sõltuvalt prioriteetvaldkonnast. LIFE projekti kaudu rahastatakse tavaprojekte kuni 60 protsendi ulatuses, erandjuhtudel, Euroopa seisukohalt prioriteetseid liike ja elupaiku käsitlevaid projekte aga kuni 75 protsendi ulatuses.

LIFE programm on Euroopa Komisjoni tsentraalselt hallatav rahastamisvahend. Euroopa Komisjon on programmi juhtüksus, projekti haldamise s.h taotlusprotsessi läbiviimise on komisjon delegeerinud EASME-le (Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusamet).

Juhul, kui taotlusega koos on tarvis esitada A8 vorm, palume sellest vähemalt üks kuu enne taotluse esitamise tähtaega teada anda.

Taotluste esitamise tähtajad 2016. aastal


2016. aasta taotlusvoor kuulutati välja 19. mail 2016 ja taotluste esitamise lõpptähtaeg on valdkonniti erinev:

Valdkond

Tähtaeg

Kliimamuutuste leevendamine 07. september 2016
Kliimamuutustega kohanemine 07. september 2016
Kliimaalane juhtimine ja teave 07. september 2016
Keskkond ja ressursitõhusus 12. september 2016
Loodus ja bioloogiline mitmekesisus 15. september 2016
Keskkonnaalane juhtimine ja teave 15. september 2016
Ettevalmistusprojektid 20. september 2016
Integreeritud projektid

26. september 2016 kontseptsiooni esitamise tähtaeg;

Täieliku taotluse esitamine: Kliimameetmete allprogramm 15. aprill 2017; Keskkonna allprogramm 15. märts 2017

Tehnilise abi projektid 15. september 2016
Tegevustoetused 28. juuli 2016

 

Pane tähele!


Oluline kriteerium taotluste hindamisel on lahendatava keskkonnaprobleemi suurus Euroopa tasemel, mistõttu projekti Euroopa-mõõde on väga oluline. Taotlused peavad olema tehniliselt ja finantsiliselt hästi ette valmistatud. Projektid, mida rahastatakse LIFE programmist on reeglina mahukad, kuid toetuse korral võib selle suurus olla kuni 60 protsenti projekti eelarvest. Koostöö teiste osapooltega ei ole kohustuslik, kuid praktika näitab, et rahvusvahelise partneri kaasamine tõstab taotluse edukust.

Vormikohased projektitaotlused tuleb esitada  e-taotluse süsteemis (eProposal).

Täpsem informatsioon programmi ja taotlemise kohta on kättesaadavad Euroopa Komisjoni koduleheküljelt siit ning detailsed juhendmaterjalid taotlejatele siit.

Euroopa Komisjoni tööprogramm


Programmi haldamiseks on Euroopa Komisjon vastu võtnud rakendusakti "Programmi LIFE mitmeaastane tööprogramm 2014-2017", mis loob raamistiku programmi haldamiseks nelja aasta jooksul. See sisaldab suunavat eelarvet ja valdkondlikke prioriteete, selgitab valikumetoodikat ja kehtestab tulemusnäitajad kahe LIFE allprogrammi – keskkonna ja kliimameetme – kohta. Kogueelarve projektide rahastamiseks sellel perioodil keskkonna ja kliimameetme allprogrammile on vastavalt 1,1 mld eurot ja 0,36 mld eurot.

Abimaterjalid


Milline rahastusprogramm on sobilikum?


Saamaks selgust, milline EL rahastamisprogramm (LIFE või mõni teine ELi programm) või milline LIFE'i allprogramm on idee teostuseks sobilik, võib abi leida sellest selgitavast dokumendist.

Näited parimatest projektidest


Sellelt lehelt leiab näiteid parimatest projektidest, mis LIFE programmi raames teostatud. Samuti on otsingusüsteemi abil kättesaadavad kõik LIFE projektid.

Korduma kippuvad küsimused


Levinumatele küsimustele, mis taotlemisel tekivad, on vastatud siin.

 

Viimati uuendatud: 25. juuli 2016

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.