Euroopa majanduspiirkonna toetused 2014-2021

Euroopa Majanduspiirkonna toetused 2014-2021

Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetusi annavad Island, Liechtenstein ja Norra riigi suuruse ja jõukuse järgi. 1,548 miljardist eurost moodustab Norra toetus 95,8%, Island annab 3% ja Liechtenstein 1,2%.

EMP toetustest rahastatakse programme 15 Euroopa riigis: Bulgaarias, Horvaatias, Tšehhis, Küprosel, Eestis, Kreekas, Ungaris, Lätis, Leedus, Maltal, Poolas, Portugalis, Rumeenias, Slovakkias ja Sloveenias.

Toetuste üldeesmärkideks on vähendada majanduslikku ja sotsiaalset ebavõrdsust Euroopa Majanduspiirkonnas ning tugevdada kahepoolseid suhteid doonor- ja abisaajariikide vahel.

Rahastamisperioodil 2014–2021 on EMP toetuste raames Norra, Islandi ja Liechtensteini toetus Eestile 32,3 miljonit eurot, millest 6 miljonit eurot suunatakse otseselt keskkonna- ja kliimaprojektide elluviimiseks.

 

 

Programm „Kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine“

Programmi „Kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine“ rakendatakse koostöös programmipartneri Norra Keskkonnaagentuuriga, kes tegeleb looduskaitse ning saaste kontrollimisega. Täpsemalt on agentuuri peamised ülesanded jälgida keskkonna olukorda Norras, aidata kaasa kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamisele ja reostuse vältimisele.

Programmi eesmärk on aidata kaasa kliimamuutuste leevendamisele ning kliimamuutustele vastuvõtlikkuse vähendamisele Eestis. Programm viiakse ellu ja tulemused saavutatakse nelja avatud taotlusvooru ja ühe väikeprojektide toetusskeemi raames rahastatavate projektide kaudu.

Väikeprojektide toetusskeemi raames toetatakse kohaliku tasandi kliima- ja energiakavade koostamist. Avatud taotlusvoorude raames toetatakse võõrliikide tõrjele kaasaaitamist, merekeskkonna tegevusi, ringmajanduse tervikpaketi koostamist, teadlikkuse parandamist kliimamuutustest ja ringmajandusest ning kohaliku tasandi kliima- ja energiakavade ning ringmajanduse rakendustegevusi.

Programmi eelarve on 7 058 824 eurot, millest doonorriikide toetussumma on 6 000 000 eurot ning Eesti programmitasandi kaasfinantseering 1 058 824 eurot. Programmi eelarvest suunatakse avatud taotlusvoorude kaudu projektide rakendamiseks 6 353 000 eurot.

Lisaks rahalisele panusele on koostöö käigus võimalik teiste riikidega vahetada kogemusi ja saada uut teavet, mis omakorda võimaldab Eestil parandada eri piirkondade sotsiaalmajanduslikku olukorda ning luua paremaid tingimusi majanduskasvuks.

Taotlusvoorud viib läbi Keskkonnainvesteeringute Keskus.

 

Programmi avaüritus

25. märtsil Nordic Hotel Forumis (Viru väljak 3) toimuma pidanud EMP  keskkonnaprogrammi „Kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine“ avaüritus lükkub edasi.

 

Lisainfo:

Krista Tõnisson
Eelarve- ja strateegiaosakond
Telefon: 626 0727
Krista.Tonisson@envir.ee 

 

 

 

Üldinfo

  • Programmioperaator: Keskkonnaministeerium
  • Programmipartner: Norra Keskkonnaagentuur
  • Programmioperaatori rakendusüksus: Keskkonnainvesteeringute Keskus
  • Programmi maksumus: 7 058 824 eurot, millest 6 000 000 eurot on EMP toetus ja 1 058 824 eurot Eesti riigi kaasfinantseering.
  • Programmi lõpp: 30. aprill 2024

 

 

Viimati uuendatud: 12. märts 2020

Räägi kaasa
riigivalitsemises

Sul on võimalus esitada oma ettepanek või rääkida kaasa otsuste kujunemisel.

Eelnõude infosüsteem

Sul on võimalik jälgida, millised eelnõud on praegu töös ning soovi korral saad ka oma kommentaari esitada või osaleda avalikel konsultatsioonidel.

Osalusveeb

 

Osalusveebis osale.ee saad esitada valitsusele ideid ja ettepanekuid ning koguda allkirju oma idee toetuseks. Iga esitatud idee saab ka valitsuse poolse vastuse.